Lijst van de documenten die ingediend moeten worden voor de voor de tijdelijke en occasionele uitoefening van de activiteit van reisagentschap

Wanneer het om de eerste verklaring van uitoefening van de activiteit van reisbureau gaat, moeten de volgende documenten naar het Bestuur Economie en Werkgelegenheid gestuurd worden en dit, binnen de 15 dagen die volgen op de eerste verplaatsing naar het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied :

  1. een attest dat aantoont dat de dienstverlener wettelijk is gevestigd in zijn Staat van herkomst om er de activiteiten van reisbureau uit te oefenen en dat voor hem geen uitoefeningsverbod geldt, zelfs tijdelijk, indien zo'n attest is afgeleverd;
  2. een kopie van het of de verzekeringscontract(en) die de beroepsaansprakelijkheid dekt (dekken), afgesloten bij een verzekeraar;
  3. het bewijs dat er voldoende eigen garanties zijn om de naleving te verzekeren van de verplichtingen van de dienstverlener in geval van financieel onvermogen.

Wanneer het om een hernieuwing van verklaring van uitoefening van de activiteit van reisbureau gaat, moeten de volgende documenten naar Brussel Economie en Werkgelegenheid gestuurd worden en dit, binnen de 15 dagen die volgen op de verplaatsing naar het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied :

  1. een kopie van het of de verzekeringscontract(en) die de beroepsaansprakelijkheid van de dienstverlener dekt (dekken), afgesloten bij een verzekeraar;
  2. het bewijs dat er voldoende eigen garanties zijn om de naleving te verzekeren van de verplichtingen van de dienstverlener in geval van financieel onvermogen.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 33 31

Regelgeving Regelgeving