Lijst van de documenten die ingediend moeten worden voor de voor de tijdelijke en occasionele uitoefening van de activiteit van reisagentschap

Wanneer het om de eerste verklaring van uitoefening van de activiteit van reisbureau gaat, moeten de volgende documenten naar het Bestuur Economie en Werkgelegenheid gestuurd worden en dit, binnen de 15 dagen die volgen op de eerste verplaatsing naar het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied :

 1. een bewijs van de nationaliteit van de dienstverlener;

 2. een attest dat aantoont dat de dienstverlener wettelijk is gevestigd in zijn Staat van herkomst om er de activiteiten van reisbureau uit te oefenen en dat voor hem geen uitoefeningsverbod geldt, zelfs tijdelijk, indien zo'n attest is afgeleverd;
 3. een bewijs van de beroepskwalificaties:
  • de diploma's, getuigschriften van beroepsbekwaamheid of opleidingstitels;
  • een verklaring op eer van de huidige of gewezen werkgever of opdrachtgever;
  • getuigenissen;
  • elk document dat door de door de Regering aangestelde ambtenaar als bewijs aangenomen wordt.
 4. indien het beroep niet gereglementeerd is in zijn Staat van herkomst, het bewijs, met elk rechtsmiddel, dat de dienstverlener de activiteit van reisagentschap heeft uitgeoefend gedurende ten minste twee jaar tijdens de laatste tien jaar;
 5. een kopie van het of de verzekeringscontract(en) die de beroepsaansprakelijkheid dekt (dekken), afgesloten bij een verzekeraar in een Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelszone, voor zover de Richtlijn van toepassing is op die landen;
 6. het bewijs dat er voldoende eigen garanties zijn om de naleving te verzekeren van de verplichtingen van de dienstverlener in geval van financieel onvermogen.

Wanneer het om een hernieuwing van verklaring van uitoefening van de activiteit van reisbureau gaat, moeten de volgende documenten naar het Bestuur Economie en Werkgelegenheid gestuurd worden en dit, binnen de 15 dagen die volgen op de verplaatsing naar het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied :

 1. een kopie van het of de verzekeringscontract(en) die de beroepsaansprakelijkheid van de dienstverlener dekt (dekken), afgesloten bij een verzekeraar in een Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelszone, zodra de Richtlijn van toepassing is op die landen;
 2. het bewijs dat er voldoende eigen garanties zijn om de naleving te verzekeren van de verplichtingen van de dienstverlener in geval van financieel onvermogen.
 3.  

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 33 31

Regelgeving Regelgeving