Voorwaarden om een bijhuis te mogen openen

 1. De reisagentschappen moeten elke wijziging die een impact heeft op een van de elementen van de vergunningsaanvraag of van de begeleidende documenten (zoals bijvoorbeeld de opening van een bijhuis) per aangetekend schrijven meedelen en dit, binnen een termijn van een maand na die wijziging.
   
 2. De borgsom van de vergunningsaanvrager, ongeacht of hij een natuurlijk of een rechtspersoon is, moet worden aangepast wanneer een nieuw bijhuis geopend wordt dat een verhoging van het aantal medewerkers met zich meebrengt en dit, ten laatste voor het verstrijken van de maand juli die volgt op de opening van dit bijhuis.
  Een model van borgtochtovereenkomst downloaden

  Als de onderneming haar pakketreizen of -verblijven verkoopt via andere reisagentschappen:
  • voor 20 personeelsleden of meer: het bedrag van de borgtocht bedraagt 50.000 euro, vermeerderd met 25.000 euro per schijf van 10 personeelsleden.

  Als de onderneming:
  • 0 tot 2 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 10.000 euro.
  • 3 tot 5 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 15.000 euro.
  • 6 tot 10 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 20.000 euro.
  • meer dan 10 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 25.000 euro, vermeerderd met 7.500 per bijhuis.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 33 31

Regelgeving Regelgeving