Advies of een studie nodig voor uw lancering?

Doe een beroep op een consultant en krijg een subsidie die tot 50% van de kosten dekt!
U bent in één van de 19 Brusselse gemeenten gedomicilieerd en u wenst een KMO in Brussel te creëren of over te nemen? Vergroot uw kans op succes door een beroep te doen op de steunmaatregelen van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest voor toekomstige ondernemers!

U denkt eraan een KMO in Brussel op te starten of over te nemen? U zou graag vooraf advies inwinnen of een studie laten uitvoeren? Dan kan u een beroep doen op een externe consultant en steun krijgen voor de kosten die hieraan verbonden zijn.

De missie van de consultant moet uitzonderlijk zijn en een doorslaggevende rol spelen voor de opstart van uw activiteit. U dient in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd te zijn [1].

[1] Personen die ingeschreven zijn in een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling kunnen niet van deze steun genieten.

U mag vrij een consultant of organisme kiezen waarmee u wil werken, zolang die gespecialiseerd is in de betrokken activiteit en minimum twee jaar professionele ervaring heeft [1]. Hij dient onafhankelijk te zijn van U.

Opgelet: de keuze voor een consultant of gespecialiseerd organisme moet gebaseerd zijn op het oordeel van een erkende vereniging. Contacteer dus vóór het begin van de opdracht, één van de vier erkende verenigingen:

[1] De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel.

De steun waarvan u kan genieten kan oplopen tot 50% van de kostprijs van de missie van de consultant. De bedragen alsook het aantal missies zijn geplafonneerd.

Pre-activiteitsadvies en -studies
Percentage van de steun 50 % van de kosten voor studie/extern advies
Minimumbedrag van de steun 500 €
Maximumbedrag van de steun 15.000 €
Maximum aantal steuntoekenningen 1 per burgerlijk jaar
 

De begunstigde vraagt de betaling van de premie aan zodra de opdracht is voltooid.
Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie:

  • een kopie van de factuur en een bewijs van de betaling van de opdracht (fotokopie van het bankrekeninguittreksel) ;
  • een evaluatierapport opgesteld door de onderneming, met een evaluatie van het belang en de mate van tevredenheid van de opdracht ;
  • een kopie van het eindrapport opgesteld door de consultant.

De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de directie Steun aan Ondernemingen, bij de beheerder van uw dossier.
De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Uw aanvraag moet voor het begin van de missie van de consultant ingediend worden. Ze dient volgende documenten te bevatten:

  • het aanvraagformulier ;
  • het oordeel van de officiële instantie over de keuze van uw consultant ;
  • de kostenraming van de consultant ;
  • een kopie van de statuten van de consultant ;
  • de cv van de consultant (of een presentatiefolder over zijn diensten) en een lijst met zijn referenties;
  • een verklaring op erewoord over niet-inschrijving bij een onderwijsinstelling.

We raden u aan om het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc (klik met de rechtermuisknop en kies "save target as" en bewaar het in "my documents") en het dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.
 

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een meer recente versie hebben. De laastste versie van Adobe Reader downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66