Nuttige contacten voor het aanvragen van een beroepskaart

1. Erkende ondernemingsloketten

2. Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
E E-contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Of ter plaatse, op afspraak

3. Dienst Vreemdelingenzaken

Pachecolaan 44
1000 Brussel
T  02 793 80 00

Raad van State

Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
T  02 234 96 1