Controles en sancties

Inspecteurs van Brussel Economie en Werkgelegenheid zien toe op de naleving van de regelgeving betreffen de toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie is gemachtigd om dergelijke controle uit te voeren?

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft een aantal inspecteurs aangesteld die de taak hebben om toezicht te houden op de naleving van de regels en ook om eventuele inbreuken op te sporen en vast te stellen. U herkent ze aan hun legitimatiekaart. Aarzel niet om deze kaart te vragen als zij ze u niet spontaan tonen.

Aan welk type controle moet u zich onderwerpen?

De inspecteurs zijn gemachtigd om:
  • u vragen te stellen over elk feit dat nuttig is voor hun controletaak;
  • alle nodige documenten in te zien en inlichtingen te nemen;
  • alle lokalen te bezoeken die deel uitmaken van de inrichting voor toeristisch logies.

Sanctie bij niet-naleving

Als u zich niet schikt naar de regelgeving over de toeristische logies, kunt u een boete krijgen en kan uw registratie geschorst of ingetrokken worden.
  • De boete kan gaan van 333 à 33.280 euro.
  • Bij schorsing van uw registratie, kunt u de activiteiten gedurende een bepaalde periode niet uitoefenen.
  • Wordt uw registratienummer ingetrokken, dan mag u het betrokken logies niet meer uitbaten.
U hebt nog vragen over de mogelijke controles? Stel ze ons gerust!
 
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier

Gelieve ons te contacteren via email. We antwoorden u zo snel mogelijk.