Erkenningsaanvraag

Er moeten meerdere formaliteiten worden vervuld voor het aanvragen van een erkenning van onbepaalde duur als dienstenchequeonderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Vijf stappen

Hebt u geen erkenning ontvangen voor 1 januari 2016 ? Voldoet u aan de verschillende principevoorwaarden om als dienstenchequebedrijf te worden erkend? U verkrijgt een erkenning nadat u de volgende acties hebt verricht.

1) Een opleiding volgen

Opleidigen van een dag over het dienstenchequesysteem worden georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid. Opdat de onderneming zou worden erkend, moet de zaakvoerder of een bediende deze opleiding hebben gevolgd. Ze behandelt de reglementering, de werking van het dienstenchequesysteem, het opleidingsfonds, enz.
PDFInschrijvingsformulier voor de opleiding dienstencheques

Volgende opleidingssessies

 • Donderdag 06/02/2020 om 9u00
 • Donderdag 23/04/2020 om 9u00 
 • Donderdag 18/06/2020 om 9u00
 • Donderdag 10/09/2020 om 9u00
 • Donderdag 19/11/2020 om 9u00

Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk twee weken voor de opleidingsessie te zijn bezorgd aan de cel dienstencheques.

Opleidingsplaats
Kruidtuinlaan 20 te 1000 Brussel, zaal 3.239 Ommegang

Programma
9u-12u           Brussel Economie en Werkgelegenheid: Reglementering dienstencheques
12u-12u30      Brussel Economie en Werkgelegenheid: Opleidingsfonds
12u30-13u30  Pauze
13u30-14u      Sectoraal Vormingsfonds
14u-16u          Sodexo

2) Een ondernemingsplan opstellen

Het plan moet onder andere de volgende elementen bevatten:
 • algemene informatie over het bedrijf;
 • de uit te voeren investeringen;
 • de personeelsbehoefte;
 • de verwachte inkomsten;
 • de vaste en variabele kosten;
 • de raming van de balans voor de eerste drie werkjaren;
 • een financiële planning voor de eerste drie werkjaren.
Het plan moet goedgekeurd worden door een erkende boekhouder, een erkende boekhouder-fiscalist of een accountant.

3) Uw onderneming oprichten

U moet u wenden tot een ondernemingsloket om uw onderneming op te richten en een ondernemingsnummer aan te maken.

4) Een borgsom storten

Een borgsom van 25.000 € moet gestort worden op rekening BE13 0912 3105 5039 van Brussel Economie en Werkgelegenheid, met als mededeling uw ondernemingsnummer (nummer verkregen bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bestaande uit tien cijfers en beginnend met 0 of 1).
Bij onvolledige storting, onbekend ondernemingsnummer of weigering van de erkenning zal het gestorte bedrag integraal teruggestort worden aan de betreffende onderneming, op de rekening vanop welke de storting werd verricht.
Onder bepaalde voorwaarden kan de erkende onderneming de borgsom na vijf jaar terugkrijgen. De eventuele schulden worden van de terug te betalen borgsom afgetrokken.

5) Een aanvraagformulier verzenden

Het aanvraagformulier voor de erkenning als dienstenchequebedrijf downloaden (.doc)
PDFHet aanvraagformulier .pdf
Het ingevulde formulier, het ondernemingsplan en het bewijs van storting van de borgsom opsturen via de post naar
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid - Dienstencheques
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
 
Bovendien wordt elke persoon die de onderneming kan verbinden verzocht om een verklaring op erewoord te ondertekenen.
De erkende onderneming heeft er dus alle belang bij om de verklaringen op erewoord van alle personen die de onderneming kunnen verbinden continu te bewaren.
Het model van verklaring op erewoord downloaden.

Toekenning en duur van de erkenning

Als u aan alle voorwaarden voldoet, bezorgt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een erkenning als dienstenchequebedrijf geldig voor diensten geleverd aan Brusselse huishoudens.

Om ook diensten te kunnen verlenen aan Vlaamse en/of Waalse gezinnen, moet u eveneens een erkenning krijgen van het Vlaamse en/of het Waalse Gewest.

De erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur.
De erkenning kan echter op elk moment worden ingetrokken, met uitstel, onmiddellijk of ambtshalve, wanneer de onderneming niet voldoet aan één of meerdere reglementaire voorwaarden bepaald in de wetgeving op de dienstencheques.

Voor de wijziging van bepaalde gegevens of om nieuwe activiteiten te kunnen verrichten, zijn bepaalde stappen nodig.
Bekijk de vormvoorschriften die u bij wijziging moet vervullen.

Uw gegevens op de website dienstencheques.brussels

Wanneer u de erkenning hebt gekregen, wordt uw onderneming opgenomen in de lijst van de erkende ondernemingen beheerd door het uitgiftebedrijf van de dienstencheques. U kunt nakijken of uw onderneming opgenomen is in de rubriek "Een erkende onderneming vinden dicht bij u".
Zo is het voor privépersonen gemakkelijk om contact op te nemen met uw onderneming.
 
De erkende ondernemingen beschikken over een toegang tot een extranet om bepaalde commerciële gegevens die in deze lijst staan, te kunnen aanpassen. Voor alle informatie betreffende dit onderwerp kunt u contact opnemen met het uitgiftebedrijf.