De mogelijkheden om melkproducten te kopen en er steun voor te krijgen

Een instelling of een organisatie die optreedt voor rekening van instellingen in het kader van het programma (gemeenschappelijk beheer van de leveringen en de jaarlijkse bovengrenzen voor consumptie) koopt melkproducten

  • bij een erkende leverancier.
  • ergens anders dan bij een erkende leverancier (een supermarkt, …).

Aankoop bij een erkende leverancier

De leverancier factureert aan de instelling of aan de organisatie een verminderde prijs.
De leverancier vraagt steun aan.
 
Hij bezorgt de administratie elke maand binnen de drie maanden die volgen op de betreffende leveringsperiode:
  • het formulier 3 "Maandelijkse kostenstaat leveringen melk en melkproducten",
  • het samenvattende formulier 2  "Aanvraag subsidie schoolmelk",
  • de kopieën van de facturen en de betalingsbewijzen.
Hij ontvangt de subsidie.
De instelling of de organisatie moet enkel geldig ingeschreven zijn voor het programma.

Aankoop ergens anders dan bij een erkende leverancier

De instelling of de organisatie vraagt de steun aan.
 
Hij bezorgt de administratie elke maand binnen de drie maanden die volgen op de betreffende leveringsperiode:
  • het formulier 3 "Maandelijkse kostenstaat leveringen melk en melkproducten",
  • de kopieën van de facturen en de betalingsbewijzen.
Hij ontvangt de subsidie.

Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.

Contact Contact

Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 32 63