Dienst Economie

Deze dienst ondersteunt de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze telt ongeveer 100 medewerkers.
Deze dienst: 
 • biedt financiële steun aan Brusselse ondernemingen. Onder bepaalde voorwaarden kent het bestuur investeringspremies en facultatieve subsidies (toelagen waarvan het voorwerp geen wettelijke basis heeft) toe
 • helpt Brusselse bedrijven om zich op de internationale markten te ontwikkelen
 • organiseert de examens van de Middenjury voor de toegang tot het beroep en verstrekt advies aan de ondernemingsloketten
 • biedt ondersteuning aan bedrijven uit de voedingssector en voert op vraag van bedrijven ook voedingsmiddelenanalyses uit
 • levert de vergunningen af voor het uitbaten van reisagentschappen
 • registreert toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • controleert de subsidies aan de ondernemingen (Economische expansie), de reisagentschappen, de vergunningen voor vuurwapens en munitie, de toegang tot het beroep, de ambulante handel en het toeristische logies
Jaarlijkse kerncijfers
 • Meer dan 33 miljoen euro premies per jaar
 • Meer dan 5.600 steunaanvragen onderzocht
 • 242 reisagentschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken over een vergunning
 • 4.000 voedingsstalen geanalyseerd door Brucefo
 • In totaal voor ongeveer 11,5 miljoen euro aan facultatieve subsidies toegekend
 • 1.500 bedrijven gecontroleerd 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 34 52

Nuttige links Nuttige links

 • Oprichten van een onderneming
 • Zoeken naar werk
 • Opleidingen
 • Mobiliteit
 
Raadpleeg onze nuttige links.
 

Activiteitenverslagen Activiteitenverslagen

Raadpleeg hier de activiteitenverslagen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.