Dienst Werkgelegenheid

De dienst Werkgelegenheid ondersteunt de creatie van werkgelegenheid in het Gewest via tal van acties.
Deze dienst:
 • behandelt de aanvragen van arbeidskaarten en beroepskaarten voor buitenlanders
 • controleert of de bedrijven de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naleven
 • behandelt de terugbetalingsaanvragen in het kader van het betaald educatief verlof en het Opleidingsfonds dienstencheques
 • kent subsidies toe aan projecten die de werkgelegenheid stimuleren
 • erkent de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (uitzendkantoren, wervings- en selectiekantoren, outplacement) en controleert de naleving van de wettelijke verplichtingen
 • erkent en steunt sociale ondernemingen
 • erkent de dienstenchequebedrijven
 • controleert de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling en de dienstenchequebedrijven
 • voert 'discriminatietesten' uit in het kader van aanwervingsprocedures

De controles worden uitgevoerd door de directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie.

Jaarlijkse kerncijfers
 • Ongeveer 14.000 aanvragen van arbeidskaarten onderzocht 
 • 1.470 terugbetalingsaanvragen voor betaald educatief verlof en een budget van 12 miljoen euro
 • 212 miljoen euro bestemd voor het beheer van het dienstenchequesysteem
  en bijna 400 erkende dienstenchequebedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Meer dan 9 miljoen euro voor de ondersteuning van de sociale economie
 • 600 erkende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 108 erkende en gefinancierde bedrijven en vzw's die werkzaam zijn in de sociale economie

 


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 34 52

Nuttige links Nuttige links

 • Oprichten van een onderneming
 • Zoeken naar werk
 • Opleidingen
 • Mobiliteit
 
Raadpleeg onze nuttige links.
 

Activiteitenverslagen Activiteitenverslagen

Raadpleeg hier de activiteitenverslagen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.