Dienstenchequebedrijven

Elk bedrijf dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest activiteiten wenst uit te oefenen die worden betaald met dienstencheques, moet een erkenning aanvragen bij het Gewest. Zijn werknemers mogen er dan buurtdiensten verlenen. De Brusselaars betalen een bijdrage voor deze prestaties met dienstencheques die grotendeels worden gefinancierd door de overheid.

COVID-19:

 • Raadpleeg alle details over de verschillende steunmaatregelen voor de ondernemingen en werknemers van de dienstenchequesector in het kader van de coronacrisis.
 • Heropstart van de dienstencheque-activiteiten op voorwaarde dat verschillende “barrière-handelingen” in acht worden genomen.
 • Algemene opmerking: we vragen u om ons alle documenten enkel nog per mail toe te sturen.
  • Dienstencheques DC@gob.brussels: Dossiers voor de bijkomende indexatie, Aanvragen 500+, Aanvragen erkenning dienstencheques, Inschrijvingen infosessie dienstencheques
  • Opleidingsfonds Dienstencheques OFDC@gob.brussels: Aanvragen tot goedkeuring, Aanvragen om terugbetaling van een opleiding

 

Mag een dienstenchequewerknemer poetsen bij een gebruiker die terugkeert uit het buitenland? 
De dienstencheque-werknemer mag gedurende 2 weken geen prestaties leveren bij een gebruiker als die gebruiker, of een lid van het gezin van die gebruiker, terugkeert uit een gebied waarvoor een formeel reisverbod geldt (code rood) of een gebied met een hoog gezondheidsrisico (code oranje). De gebruiker informeert de erkende onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.

Het reisadvies van buitenlandse zaken (met de kleurcodes) vindt u terug op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


Eenmaal uw bedrijf erkend is, kunt u uw cliënteel uitbreiden tot het publiek van de particulieren. Zo komt u tegemoet aan de noden van gezinnen inzake buurtdiensten en zet u ze ertoe aan om deze activiteiten, via uw onderneming, uit te voeren binnen een wettelijke kader. U creëert nieuwe banen en bouwt uw bedrijf uit. Ten aanzien van uw klanten vormt de erkenning een waarborg van uw professionalisme en de kwaliteit van uw diensten.
De erkenning stelt u ook in staat te genieten van de tussenkomsten vanwege het Opleidingsfonds Dienstencheques.
 
 
Brusselaars die in het kader van de dienstencheques willen werken kunnen een dienstenchequebedrijf contacteren.
 
De Brusselse particulieren vinden alle praktische informatie en bestellen dienstencheques via de website dienstencheques.brussels.

Opdrachten van het Gewest

Naar aanleiding van de 6de staatshervorming is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 januari 2016 bevoegd voor:
 • het aanduiden van een onderneming belast met het uitgeven, drukken en vergoeden van dienstencheques aangekocht door gebruikers met hoofdverblijfplaats in dit gewest;
 • het vastleggen van de voorwaarden voor erkenning van dienstenchequebedrijven actief in dit gewest;
 • het bepalen van de drempel voor fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques voor gebruikers met hoofdverblijfplaats in dit gewest;
 • en het controleren van de dienstenchequebedrijven die actief zijn op zijn grondgebied.
Brussel Economie en Werkgelegenheid beheert deze materie op het administratieve vlak.