Controleer of u met uw diploma de ondernemersvaardigheden kan bewijzen

Raadpleeg de DIPLO-databank om te weten of u met uw opleiding uw ondernemersvaardigheden kunt bewijzen.
 
Het gaat over de ondernemersvaardigheden bedoeld in de K.M.O.-programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. Dat zijn :
  • de basiskennis van het bedrijfsbeheer, verplicht voor iedere persoon die in het handelsregister moet worden ingeschreven;
  • de beroepsbekwaamheid, naast de basiskennis van het bedrijfsbeheer verplicht voor degenen die één van de 34 gereglementeerde zelfstandige beroepen wil uitoefenen.

Let op

  • Voor het bewijs van ondernemersvaardigheden komen alleen diploma's van een school of een jury in aanmerking die wordt ingericht, erkend of gesubsidieerd door de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten. Privé-onderwijs is dus in principe uitgesloten.
  • Hetzelfde principe geldt voor buitenlandse diploma's. Informatie over de erkende buitenlandse scholen kunt op de website ENIC-NARIC vinden.
     
  • Indien DIPLO uw diploma niet vindt of bij twijfel, raadpleeg dan uw Ondernemingsloket.
  • DIPLO kan de overheid niet binden. U kunt alleen rechten putten uit de tekst van de wetten en besluiten zelf. DIPLO komt nooit in de plaats van het oordeel van de bevoegde overheden.
 
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 40 (van maandag tot vrijdag – van 9u tot 12u ; van 14u tot 16u)
T 0490 52 43 15 (enkel maandag – van 9u tot 12u ; van 14u tot 16u)

Ondernemingsloketten

Richt u tot een ondernemingsloket
  1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
  2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.