Aanvraag tot onbeperkte gecombineerde vergunning

Persoon die kan aantonen dat hij verschillende jaren gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart

(art. 16 KB 09/06/1999)

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een "onbeperkte gecombineerde vergunning" aanvragen als u kunt aantonen dat u verschillende jaren gewerkt heeft, met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.  

 • Als u onderdaan bent van een land dat internationale tewerkstellingsakkoorden gesloten heeft met België (Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije) en als uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw kinderen wettelijk bij u verblijven,

  moet u aantonen dat u twee jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.   
 • Als u onderdaan bent van een land dat internationale tewerkstellingsakkoorden gesloten heeft met België (Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije)

  moet u aantonen dat u drie jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.   

 • Als uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw kinderen wettelijk bij u verblijven, 

  moet u aantonen dat u drie jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.
 • In alle andere gevallen 

  moet u aantonen dat u vier jaar gewerkt heeft met een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, over een onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van tien jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België.  

Met een "onbeperkte gecombineerde vergunning" zult u voor een onbeperkte duur in België kunnen werken, in alle bezoldigde beroepen en voor alle werkgevers.

 

Opgelet. De volgende werksituaties komen niet in aanmerking voor de berekening van het aantal gewerkte jaren met een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning (KB van 9 juni 1999):

 • stagiairs;
 • hooggeschoold personeel;
 • gedetacheerde werknemers;
 • onderzoekers en gasthoogleraren;
 • gespecialiseerde techniekers;
 • au pairs;
 • echtgenoten, geregistreerde partners of kinderen van een buitenlandse werknemer met een arbeidskaart B of het statuut van zelfstandige (art. 9,16°);
 • echtgenoten, geregistreerde partners of kinderen van een van een arbeidskaart vrijgestelde buitenlandse werknemer (art. 9,17°);
 • werknemers die een opleiding volgen (artikel 9,18° en 9,19° van het KB van 09/06/1999)

Hoe moet u een aanvraag indienen?

Om een toelating tot arbeid van onbeperkte duur te verkrijgen voor alle bezoldigde beroepen (vroegere arbeidskaart A), moet u de volgende documenten indienen: 

 1. Formulier
  PDF Aanvraag tot toelating tot arbeid van onbeperkte duur voor alle bezoldigde beroepen - Gecombineerde vergunning 
 2. Andere in te dienen documenten

In dat geval is het de buitenlandse onderdaan die de aanvraag tot gecombineerde vergunning indient.


 

Wat is de procedure?

 

De werknemer vult een aanvraag in voor toelating tot arbeid in het kader van de gecombineerde vergunning. Hij dient de aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Als het dossier ontvankelijk is: Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt het dossier voor wat betreft de voorwaarden inzake tewerkstelling. A) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert, wordt de beslissing betekend aan de werknemer. De werknemer heeft na kennisgeving van de weigering 30 dagen om in beroep te gaan. B) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid akkoord gaat: de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt de aanvraag voor wat betreft de voorwaarden inzake verblijf. Als de Dienst Vreemdelingenzaken akkoord gaat: stelt de werknemer op de hoogte en geeft een gecombineerde vergunning af. De werknemer zal worden gevraagd naar het gemeentehuis van zijn woonplaats te komen om zijn gecombineerde vergunning in ontvangst te nemen.

De tijdspanne tussen het moment dat Brussel Economie en Werkgelegenheid het dossier als volledig verklaart en de aflevering van de gecombineerde vergunning of de betekening van de weigering van de vergunning bedraagt maximaal 90 dagen.

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving