Vergunningsaanvraag "in het kader van een vrijstelling"

Werknemer tewerkgesteld in uitvoering van een internationaal akkoord - meer dan 90 dagen in België

(art. 2,20 KB 09/06/1999)

 

Als de tewerkstelling in België langer dan 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
    PDF Aanvraag tot toelating tot arbeid voor een periode langer dan 90 dagen in het kader van een vrijstelling voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Werkgever in België - Gecombineerde vergunning
    PDF Aanvraag tot toelating tot arbeid voor een periode langer dan 90 dagen in het kader van een vrijstelling voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Werkgever in het buitenland - Gecombineerde vergunning
  2. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit
  3. Andere in te dienen documenten

Wat is de procedure?

 

De werkgever vult een aanvraag voor toelating tot arbeid in voor tewerkstelling van een werknemer in het kader van de gecombineerde vergunning. Hij dient de aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Als het dossier ontvankelijk is: Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt het dossier voor wat betreft de aan de betrekking verbonden voorwaarden. A) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert: ze betekent haar beslissing aan de werkgever en in voorkomend geval aan de werknemer die legaal in België verblijft. Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert: ze betekent haar beslissing aan de werkgever en in voorkomend geval aan de werknemer die legaal in België verblijft. B) In het geval Brussel Economie en Werkgelegenheid akkoord gaat: de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt het dossier voor wat betreft de aan het verblijf verbonden voorwaarden. Als de Dienst Vreemdelingenzaken akkoord gaat: hij stelt de werknemer op de hoogte en geeft een gecombineerde vergunning af. Als de werknemer in België is, zal hij worden gevraagd naar het gemeentehuis van zijn woonplaats te komen om zijn gecombineerde vergunning in ontvangst te nemen. Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, wordt hij verzocht zich naar de ambassade/het consulaat te begeven om zijn visum aan te vragen en naar België te komen. Eenmaal in België aangekomen haalt hij zijn gecombineerde vergunning op bij het gemeentehuis in zijn woonplaats.

 

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Onze contactgegevens

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
Een afspraak vragen (enkel als de kwestie niet telefonisch of via e-mail geregeld kan worden)
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving