Aanvraag voor een vergunning van onbeperkte duur "in het kader van een vrijstelling"

Langdurig ingezetene na een daadwerkelijke en ononderbroken tewerkstelling van twaalf maanden in een knelpuntberoep

(art. 2,35 KB 09/06/1999)

 

  1. Formulier
    PDF Aanvraagformulier tot vrijstelling van arbeidsvergunning van onbeperkte duur voor een langdurig in een ander EU-land verblijvende werknemer van vreemde nationaliteit, na een daadwerkelijke tewerkstelling van twaalf maanden
  2. Andere in te dienen documenten

In dat geval is het de buitenlandse onderdaan die de aanvraag tot gecombineerde vergunning indient.


 

Wat is de procedure?

 

De werknemer vult een aanvraag in voor toelating tot arbeid in het kader van de gecombineerde vergunning. Hij dient de aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Als het dossier ontvankelijk is: Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt het dossier voor wat betreft de voorwaarden inzake tewerkstelling. A) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert, wordt de beslissing betekend aan de werknemer. De werknemer heeft na kennisgeving van de weigering 30 dagen om in beroep te gaan. B) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid akkoord gaat: de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt de aanvraag voor wat betreft de voorwaarden inzake verblijf. Als de Dienst Vreemdelingenzaken akkoord gaat: stelt de werknemer op de hoogte en geeft een gecombineerde vergunning af. De werknemer zal worden gevraagd naar het gemeentehuis van zijn woonplaats te komen om zijn gecombineerde vergunning in ontvangst te nemen.

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving