U wenst een stagiair op te leiden en aan te werven?

U kan van steun genieten voor zijn/haar omkadering!

Wilt u gedurende een aantal maanden een stagiair opleiden en in dienst nemen ? Indien uw KMO minstens 5 jaar bestaat, kunt u steun aanvragen.

Het aanwerven van de stagiair dient te gebeuren met een Contract voor Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) via Actiris of Bruxelles Formation.

De stagiair dient te worden begeleid door een peter die werknemer is in uw onderneming. Deze interne medewerker moet een beroepservaring van ten minste 10 jaar hebben en minstens 5 jaar werkzaam zijn in uw bedrijf.

Steun voor peterschap bij de vorming van een stagiair
Bedrag van de steun 1.000 € of 500 € / maand
in functie van de activiteitensector1
Minimale duur van de steun 2 maanden
Maximale duur van de steun 6 maanden
Limiet van het gelijktijdige aantal subsidies Eén stagiair per peter
Maximumbedrag van gelijktijdige steun 24.000 € of 12.000 € / jaar
in functie van de activiteitensector1
 

[1] Bedrag van de steun voor peterschap :
 
NACE Codes Sectoren 1000 € / stagiair1 500 € / stagiair2
A (01 tot 03) LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
Met uitzondering van ondersteunende activiteiten (01.610 + 01.620)
x -
C (10 tot 33) IINDUSTRIE
Met uitzondering van de volgende sectoren : cokesovenproducten (19.100), synthetische en kunstmatige vezels (20.600), ijzer, staal en ferrolegeringen (24.100), bouw van schepen (30.110 + 30.120 + 33.150)
x  
D (35) PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT - x
E (36 tot 39) PPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVAL-WATERBEHEER EN SANERING x  
F (41 tot 43) BOUWNIJVERHEID
Met uitzondering van bouwprojecten (41.101 en 41.102)
x -
G (45 tot 47) GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN
Met uitzondering van apotheken (47.730)
  x
H (49 tot 53) VERVOER EN OPSLAG x -
I (55 tot 56) VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN x  
J (58 tot 63) INFORMATIE EN COMMUNICATIE x -
K (64 tot 66) FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN x  
L (68) EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED x -
M (69 tot 75) VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN
Met uitzondering van activiteiten van notarissen (69.102) en deurwaarders (69.103)
x  
N (77 tot 82) ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN - x
Q (86 tot 88) MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Met uitzondering van kinderdagverblijven en crèches (88.911 + 88.912 +
88.919) en de beschutte en sociale werkplaatsen (88.104 + 88.109 + 88.992 + 88.995)
x  
R (90 tot 93) KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE (in zoverre het hoofddoel van commerciële aard is) x -
S (94 tot 96) OVERIGE DIENSTEN
Met uitzondering van verenigingen (94)
x  
T (97 tot 98) HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK - x
 
[1] en maximum 24.000 € per jaar
[2] en maximum 12.000 € per jaar

De begunstigde vraagt de betaling van de premie aan zodra de peterschap is voltooid.

Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie:

  • de betaalfiches met betrekking tot de productiviteitspremie;
  • de betaalbewijzen;
  • de kopie van de arbeidsovereenkomst.
De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, aan de beheerder van uw dossier.

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Uw dient uw steunaanvraag in te dienen binnen de 30 kalenderdagen, te tellen vanaf de start van het peterschap. De aanvraag omvat:

  • het aanvraagformulier;
  • een kopie van het contract tussen uw onderneming en de stagiair of de kandidaat-overnemer;
  • een document dat alle steun vermeldt die uw onderneming in de drie voorgaande fiscale periodes heeft ontvangen [1].

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie te downloaden, klik hier.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier (PDF - 545.5 ko)

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen