Erkende ondernemingsloketten

Momenteel zijn acht ondernemingsloketten erkend (in alfabetische volgorde met de gegevens van de maatschappelijke zetel van elk loket). Het aanvragen van een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) dient bij een van die loketten te gebeuren.

Contactgegevens

Elk ondernemingsloket heeft meerdere erkende kantoren over het ganse land. U heeft verschillende zoekmogelijkheden:
 
Benaming Adres van de maatschappelijke zetel
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET vzw
Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65 - 1020 Brussel
www.acerta.be
XERIUS ONDERNEMINGSLOKET vzw
Vesaliusstraat 31  - 1000 Brussel
www.xerius.be
EUNOMIA vzw
Kolonel Bourgstraat 113 - 1140 Brussel
Adm. zetel: Oudenaardsesteenweg 7 - 9000 Gent
www.eunomia.be/nl
FORMALIS vzw
Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel
www.formalis.be
SECUREX ONDERNEMINGSLOKET
Tervurenlaan 43 - 1040 Brussel
www.securex.be
PARTENA ONDERNEMINGSLOKET vzw
Kartuizersstraat 45 - 1000 Brussel
Digitale ondernemingsloket
www.partena-professional.be
LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET vzw
Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel
www.liantis.be
U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET vzw
Chaussée de Marche 637 - 5100 Wierde
www.ucm.be
 

Inschrijvingsrecht in de KBO

Het inschrijvingsrecht bedraagt 89,50 euro voor:
  • de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming van een natuurlijke of rechtspersoon,
  • de inschrijving van een bijkomende vestigingseenheid (per vestigingseenheid),
  • de wijziging of de doorhaling (per vestigingseenheid).

Beroep

Wanneer het ondernemingsloket de aanvraag tot (wijziging van) de inschrijving weigert, kan de onderneming tegen die beslissing in beroep gaan bij de Vestigingsraad. Dat moet gebeuren binnen de dertig dagen na betekening van de weigeringsbeslissing door het loket.