Erkenning circulaire economie

Beperkt uw KMO het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en de productie van afval? Als uw bedrijf erkend is als een onderneming die betrokken is in de kringloopeconomie (in het kader van de steunmaatregelen voor de economische ontwikkeling van ondernemingen), dan kan u een verhoging ontvangen van 10% op verschillende premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alles weten over de erkenning circulaire economie

Wie kan een erkenning krijgen?

De micro-, kleine of middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die in welbepaalde activiteitssectoren actief zijn.

Alle activiteitssectoren zijn toegestaan, behalve de volgende :

NACE BEL 2008 codes

Omschrijving

19.100

Vervaardiging van cokesovenproducten

19.200  

Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

20.110  

Vervaardiging van industriële gassen

2014002              

Distillatie van koolteer

20150   

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

20160   

Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

20200   

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

20510   

Vervaardiging van kruit en springstoffen

41101   

Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten

41102   

Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten

58210   

Uitgeverijen van computerspellen

58290   

Overige uitgeverijen van software

62010   

Programmation informatique

62020   

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's

62030   

Computerconsultancy-activiteiten

62090   

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

63910   

Persagentschappen

63990   

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.

Alle NACE codes van 64110 tot 66300

 

Alle NACE codes van 68100 tot 68322

Sectie L - Exploitatie van en handel in onroerend goed

NACE codes die beginnen met 69

Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

NACE codes die beginnen met 70

Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

NACE codes die beginnen met 72

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

NACE codes die beginnen met 73

Reclamewezen en marktonderzoek

NACE codes die beginnen met 74

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

NACE codes die beginnen met 75

Veterinaire diensten

Vraag de erkenning circulaire economie aan

Afhankelijk van uw antwoorden krijgt u een bepaald aantal punten. Om te worden erkend als een onderneming die betrokken is bij de circulaire economie moet u een score van 20 punten behalen. Als u een startende onderneming bent (sinds ten hoogste vier jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen), moet u ten minste 15 punten scoren.

U moet meerdere bewijsstukken bij uw erkenningsaanvraag voegen. Die worden per criterium in de vragenlijst vermeld. Voor bepaalde criteria (beperking van verpakkingsafval, bevoorrading met duurzame grondstoffen, lokale handel, hergebruik van grondstoffen, deelplatform en materiaalstroom) levert de administratie een standaardmodel om aan te tonen hoe uw activiteit samenvalt met de genoemde criteria.

Afspraak op MijnBEW om uw aanvraag in orde te brengen door uw ingevulde vragenlijst en de bewijsstukken te uploaden.

Brussel Economie en Werkgelegenheid stuurt u binnen een maand een ontvangstbericht van het dossier. Vervolgens ontvangt u binnen drie maanden na de datum van het ontvangstbericht de erkenningsbeslissing.

Als uw onderneming de erkenning circulaire economie ontvangt, geniet u een verhoging van 10% op de volgende premies:

Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Ecircular@gob.brussels