Laat uw opleiding erkennen zodat dienstenchequebedrijven steun kunnen genieten

U vertegenwoordigt een opleidingsinstituut of u bent een zelfstandige externe opleider? U geeft opleidingen die de bekwaamheid van de dienstenchequewerknemers kan verbeteren? In dat geval kunt u een erkenning aanvragen. Met deze erkenning kunnen uw Brusselse klanten een deel van de opleiding terugbetaald krijgen.

Komen uw opleidingen in aanmerking?

Om goedgekeurd te kunnen worden moeten de opleidingen verband houden met de taken die een dienstenchequewerknemer uitoefent. De opleidingen die te maken hebben met de volgende thema's vervullen deze voorwaarde:
  • omgaan met klanten
  • ergonomie
  • efficiënt organiseren
  • communicatie
  • assertiviteit
  • attitude
  • veiligheid en hygiëne
  • het gebruik van Nederlands/Frans/Duits
  • EHBO.

Uitgesloten opleidingen
De vertegenwoordiger van de minister zal de opleiding niet goedkeuren als de dienstenchequewerknemer vaardigheden aanleert die geen verband houden met de taken die hij uitoefent. Bijvoorbeeld: opleidingen rond dieetadvies, budgetbeheer, psychologische bijstand, enz.
De opleidingen over de indiensttreding van de werknemer of de interne organisatie van de onderneming komen evenmin in aanmerking. Bijvoorbeeld: informatie over arbeidsvoorwaarden en loon, taakbeschrijvingen, afwezigheden, vakantie, manier waarop de dienstencheques ingevuld worden, enz.

Concreet, welke soorten opleiding worden momenteel erkend?
Zie de lijst van de al erkende opleidingen.

Waarom zou u uw opleidingen laten erkennen?

Het voordeel voor uw klant (een Brussels dienstenchequebedrijf) kan zeker de moeite waard blijken. Een opleiding van 10 personen kan al gauw een besparing van bijna 1.000 euro opleveren. De terugbetalingsmodaliteiten staan uitvoering uiteengezet op deze bladzijde die aan de dienstenchequebedrijven gewijd is.
Een goedkeuring is geldig voor onbepaalde duur.

Uw opleidingen laten erkennen, iets voor u?

 
Verstuur het formulier en de bijlagen naar het in het document vermelde adres.