Laat uw opleiding erkennen zodat dienstenchequebedrijven steun kunnen genieten

U vertegenwoordigt een opleidingsinstituut of u bent een zelfstandige externe opleider? U geeft opleidingen die de bekwaamheid van de dienstenchequewerknemers kan verbeteren? In dat geval kunt u een erkenning aanvragen. Met deze erkenning kunnen uw Brusselse klanten een deel van de opleiding terugbetaald krijgen.

Komen uw opleidingen in aanmerking?

Een brede waaier van opleidingen komt in aanmerking voor een erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zowel de opleidingen die samenhangen met de functie van de werknemer en zijn groei daarin als de opleidingen die hem in het algemeen vooruithelpen op de arbeidsmarkt of hem eventueel zelfs toelaten door te stromen naar een andere sector worden aanvaard.
Zo wordt een opleiding erkend als ze:  
  1. één van de volgende thema’s behelst:
    houding, omgaan met de klanten, communicatie, assertiviteit, zin voor initiatief, klantvriendelijkheid, ergonomie, efficiënt organiseren, veiligheid en hygiëne, EHBO, het gebruik van het Nederlands, het Frans of het Engels op de werkvloer, het aanleren van gebarentaal, de diagnose van opleidingsbehoeften en de toeleiding naar opleidingen, ...;
  2. de dienstenchequewerknemer professioneel vooruithelpt, via een specialisatie of een professionele mobiliteit in de dienstencheque- of naar enige andere sector.
 

Concreet, welke soorten opleiding worden momenteel erkend?
Bekijk de lijst van de reeds erkende opleidingen.

Waarom uw opleidingen laten erkennen?

Het voordeel voor uw klant (een Brussels dienstenchequebedrijf) kan zeker de moeite waard blijken. Een opleiding van 10 personen kan al gauw een besparing van bijna 1.000 euro opleveren. De terugbetalingsmodaliteiten staan uitvoerig uiteengezet op deze pagina gewijd aan de dienstenchequebedrijven.
Een goedkeuring is geldig voor onbepaalde duur.

Interesse om uw opleidingen te laten erkennen?

 
Verstuur het formulier en de bijlagen naar het in het document vermelde adres.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Opleidingsfonds dienstencheques
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 16 31