Ervaringsfonds

Dankzij het ervaringsfonds konden werkgevers en sectoren die betere werkomstandigheden nastreven voor werknemers vanaf 45 jaar tot nu toe financiële steun genieten. Dit systeem wordt echter geheroriënteerd. U kan geen steunaanvraag meer indienen.

Op 8 december 2016 heeft de Brusselse regering een actieplan met 10 maatregelen aangenomen in de strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Dit plan voorziet onder andere in de heroriëntering van het “Ervaringsfonds”. Het systeem zal uitgebreid worden naar alle doelgroepen en niet enkel beperkt worden tot het leeftijdscriterium van 45+. De hervorming beoogt om het systeem aan te passen aan de specifieke Brusselse kenmerken op het vlak van diversiteit.

De begroting 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet geen budget meer voor nieuwe steunaanvragen.

De uitbetaling van eerder ingediende dossiers die reeds goedgekeurd werden via ministerieel besluit, loopt intussen verder zoals bepaald door de regelgeving. U vindt hier meer informatie over op de pagina “Uitbetalingsmodaliteiten”.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
City Center - 3de verdieping
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
02 204 33 74