Projectoproepen inzake stadslandbouw

De minister van Landbouw heeft een oproep uitgeschreven voor professionele landbouwprojecten die bijdragen aan de Brusselse stadslandbouw. U hebt tot 17 februari 2017 de tijd om een subsidie aan te vragen.
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Good Food-strategie ingevoerd. In dit kader kent de minister facultatieve subsidies toe aan verenigingen en bedrijven actief in de voedingsmiddelensector waarvan het project een meerwaarde biedt voor de Brusselse stadslandbouw. Zo wordt hun project gedeeltelijk gesubsidieerd.
 

Wie kan een subsidie aanvragen?

De projectoproep richt zich tot:

 • de landbouwer (het betrokken perceel moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn en/of de betrokken landbouwer moet er gevestigd zijn);
 • de ondernemingen/coöperatieven die professionele landbouwactiviteiten uitoefenen;
 • de verenigingen met activiteiten/een project in de professionele landbouw;
 • de openbare instellingen met een dergelijk project.

Welke projecten worden gesubsidieerd?

Voorwerp
Om gesubsidieerd te worden, moet het project een van de volgende gevallen betreffen: 
 1. Opstarten van een nieuw professioneel project in duurzame landbouw  
 2. Bestaande professionele landbouwprojecten:
  • Omschakeling naar biologische landbouw
  • Invoeren van agromilieumaatregelen
  • Landbouwinvesteringen
  • Werkingskosten
 3. Een onrechtstreekse bijdrage leveren aan de ontwikkeling van stadslandbouw
 
Kwaliteit
Als er budgetten beschikbaar zijn en als het project overeenstemt met een van de krachtlijnen wordt er een subsidie toegekend op basis van de kwaliteit van het project:
 • op termijn financieel autonoom;
 • realistisch en realiseerbaar;
 • model voor andere projectdragers.

Hoe vraagt u een facultatieve subsidie aan?

Vooraleer u het project of de actie in kwestie opstart:
 1. Raadpleeg de handleiding voor het aanvragen van een facultatieve subsidie voor alle informatie.
 2. Uiterlijk tegen 17 februari 2017 verstuurt u met de post en/of elektronisch:
  1. het formulier, ingevuld en ondertekend door een persoon die wettelijk gemachtigd is om het bedrijf/de vereniging te verbinden;
  2. het budget van de inkomsten en uitgaven van de gesubsidieerde actie en de lijst van gevraagde staatssteun;
  3. het activiteitenverslag 2016;
  4. de rekeningen en de balans 2016;
  5. een kopie van de statuten, als die niet toegankelijk zijn op de website van het Belgisch Staatsblad.
naar:
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Ter attentie van Wien NIJS / Evy CORNELIS
Kruidtuinlaan 20,
1035 BRUSSEL
 
EN/OF:

Werd er u een subsidie toegekend?

U moet onder meer:
 • de reglementering betreffende de overheidsopdrachten naleven als u daaraan onderworpen bent;
 • zorgen voor tweetalige communicatie naar het publiek, in het Nederlands en in het Frans;
 • het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het logo van Good Food gebruiken in alle communicatie naar het publiek;
 • het bestuur de facturen, loonfiches, ... en de bijhorende betaalbewijzen bezorgen;
 • de cumulregels met betrekking tot staatssteun naleven.

De te gebruiken logo's downloaden

Het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest downloaden
 
Tweetalig logo
Tweetalig logo van het Gewest - vierhoekTweetalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Nederlands
Nederlandstalig logo van het Gewest - vierhoekNederlandstalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Frans
Franstalig logo van het Gewest - vierhoekFranstalig logo van het Gewest - rechthoekig
 
Logo Good Food downloaden
 
Tweetalig logo
Tweetalig logo van Good food
Logo in het Nederlands
Nederlandstalig logo van GoodFood
Logo in het Frans
Franstalig logo van GoodFood
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T02 800 34 65