Projectoproepen inzake stadslandbouw

De minister van Landbouw heeft een oproep uitgeschreven voor professionele landbouwprojecten die bijdragen aan de Brusselse stadslandbouw.
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Good Food-strategie ingevoerd. In dit kader kent de minister facultatieve subsidies toe aan verenigingen en bedrijven actief in de voedingsmiddelensector waarvan het project een meerwaarde biedt voor de Brusselse stadslandbouw. Zo wordt hun project gedeeltelijk gesubsidieerd.

Werd er u een subsidie toegekend?

U moet onder meer:
  • de reglementering betreffende de overheidsopdrachten naleven als u daaraan onderworpen bent;
  • zorgen voor tweetalige communicatie naar het publiek, in het Nederlands en in het Frans;
  • het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het logo van Good Food gebruiken in alle communicatie naar het publiek;
  • het bestuur de facturen, loonfiches, ... en de bijhorende betaalbewijzen bezorgen;
  • de cumulregels met betrekking tot staatssteun naleven.

De te gebruiken logo's downloaden

Het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest downloaden
 
Tweetalig logo
Tweetalig logo van het Gewest - vierhoekTweetalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Nederlands
Nederlandstalig logo van het Gewest - vierhoekNederlandstalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Frans
Franstalig logo van het Gewest - vierhoekFranstalig logo van het Gewest - rechthoekig
 
Logo Good Food downloaden
 
Tweetalig logo
Tweetalig logo van Good food
Logo in het Nederlands
Nederlandstalig logo van GoodFood
Logo in het Frans
Franstalig logo van GoodFood
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T02 800 32 63