Veelgestelde vragen

Opgelet

De informatie hieronder is algemeen. Meer gedetailleerde info vindt u terug in de rubriek premies en subsidies van deze website. Ter herinnering : enkel de wetteksten zijn rechtsgeldig.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de Brusselse ondernemingen en zelfstandigen.

Opmerking: sommige steunmaatregelen zijn enkel bedoeld voor ondernemingen uit welbepaalde activiteitensectoren en anderen zijn uitsluitend bestemd voor zelfstandigen en KMO's.

U kunt steun krijgen voor een pre-activiteitsstudie en ook voor uw investeringen kan u een beroep doen op tegemoetkomingen.

U overweegt een KMO in Brussel op te starten of over te nemen? Dan kan u steun genieten om u te laten adviseren als toekomstig ondernemer. De steun kan oplopen tot 50% van de kostprijs van de opdracht van de externe consultant.
Zie steun om een pre-activiteit studie uit te voeren.

Vervolgens kan u, als onderneming of zelfstandige, steun genieten voor de investeringen die nodig zijn om uw bedrijfszetel op te richten (vastgoed, materiaal,…). Deze steun bedraagt een zeker percentage van de kostprijs van de investeringen. De steun moet vóór de aanvang van de investeringen aangevraagd worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid . U krijgt de steun zodra de investeringen voltooid zijn.
Zie steun om te investeren ,
steun om te investeren om ons leefmilieu te verbeteren en
steun om uw installaties aan de Europese normen aan te passen.

Wat het startkapitaal betreft, kunnen andere instellingen u helpen om financiële steun te bekomen: de GIMB, het Participatiefonds, het Waarborgfonds,...

Over de steun die handelaars kunnen genieten vindt u alles terug in een brochure.

PDF Download de brochure (PDF - 1 MB)

Een ondernemer kan steun genieten indien hij een persoon aanwerft met als doel dat die persoon zijn onderneming overneemt, of een persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het bedrijf tijdens de overname.
Zie steun om een kandidaat-overnemer aan te werven.

U kan steun genieten voor de nieuwe investeringen die u hiervoor aanwendt.
U kan geen steun genieten om een zaak over te nemen of om aandelen in een vennootschap te verwerven.
Zie steun om te investeren .

Ja, maar enkel voor dat gedeelte van het gebouw dat voor beroepsdoeleinden bestemd is.
Wanneer het gebouw zowel privé als beroepsmatig gebruikt wordt, moet de waarde in euro van het beroepsgedeelte van het gebouw in de notariële akte vermeld worden of in een bijgevoegd document, opgemaakt door een professional van de vastgoedsector.
Zie steun om te investeren (onroerende investeringen).

Ja, wanneer u aan de volgende criteria voldoet:

  • U richt een bedrijfszetel op,
  • U vergroot uw bedrijfsruimte,
  • U wijzigt uw productieproces grondig of
  • U breidt uw activiteiten uit tot een nieuwe productenmarkt
U kunt geen steun krijgen om materiaal te vervangen, noch om lokalen te renoveren.

Opmerking: u hebt recht op steun ongeacht of u huurder of eigenaar van het betrokken pand bent.
Zie steun om te investeren.

Ja, om een bijkomend bedrijfsvoertuig aan te kopen (niet om een voertuig te vervangen). De ondernemingen uit de wegtransportsector kunnen geen beroep doen op die vorm van steun.
Zie steun om te investeren.

Ondernemingen uit bepaalde sectoren kunnen steun genieten bij de aankoop van een voertuig met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) aandrijving of met een brandstofcel (dan heeft het geen enkel belang of het voertuig al dan niet is aangekocht ter vervanging van een ander voertuig). Indien het een tweedehands voertuig betreft, moet het bij een professional van de sector worden aangekocht met een waarborg van minimum 6 maanden.
Zie steun om te investeren om ons leefmilieu te verbeteren (energiebesparing).

Ja, als u wil exporteren en de website bedoeld is om uw producten of diensten op buitenlandse markten te promoten.
Zie steun om te exporteren (exportbevorderende informatiedragers te realiseren).

Ja, op voorwaarde dat de opdracht van de consultant erop gericht is een punctueel beheerprobleem in uw onderneming op te lossen of om haar werking of concurrentievermogen te verbeteren.
Wat informatica betreft, zijn enkel adviezen subsidieerbaar (hoe zit het met de behoeften en keuze van een software).
Zie steun om beroep op een consultant te doen.

Een regenput, een stormbekken en de verwante uitrustingen zijn subsidieerbaar wanneer het om inrichtingen gaat die door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening opgelegd zijn voor nieuwe constructies, voor zover deze uitrustingen voorzien zijn van een kalibersysteem, met dubbele overloop.
U kan ook steun genieten voor een op een hoogte geplaatste regenton, zodat een louter op zwaartekracht gebaseerde waterverdeling mogelijk is (minder pompen).
Zie steun om te investeren om ons leefmilieu te verebeteren.

Daarnaast kunt u de website van Leefmilieu Brussel (BIM) raadplegen.

Ja. Wat de zonnepanelen betreft, moeten bepaalde technische voorschriften nageleefd worden (rendement,…).
Zie steun om te investeren om ons leefmilieu te verbeteren .

Daarnaast kunt u de website van Leefmilieu Brussel (BIM) raadplegen.

De zelfstandigen en de KMO's uit de meeste activiteitensectoren kunnen deze steun genieten. De consultants, handelaars en kappers bijvoorbeeld hebben recht op dit type opleiding.
Zie steun om een opleiding te volgen.
Zie de toegestane activiteitensectoren.

Ja, voor zover ze in de toegelaten activiteitensectoren hoort. Dit is het geval voor de beschutte werkplaatsen en voor de crèches en kinderdagverblijven. De vzw's uit de sector van de menselijke gezondheid en de sociale actie en de vzw's gewijd aan de kunsten, amusement en recreatie zijn echter uitgesloten.
Zie de toegestane sectoren .

Om u te helpen bij het opstarten en beheren van uw onderneming zijn er naast Brussel Economie en Werkgelegenheid heel wat instellingen waar u een beroep op kunt doen. Aarzel niet hen te contacteren.