De school zorgt voor pedagogische begeleiding

De leerkracht van elke klas die gesubsidieerd fruit, groenten en/of melkproducten ontvangt, moet tijdens het schooljaar die uitdeling gepaard laten gaan met minstens één pedagogisch initiatief. Hier zijn enkele voorbeelden van pedagogische initiatieven en de contactgegevens van partners die u kunnen helpen.

Voorbeelden van pedagogische initiatieven

Een quiz over gezonde voeding, een boerderijbezoek, een degustatie, een les over evenwichtige voeding, een klassikale bespreking van het thema "Eten we voldoende groenten?, enz...

Leerkracht of partnerschap

De scholen wordt gevraagd een beroep te doen op een in dat soort activiteiten gespecialiseerde instelling of zelf acties in hun klassen te ontwikkelen.

Heel wat instellingen stellen pedagogische instrumenten en activiteiten voor over het onderwerp gezonde en duurzame voeding. Sommige van die activiteiten zijn kosteloos voor de school.

Voorbeelden van partners

Verslag

Bij haar eerste steunaanvraag (na een trimester uitdeling) moet de school voor elke klas verduidelijken welke maatregel uitgevoerd is (of zal worden). 
Bovendien moet de school, op vraag van de administratie, een verslag bezorgen over de begeleidingsmaatregelen (aantal leerlingen, betrokken klas, korte beschrijving, doelstelling, enkele illustraties, nut van de begeleidingsmaatregel voor de leerlingen).


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie - Landbouw
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 94