Betaling van de subsidie

Elk trimester vraagt de school of de leverancier om de betaling van de subsidie.
Binnen de drie maanden na de ontvangst van de subsidieaanvraag en na onderzoek van het dossier betaalt Brussel Economie en Werkgelegenheid de steun uit of deelt het zijn gemotiveerde weigeringsbeslissing of zijn gemotiveerde beslissing van gedeeltelijke steuntoekenning mee. 

1) Wie vraagt de betaling van de subsidie aan?

Als de school de leverancier van fruit en groenten betaalt: de school vraagt de subsidie aan.

Zo niet vraagt de erkende leverancier de subsidie aan. De onderwijsinstelling moet haar deel van het formulier invullen en bevestigen dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden en overeenstemt met haar bestelling.

2) Wanneer vraagt u de betaling van de subsidie aan?

Aan het einde van elk uitdeeltrimester en uiterlijk drie maanden na het einde van dat trimester.

KALENDER VOOR HET INDIENEN VAN DE STEUNAANVRAGEN
Uitdeelperiode Uiterste datum voor het indienen van de steunaanvraag

Van september tot december

vóór de 31ste maart die volgt

Van januari tot maart

vóór de 30ste juni die volgt

Van april tot juni

vóór de 30ste september die volgt

 

Eens de uiterste indieningsdatum voor de steunaanvragen verstreken is, wordt een vermindering toegepast op het berekende steunbedrag.

Deze vermindering bedraagt:

  • 5% van het bedrag als de termijnoverschrijding tussen 1 en 30 dagen ligt.
  • 10% van het bedrag als de termijnoverschrijding tussen 31 en 60 dagen ligt.

Als de termijnoverschrijding meer dan 60 dagen bedraagt, wordt een bijkomende vermindering van 1% per dag toegepast op het saldo.

3) Hoe vraagt u de betaling van de subsidie?

Verstuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met alle bijlagen, vóór de limietdatum, per post naar het volgende adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid 
Europees programma voor scholen
Team Landbouw

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Voor al uw vragen : fruit-school@gob.brussels

 

Toe te voegen documenten

  1. het steunaanvraagformulier
  2. de kopieën van de door de leverancier opgemaakte en door de verantwoordelijke voor de uitdeling in de school medeondertekende leveringsbewijzen
  3. de kopieën van de facturen
  4. de betalingsbewijzen
  5. de informatie over de begeleidende educatieve maatregelen

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie - Landbouw
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 94