Groenten en fruit op school

Groenten en fruit zijn gezond. Vandaar dat de Europese Unie het programma ‘groenten en fruit op school' lanceerde. De Europese Unie wil ook hiermee de landbouwproducten aan de kinderen laten kennen. De kinderen van het basisonderwijs krijgen daarmee een portie fruit en groenten op school. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cofinanciert dit initiatief om zijn steentje bij te dragen aan de gezonde voeding van de kinderen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De kinderen krijgen wekelijks een portie fruit of groenten tijdens het schooljaar (30 porties per jaar). De school werkt met een groenten-en-fruitleverancier en onder bepaalde voorwaarden betaalt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een deel van de rekening.

De Gemeenschappen zijn bevoegd voor het onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vandaar dat dit programma anders wordt uitgevoerd in de Nederlandstalige scholen en Franstalige scholen.

Alle kleuter- en lagere scholen (erkend door de Vlaamse Gemeenschap) kunnen deelnemen aan het ‘schoolfruitprogramma'. De school kan zich hiervoor inschrijven bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

De school sluit een contract af met een groenten-en-fruitleverancier. Het staat de kinderen (en hun ouders) vrij om aan dit programma deel te nemen. Voor een minimum eigen bijdrage van 2 € per kind door de school, de gemeente of de ouders, kan de school aanspraak maken op bijkomende steun van de Vlaamse Overheid (maximum 4 € per kind).

Dit programma gaat gepaard met promotiemateriaal en educatieve ondersteuning. Naast de fruitverdeling maken de leerkrachten de kinderen ook bewust van het belang van fruit en groenten in de voeding. Ook scholen die niet van de bijkomende subsidiëring gebruikmaken kunnen toch de campagneaffiches aanvragen en zich laten inspireren door het educatief materiaal rond fruit en groenten.

Inschrijven kan via de subsidiepagina van de Vlaamse overheid. Uiterste inschrijvingsdatum 15 oktober 2016.
Meer informatie op de subsidiepagina's van de Vlaamse Overheid en op de Tutti Frutti-campagnewebsite: www.fruit-op-school.be.

Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.

Contact Contact

 • Begeleidende maatregelen, monitoring en evaluatie:
  Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie vzw
  G. Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
  E olaf.moens@vigez.be
  T 02 422 49 43
  www.fruit-op-school.be