Vóór 30/09 : scholen en leveranciers schrijven zich in

De scholen en betrokken leveranciers schrijven zich in voor het programma.

1) Wie moet zich inschrijven?

Ofwel betaalt de school de producten aan de leverancier van fruit en groenten of melkproducten. In dat geval schrijft de school zich vóór 30 september in voor het programma volgens onderstaande regeling. De school vraagt en ontvangt de subsidie.

Ofwel is de leverancier bereid zijn producten een trimester lang aan de school te leveren zonder onmiddellijk betaald te worden. In dat geval schrijven de school en de leverancier zich vóór 30 september in voor het programma volgens onderstaande regeling. De leverancier vraagt en ontvangt de subsidie.

Opgelet!

Er wordt geen enkele subsidieaanvraag aanvaard als de aanvrager zich niet vóór 30 september voor het programma ingeschreven heeft.

2) Hoe inschrijven?

Verstuur volgende documenten naar

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie – Landbouw
Programma Fruit-groenten-melk op school
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Om het inschrijvingsformulier in te vullen, raden we u aan het eerst op uw computer op te slaan vooraleer het te openen. Zo loopt u niet het gevaar de ingevulde gegevens te verliezen.
U moet over Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een latere versie beschikken. Download de laatste versie van Adobe Reader. Als u een Macintosh gebruikt, zorg er dan voor dat u het bestand opent met Adobe Reader (en niet met de pdf-lezer van Mac).

Door de scholen bij te voegen documenten

Vóór 30 september: het inschrijvingsformulier PDF AE-01 – Inschrijvingsaanvraag – Onderwijsinstellingen
Vergeet niet dat uw school voor begeleidende maatregelen moet zorgen.

info Het bewijs van naleving van de regelgeving inzake overheidsopdrachten:

  • als de opdracht op minder dan € 30.000 excl. btw geraamd wordt: het bewijs dat er minstens drie mogelijke leveranciers geraadpleegd werden;
  • als de opdracht op meer dan € 30.000 excl. btw geraamd wordt: de gemotiveerde gunningsbeslissing van de overheidsopdracht.

Als u uw inschrijving wilt wijzigen, verstuurt u het volgende formulier:

PDF AE-03 - Wijziging van inschrijving - Onderwijsinstellingen

Door de leveranciers bij te voegen documenten (leveranciers van fruit en groenten die leveren zonder onmiddellijk betaald te worden en de leveranciers van melkproducten)

PDF Inschrijvingsformulier AE-01 – Inschrijvingsaanvraag – Leveranciers

Als u uw inschrijving wilt wijzigen, verstuurt u het volgende formulier:
PDF AE-03 - Wijziging van inschrijving - Leveranciers

Brussel Economie en Werkgelegenheid verstuurt u een ontvangstbericht van uw aanvraag. Dat ontvangstbericht is geen geldigverklaring van uw inschrijving voor het programma. Het uitdelen mag nog niet beginnen.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie - Landbouw
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 94