De school selecteert een leverancier.

De onderwijsinstelling die aan het programma wilt deelnemen moet een leverancier kiezen, vóór of nadat ze zich voor het programma heeft ingeschreven. De instelling moet aan minstens drie leveranciers een offerte vragen.

Neem contact op met leveranciers en laat hen weten dat u van plan bent deel te nemen aan het programma "Fruit, groenten en melk op school" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wijs de leveranciers er wel op dat de producten en het budget aan bepaalde criteria moeten voldoen.

Verplichtingen aangaande overheidsopdrachten

 Vooraleer haar inschrijving voor het programma bevestigd wordt, moet de school bewijzen dat ze de regels van de overheidsopdrachten nageleefd heeft.

Opdracht waarvan het bedrag op minder dan € 30.000 excl. btw geraamd wordt:
De school moet minstens drie leveranciers raadplegen en dit kunnen bewijzen (een mail naar de leveranciers sturen waarin ze dezelfde informatie krijgen en een leverancier kiezen op basis van objectieve criteria zoals de prijs, de naleving van de voorwaarden en elk ander criterium dat belangrijk is voor u).

Opdracht waarvan het bedrag op meer dan € 30.000 excl. btw geraamd wordt:
De school moet een bestek opmaken en de juiste procedure volgen.

Richtinggevende lijsten met leveranciers die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze lijsten zijn niet volledig. De scholen mogen een beroep doen op leveranciers die er niet in voorkomen.
Deze lijsten worden regelmatig bijgewerkt. Het volstaat een mail te sturen naar fruit-school@gob.brussels om leveranciers aan de lijst toe te (laten) voegen.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie - Landbouw
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 94