Verplichtingen

Hierbij verbind ik ertoe:

 •  de gesubsidieerde groenten en fruit aan de leerlingen te verstrekken, in minstens één portie per week gedurende minstens dertig weken per schooljaar, niet als onderdeel van de schoolmaaltijden;
 •  de ouders op de hoogte te brengen van de verstrekking van gesubsidieerde groenten en fruit;
 • alleen subsidies te vragen voor verse groenten en fruit;
 •  de gesubsidieerde groenten en het gesubsidieerde fruit alleen te gebruiken voor ingeschreven leerlingen;
 •  na iedere trimester een steunaanvraag in te dienen;
 •  me te onderwerpen aan de controles van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad van 26 mei 2008 inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds;
 •  de ten onrechte betaalde steun terug te betalen voor de betreffende hoeveelheden  als overeenkomstig artikel 13 van de verordening (EG) nr. 288/2009 geconstateerd wordt dat de artikelen 4, 5 en 6 van het BVR van 29 mei 2009 niet worden nageleefd, of dat de steun werd ontvangen voor grotere hoeveelheden dan de hoeveelheden die voortvloeien uit de toepassing van artikel 13, van de verordening (EG) nr. 288/2009;
 •  om in een bijdrage van de onderwijsinstelling van minstens 2 euro per leerling te voorzien;
 •  om een contract te sluiten met een leverancier conform het door de bevoegde entiteit ter beschikking gestelde modelcontract en dit ter beschikking te houden in geval van controle;
 •  de verbintenissen vermeld in artikel 7 van de verordening (EG) nr. 288/2009 na te leven
 •  kennis te hebben genomen van het aanbod van begeleidende maatregelen (zie www.fruit-op-school.be)
 •  gegevens ter beschikking te stellen voor Logo's (lokaal gezondheidsoverleg)
 • bereid zijn mee te werken aan evaluaties

Contact aan Nederlandstalige kant Contact aan Nederlandstalige kant

 • Begeleidende maatregelen, monitoring en evaluatie:
  Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie vzw
  G. Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
  E olaf.moens@vigez.be
  T 02 422 49 43
  www.fruit-op-school.be