Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Brussel Economie en Werkgelegenheid wordt vermeld en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

U kunt de website www.economie-werk.brussels raadplegen op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden aanvaardt die op de pagina 'gebruiksvoorwaarden' worden vermeld. Door de website www.economie-werk.brussels te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zorgt ervoor dat de informatie op deze website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Het bestuur kan evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

De inhoud van deze website is louter informatief en is op geen enkele manier bindend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel de wetteksten zijn rechtsgeldig. Bijgevolg valt elk gebruik van de informatie op deze website onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Brussel Economie en Werkgelegenheid probeert een maximale en continue toegankelijkheid van deze website te waarborgen. Deze kan evenwel getroffen worden door technische problemen. Brussel Economie en Werkgelegenheid verwerpt dan ook alle verantwoordelijkheid in het geval de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.
Indien u fouten opmerkt, kan u deze melden aan Brussel Economie en Werkgelegenheid via het nummer 02 800 34 44 of via het e-mailadres economie-werk@gob.brussels.

Links en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie aangeboden. Brussel Economie en Werkgelegenheid controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Brussel Economie en Werkgelegenheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of in andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site verwijst.

Indien u hyperlinks wilt creëren vanaf uw eigen website naar de site www.economie-werk.brussels vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster die u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid zal informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Brussel Economie en Werkgelegenheid behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de website en al zijn inhoud.

Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Brussel Economie en Werkgelegenheid en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Brussel Economie en Werkgelegenheid kan de bezorgde gegevens ook gebruiken om u te informeren of om uw diensten te verbeteren.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u het contactformulier in te vullen.