Duurzame voeding

De Good Food-strategie is erop gericht een duurzamer voedingssysteem op te zetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan vloeit voort uit een nauwe samenwerking tussen Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en een honderdtal spelers die de Brusselse en Belgische voedselketen vertegenwoordigen.
"Van de boer tot op het bord": de strategie betreft alle fasen van de voedselproductie- en distributieketen voor de Brusselse consumenten. Ze omvat een reeks doelstellingen die bereikt moeten worden tegen 2020 of 2035. Hieronder enkele voorbeelden.

Doelstellingen voor de komende vier jaar

Voor particulieren en professionals

  • Voedselverspilling met 30% terugdringen.

Voor distributeurs en restauranthouders

  • Hen opleidingen aanbieden over methodes en technieken om duurzaam te werken.
  • Schoolrefters en crèches begeleiden opdat ze een Good Food-label zouden behalen.
Voor professionele producenten
  • Projectdragers aanmoedigen, ondersteunen en begeleiden.
  • De technische en juridische struikelblokken wegwerken, in het bijzonder wat de toegang tot de productieplaatsen betreft.
  • De ontwikkeling bevorderen van vernieuwende businessmodellen, die aangepast zijn aan de eigenheden van het Gewest (zowel voor de productie als voor de verwerking en distributie van voeding).
  • Enkel projecten opzetten die performant zijn op sociaal, economisch en milieuvlak. Bijvoorbeeld de producenten aanmoedigen om biologische productiemethodes te gebruiken.
Brussel Economie en Werkgelegenheid en Leefmilieu Brussel zullen een expertenpool opzetten om de producenten te begeleiden.

Doelstellingen voor de komende twintig jaar

  • Ervoor zorgen dat 30% van de onverwerkte groenten en fruit die geconsumeerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Brussel of in de randgemeenten geproduceerd worden. Producenten van Brussel en van de stadsrand worden aangemoedigd hun productie in Brussel te verkopen.
  • 100% van de in 2013 beschikbare landbouwgrond behouden.
Op initiatief van de minister van Landbouw en Leefmilieu werd de Good Food-strategie op 18 december 2015 aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Meer info over de strategie

Projectoproep Good Food

Verneem alles over de projectoproep inzake stadslandbouw van dit jaar.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T02 800 32 63
T02 800 32 66