Een investeringspremie aanvragen

Fase 1: Vóór de investeringen (en elke verbintenis)

Vul een eerste formulier in:

Premie voor werken, materiaal of een immateriële investering

Subsidie online aanvragen

Premie voor een vastgoedaankoop

Subsidie online aanvragen

Premie voor de overname van een handelsfonds

Subsidie online aanvragen

Bij uw aanvraagformulier moet u meerdere bijlagen voegen.

Naar aanleiding van uw voorafgaande vergunningsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een ontvangstbewijs van uw dossier binnen een maand. Zodra u dit ontvangstbewijs hebt ontvangen, mag u beginnen investeren.

Fase 2: Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs hebt u zes maanden de tijd om:

  1. de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) 
  2. het definitieve aanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3: Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit als uw bedrijf minder dan vier jaar oud is of als de premie minder dan € 25.000 bedraagt. Zo niet wordt de premie in twee of drie keer uitbetaald, naargelang het premiebedrag.

 

Contact 

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

EContactformulier
T 02 800 34 28