Deze premie is niet beschikbaar vanaf 25/03/2019.

Als u een premie-aanvraag hebt opgestart vóór 25.03.2019

Hebt u een "voorafgaand vergunningsformulier" ingediend vóór 25.03.2019?
Na de verwezenlijking van uw investering en binnen vier maanden na de datum van het ontvangstbewijs van uw dossier moet u de formulieren hieronder ingevuld terugzenden naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:

Opmerking: Voor elke premie-aanvraag opgestart vóór 25.03.2019 zijn de oude voorwaarden van toepassing.