U wil investeren in de ontwikkeling van uw bedrijf?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt u steun aan voor uw nieuwe investeringen. Als u bijvoorbeeld een micro-onderneming vestigt in de ontwikkelingszone (bepaalde sectoren van de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek), kan de premie oplopen tot 30% van de geïnvesteerde bedragen.
 
wizard icoonU bent zelfstandige of hebt een micro- kleine of middelgrote onderneming. U bent actief in een sector die voor steun in aanmerking komt?
Gebruik de wizard om snel te weten op welke steun u recht hebt.
 
Voldoet uw onderneming aan alle andere voorwaarden om steun te verkrijgen?
Geef een nieuwe dimensie aan uw projecten en maak gebruik van de steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Zelfstandigen en KMO's kunnen steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor volgende investeringen:
 •  investeringen in onroerend goed
 •  investeringen in materiaal [1]
 •  immateriële investeringen

Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en noodzakelijk te zijn voor uw beroepsactiviteit.

Opgelet, uw investering dient verplicht verbonden te zijn met:

 • de oprichting van een nieuwe vestiging of de uitbreiding van een bestaande vestiging
 • het diversifiëren van uw productie naar nieuwe productmarkten
 • een fundamentele verandering in uw productieproces

De investering dient ingeschreven te worden in de balans (bedrijven) of in de afschrijvingstabel (zelfstandigen) en conform te zijn met de regelgeving voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu.

[1] Daarnaast kan elke Brusselse onderneming, die bedrijvig is in een sector die daartoe in aanmerking komt, steun ontvangen voor investeringen in beveiliging (alarmsysteem, rolluiken, videobewaking, enz.). Voor deze investeringen gelden de hier vermelde voorwaarden niet : het moet bij voorbeeld niet gaan om een onderneming in oprichting of uitbreiding. Meer weten over de steun voor investeringen in beveiliging.

 

Een atelier, een opslagplaats, een terrein, kantoren, een handelsruimte en dergelijke? Het merendeel van uw investeringen in onroerend goed komen in aanmerking voor steun, of het nu gaat om een aankoop of om bouw, verbouwing of renovatie.
Voor bepaalde sectoren worden de investeringen die in aanmerking komen wel beperkt tot 400.000 € (zie "Toegestane sectoren").
 • Als het een aankoop betreft, kan er enkel een premie verkregen worden als er een zakelijk eigendomsrecht wordt verworven.
 • Als uw investering een gebouw voor gemengd gebruik betreft, moet het deel dat voor beroepsdoeleinden bestemd is duidelijk identificeerbaar zijn en moet de waarde ervan ingeschreven zijn in de koopakte of in een ander document dat door een expert is opgesteld.
 • Leasing komt in aanmerking, voor zover de investering wordt geboekt als materieel vast actief.

Een bijkomend voertuig nodig [1] ? Materiaal aankopen ? U kan investeringssteun aanvragen indien het gaat om de aanschaf van :

 • uitrusting of machines
 • bestelwagens of minibussen, vrachtwagens, speciaal aangepaste motoren in functie van de bedrijfsactiviteit

[1] Indien uw bedrijf deel uitmaakt van de wegtransportsector voor goederen (codes NACE BEL 49.410 en 52.210), kan u geen aanspraak maken op steun voor rollend materiaal.

U wil een merknaam laten registreren of een brevet neerleggen voor een nieuw product? Dan kan u een steunaanvraag indienen voor de kosten die gepaard gaan met de neerlegging of de aankoop van brevetten, merken of modellen, ... Deze moeten in de activa van de onderneming voorkomen en gedurende minstens vijf jaar in uw onderneming blijven.

Het minimumbedrag [1] van uw investering moet oplopen tot:

 • 15.000 EUR voor zelfstandigen en micro-ondernemingen
 • 30.000 EUR voor kleine ondernemingen
 • 100.000 EUR voor middelgrote ondernemingen

[1]Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een minimumbedrag van 500 EUR BTW excl.

De steun waarvan u kan genieten hangt af van de grootte van uw onderneming.

Ze omvat een basissteun, eventueel verhoogd met een aanvullende steun als uw bedrijf aan bepaalde criteria inzake economie en werkgelegenheid voldoet. De steun ligt hoger indien uw onderneming gelegen is in de ontwikkelingszone. Die zone bevat bepaalde sectoren van de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek.

Opgelet. U zal de steun pas ontvangen nadat uw investering wordt gerealiseerd.

Micro-onderneming
Basissteun
Basissteun (buiten ontwikkelingszone) 5%
Basissteun (binnen ontwikkelingszone) 15%
Aanvullende steun voor Tewerkstelling
U heeft een startende onderneming en de creatie ervan levert werkgelegenheid op 2,5%
Uw onderneming stelt laaggeschoold personeel te werk 7,5% (minstens één voltijdse betrekking)
Uw onderneming geniet van verminderde sociale bijdragen [1] 7,5% (minstens één voltijdse betrekking)
Uw onderneming is in uitbreiding (de personeels bezetting is met 30% verhoogd gedurende de laatste 3 jaar) 7,5%
Uw onderneming doet een beroep op de diensten van Actiris 7,5%
Maximum totaal van de aanvullende steun voor Tewerkstelling 7,5%
Aanvullende steun Economisch Beleid
U heeft een startende onderneming 7,5%
Uw onderneming maakt deel uit van een prioritaire sector 7,5%
Uw onderneming heeft hoogstens 2 jaar geleden een bedrijfsvervoerplan gerealiseerd [2] 3,5%
Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging buiten de ontwikkelingszone 7,5%
Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging binnen de ontwikkelingszone 12,5%
Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid buiten ontwikkelingszone 7,5%
Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid binnen de ontwikkelingszone 12,5%
Maximum totaal van de te verkrijgen steun
Maximum totaal van het steunbedrag buiten ontwikkelingszone 15%
Maximum totaal van het steunbedrag binnen de ontwikkelingszone 30%
Plafond van de steun 350.000 € per onderneming en per burgerlijk jaar [3]

 

[1] Geen structurele vermindering.
[2] Conform de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Arrest van 5 februari 2004 en uitvoering van de ordonnantie van 25 maart 1999).
[3] Buiten de afwijkingen van de Regering als uw project binnen de ontwikkelingszone ligt. Het plafond van 350.000 € per onderneming en per jaar wordt bepaald zonder rekening te houden met de financiële impact van de vrijstelling van onroerende voorheffing en van de versnelde afschrijvingen.

Kleine onderneming
Basis steun
Basissteun (buiten ontwikkelingszone) 5%
Basissteun (binnen ontwikkelingszone) 10%
Aanvullende steun voor Tewerkstelling
Uw onderneming stelt laaggeschoold personeel te werk 5% (bij meer dan 20% van het personeel)
Uw onderneming geniet van verminderde sociale bijdragen [4] 5% (bij meer dan 20% van het personeel)
Uw onderneming is in uitbreiding (de personeels bezetting is met 30% verhoogd gedurende de laatste 3 jaar) 5%
Uw onderneming doet een beroep op de diensten van Actiris 5%
Maximum totaal van de aanvullende steun voor Tewerkstelling 5%
Aanvullende steun Economisch Beleid
Uw onderneming maakt deel uit van een prioritaire sector 5%
Uw onderneming heeft hoogstens 2 jaar geleden een bedrijfsvervoerplan gerealiseerd [5] 3,5%
Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging buiten de ontwikkelingszone 5%
Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging binnen de ontwikkelingszone 12,5%
Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid buiten ontwikkelingszone 5%
Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid binnen de ontwikkelingszone 12,5%
Maximum totaal van de te verkrijgen steun
Maximum totaal van het steunbedrag buiten ontwikkelingszone 15%
Maximum totaal van het steunbedrag binnen de ontwikkelingszone 27.5%
Plafond van de steun 350.000 € per onderneming en per burgerlijk jaar [6]

 

[4] Geen structurele vermindering.
[5] Conform de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Arrest van 5 februari 2004 en uitvoering van de ordonnantie van 25 maart 1999).
[6] Buiten de afwijkingen van de Regering als uw project binnen de ontwikkelingszone ligt. Het plafond van 350.000 € per onderneming en per jaar wordt bepaald zonder rekening te houden met de financiële impact van de vrijstelling van onroerende voorheffing en van de versnelde afschrijvingen.

Middelgrote onderneming
Basis steun
Basissteun (buiten ontwikkelingszone) 2,5%
Basissteun (binnen ontwikkelingszone) 10%
Aanvullende steun voor Tewerkstelling
Uw onderneming stelt laaggeschoold personeel te werk 3,5% (bij meer dan 30% van het personeel)
Uw onderneming geniet van verminderde sociale bijdragen [7] 3,5% (bij meer dan 30% van het personeel)
Uw onderneming is in uitbreiding (de personeels bezetting is met 30% verhoogd gedurende de laatste 3 jaar) 3,5%
Uw onderneming doet een beroep op de diensten van Actiris 3,5%
Maximum totaal van de aanvullende steun voor Tewerkstelling 3,5%
Aanvullende steun Economisch Beleid
Uw onderneming maakt deel uit van een prioritaire sector 3,5%
Uw onderneming heeft hoogstens 2 jaar geleden een bedrijfsvervoerplan gerealiseerd [8] 3,5%
Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging buiten de ontwikkelingszone 3,5%
Uw investering betreft de creatie van een nieuwe vestiging binnen de ontwikkelingszone 12,5%
Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid buiten ontwikkelingszone 3,5%
Maximum totaal van de aanvullende steun Economisch Beleid binnen de ontwikkelingszone 12,5%
Maximum totaal van de te verkrijgen steun
Maximum totaal van het steunbedrag buiten ontwikkelingszone 7,5%
Maximum totaal van het steunbedrag binnen de ontwikkelingszone 20%
Plafond van de steun 350.000 € per onderneming en per burgerlijk jaar [9]

 

[7] Geen structurele vermindering.
[8] Conform de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Arrest van 5 februari 2004 en uitvoering van de ordonnantie van 25 maart 1999).
[9] Buiten de afwijkinge van de Regering als uw project binnen de ontwikkelingszone ligt. Het plafond van 350.000 € per onderneming en per jaar wordt bepaald zonder rekening te houden met de financiële impact van de vrijstelling van onroerende voorheffing en van de versnelde afschrijvingen.

Ontwikkelingszone

Ga na of uw bedrijf zich in de ontwikkelingszone bevindt 
Een zone die door het Gewest en Europa als prioritair bestempeld wordt. Ze beslaat een deel van het Brussels grondgebied (zie "Kaart van de ontwikkelingszone").

Starter

Uw onderneming wordt als ‘starter' beschouwd indien ze minder dan 4 jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Laaggeschoolde

Elke persoon die geen diploma van hoger secundair onderwijs heeft.

Onderneming in expansie

Uw onderneming is ‘in expansie' indien haar personeelsbezetting in de 3 jaren die voorafgaan aan het indienen van een dossier met minstens 30% gestegen is).

Gebruik maken van de diensten van Actiris

Om van deze aanvullende steun te kunnen genieten, dient uw onderneming personeel aangeworven te hebben via Actiris in het voorgaande boekhoudkundig jaar of een samenwerkingsakkoord met Actiris hebben gesloten binnen de 2 jaar voorafgaand aan de steunaanvraag.

Sectoren met voorrang

Volgende sectoren worden als ‘voorrangssectoren' beschouwd:

 • de industrie en de ambachten ;
 • horeca en toerisme ;
 • de detailhandel ;
 • renovatie van gebouwen, met inbegrip van installatie– en afwerkingswerken ;
 • informatie– en communicatietechnologie ;
 • research and development ;
 • milieubeheer.

De steun wordt toegekend onder de vorm van een kapitaalpremie. Onder bepaalde voorwaarden kan u eveneens genieten van versnelde afschrijvingen of vrijstelling van de onroerende voorheffing [1].

[1] Binnen de grenzen van de steun zoals bepaald door de Europese Commissie. De vrijstelling van onroerende voorheffing kan, voor een periode van maximaal vijf jaar, toegestaan worden als de ondernemer er de wettelijke schuldenaar van is. De vrijstelling heeft enkel betrekking op het deel van het gebouw dat werkelijk voor bedrijfsdoeleinden gebruikt wordt.

Bij het indienen van een steunaanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid nagaan of u aan alle criteria voldoet. Uw investering wordt afgewezen indien :

 • ze aangegaan wordt met het oog op verhuur [1] ;
 • ze de verwerving mogelijk maakt door een rechtspersoon (vennootschap) van goederen die eigendom zijn van een aandeelhouder of van een onderneming uit dezelfde groep ;
 • ze dient om een handelsfonds, of aandelen in een vennootschap, over te nemen ;
 • ze dient om een normale, terugkerende of vervangende uitgave te bekostigen, te moderniseren of voortkomend uit de loutere aanpassing aan nieuwe normen of standaarden ;
 • ze dient om andere kredieten af te betalen ;
 • ze dient om de verwerving van een gebouw mogelijk te maken door een aandeelhouder of door een vennoot, die het gebouw in huur geeft aan de vennootschap ;
 • ze dient om luxe-uitgaven te bekostigen ;
 • … [2]

 

[1] investeringen in materiaal of meubilair dat voor verhuur bestemd is, worden evenwel toegelaten indien de verhuring gepaard gaat met een bijkomende dienstverlening door de onderneming.

[2]Dit is een indicatieve lijst : ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake algemene investeringen.(zie "wetgeving").

Om de betaling van uw steun te verkrijgen, dient u binnen het jaar na de goedkeuring een betalingsaanvraag in te dienen. U dient dan het bewijs te leveren dat de investering daadwerkelijk gebeurd is en integraal betaald werd. In functie van de grootte van het bedrag zal de steun in schijven betaald worden.

De premie wordt in één keer betaald indien ze minder dan 25.000 EUR bedraagt. De premie wordt in twee keer betaald, en gespreid over twee begrotingsjaren, indien ze tussen 25.000 en 100.000 EUR bedraagt. Als de premie meer dan 100.000 EUR bedraagt, wordt ze in drie schijven betaald (50, 30 en 20%), gespreid over drie begrotingsjaren. [1]

[1] Dit geldt voor de steunaanvragen (voorafgaande goedkeuring) ingediend vanaf 2/07/2012. Voor steunaanvragen die vóór die datum ingediend zijn, wordt de premie in drie gelijke schijven uitbetaald, gespreid over drie begrotingsjaren.

U dient vooreerst een voorafgaandelijke toelating te bekomen. Dit nog voor u enig engagement aangaat of de investering opstart.

Indien u de voorafgaandelijke toelating bekomt, kan u het investeringsprogramma opstarten. U wordt dan verzocht uw compleet aanvraagdossier in te dienen uiterlijk 120 dagen na de datum van het ontvangstbewijs van uw voorafgaandelijke toelatingsaanvraag. Uw dossier wordt dan door de directie Steun aan Ondernemingen onderzocht vooraleer de beslissing over de toekenning van de steun wordt genomen.

Tips

 • Start uw investeringen onmiddellijk NA ontvangst van de voorafgaande toelating.
 • Zorg ervoor dat u de facturen ontvangt binnen de vier maanden na de datum van deze toelating.

1) Wat kan ik doen vooraleer mijn steunaanvraag in te dienen?

Alvorens eender welke steunaanvraag in te dienen, kan de onderneming:
 • stappen ondernemen die u juridisch niet tot een bestelling verplichten: een voorlopige verkoopovereenkomst ondertekenen, een bestek ontvangen;
 • voorafgaande haalbaarheidsstudies laten uitvoeren (bijvoorbeeld: voor bouwwerken de voorstudies (honoraria van architecten, landmeters,…) die als materiële vaste activa vermeld staan).
In dit stadium mag echter nog niet gestart worden met de eigenlijke werken en mag geen enkele factuur of voorschotfactuur ontvangen worden (uitgezonderd voor de voorafgaande haalbaarheidsstudies).

2) Wat moet ik doen ongeveer DRIE WEKEN VOOR het ontvangen van de eerste factuur of het ondertekenen van de aankoopakte van het onroerend goed?

Op dat ogenblik moet u het voorafgaande toelatingsformulier indienen. Dit formulier moet minstens het ondernemingsnummer van de aanvrager, de precieze plaats van de investering, de begin- en einddatums van de investering en de handtekening van de gemachtigde persoon vermelden.

3) Wat moet ik doen wanneer ik een ontvangstbewijs van mijn voorafgaande toelatingsaanvraag ontvang?

Binnen de twee weken na indiening van het voorafgaande toelatingsformulier ontvangt u een ontvangstbewijs van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Als uw dossier volledig is en in aanmerking komt, wordt uw voorafgaande toelating goedgekeurd.

Noteer de datum van dit ontvangstbewijs en start uw investeringsprogramma!
 • Het is slechts na die datum dat u facturen[1] mag ontvangen of de aankoopakte van het onroerend goed mag ondertekenen.
 • U moet het volledige aanvraagdossier indienen binnen de vier maanden na deze datum.
  Voeg, als het investeringsprogramma niet voltooid is, een verklarende brief bij het formulier. In dat geval zult u een allerlaatste termijn van een maand krijgen om de laatste bewijsstukken in te dienen.

Maximale termijn

De termijn om het investeringsprogramma te realiseren, de facturen te ontvangen en het volledige aanvraagdossier in te dienen bedraagt dus maximaal vijf maanden.

Voor de voortzetting van een investeringsprogramma kunt u een bijkomende aanvraag indienen (via het formulier voor een voorafgaande toelatingsaanvraag). Saldofacturen die volgen op gefactureerde voorschotten die al in aanmerking genomen zijn bij een eerste aanvraag komen echter niet in aanmerking voor deze bijkomende aanvraag.

Bijzondere gevallen

Voor bouwwerken of de aankoop van grote machines uit het buitenland (investeringen die niet in vijf maanden voltooid kunnen worden)

Voor bouwwerken zal Brussel Economie en Werkgelegenheid een principebeslissing nemen op grond van de raming van een architect (of van een aannemer of een boekhouder) en op basis van bestekken of gecertificeerde bestelbonnen voor machines. Deze principiële toekenningsprocedure geldt enkel voor de twee voornoemde gevallen.

Als de betrokken vestigingsplaats nog niet ingeschreven is bij de Kruispuntbank van ondernemingen

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal een principebeslissing nemen in afwachting dat de beroepsmatige aanwending van de plaats gekend is (bijvoorbeeld, voor de aankoop van een gebouw om er een bedrijfszetel in onder te brengen die de aanvrager niet onmiddellijk in dienst zal nemen).

[1] Voor bouwwerken is de eerste factuur die van de ruwbouwaannemer.

We raden u aan om het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc (hoe opslaan in Windows Internet Explorer en hoe in Mozilla Firefox) en het dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een meer recente versie hebben. De laastste versie van Adobe Reader downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).


PDFDownload het aanvraagformulier voor een voorafgaande toelatingsaanvraag

PDF Download het formulier voor de volledige steunaanvraag. Opgelet! Vooraleer dit formulier in te vullen, moet u eerst het formulier voor voorafgaande toelatingsaavraag indienen.

Excel Download het bestand om een lijst van uw facturen te maken

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 37

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen