Facultatieve Subsidies 2016 - Werkgelegenheid

Dit zijn de verenigingen die in 2016 een facultatieve subsidie hebben gekregen voor een tewerkstellingsproject.

1) Laureaten van projectoproepen

2) Andere begunstigden van facultatieve subsidies

1) Laureaten van projectoproepen

Vernieuwende projecten ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van diversiteit en gelijkheid bij tewerkstelling

Gemeentebestuur van Koekelberg
Dienst voor arbeidsbemiddeling van Koekelberg vzw, SD Worx NV, Bruxelles Formation

"Aanwerving op basis van competenties en integratie": opleiding in drie modules om de aanwerving objectiever en neutraler te maken.     

14.982 euro

Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique vzw          

Association Belge des Professionnels Musulmans vzw

"Open Job": toegepast onderzoek "testen", dat de bestrijding van islamofobie beoogt.           

26.000 euro

Université Libre de Bruxelles/Metices               

ABVV, ACV, ACLVB, Federgon, Actiris

"P.A.C.T.E": toegepast onderzoek dat beoogt de instrumenten en praktijken ter bestrijding van discriminatie te analyseren.       

132.470,80 euro                              

Pour la solidarité vzw  

AWSA-BE vzw, Lutte contre l’exclusion sociale à Molenbeek vzw, ULB – Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle (Onderzoekscentrum inzake sociale en interculturele psychologie), Be-Face vzw

"Brux'Elles": participatieve workshops voor de uitwisseling van goede praktijken.

55.800 euro                      

Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België     

"Coach Me": coaching van werkzoekenden door de vertegenwoordigers van de werknemers.

62.259,56 euro

Union des Classes Moyennes vzw        

"Job Coaching UCM": rechtstreekse coaching van de kleine structuren in het aanwervings- en selectieproces.

84.000 euro

Plaatselijke Opdracht van Vorst             

Dispositif Relais vzw, ULB – Centre METICES

"Netwerk Werkgevers Werknemers": toegepast onderzoek dat beoogt uitwisselingen tussen bedrijven en werkzoekenden te organiseren.

74.980 euro

Ella vzw              

Minderheden forum vzw, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw, KIF KIF vzw, Hand in Hand vzw, Uit de Marge vzw               

 “Inclusief werken in de praktijk”: opleidingsproject waarbij de anti-discriminatiebeginselen omgezet worden in concrete HR-praktijken.

62.200 euro       

Pax Christi (nu Be Pax) vzw       

Bamko vzw, Fondation pour le Jeune Entreprise vzw

"BXL Diversity Booster": het gaat om toegepast onderzoek dat leidt tot communicatiedragers en de organisatie van een parcours voor jonge ondernemers met een migratieachtergrond.

124.592,36 euro                                   

DiversiCom vzw             

"Coaching van werkzoekenden met een handicap": coaching om de tewerkstelling van personen met een handicap op basis van competenties te vergemakkelijken. 

28.495 euro

Groep Intro vzw

Restofrais BVBA                             

"Brugcoach voor Vormingscentrum Molenbeek": coachen en opleiden van een jong publiek, hoofdzakelijk Roma, om (zelf)discriminatie te bestrijden.

96.240 euro            

Divers-City vzw              

"Diwan Awards - De jonge generaties inspireren": wedstrijd en prijsuitreiking die erin bestaat de rolmodellen die voortvloeien uit diversiteit in de kijker te plaatsen.

5.000 euro

Steun aan innovatieve projecten in de sociale economie en met potentieel inzake werkgelegenheid

De Overmolen vzw       

Baïta vzw, Cosmos vzw, Vereniging Parochiale Werken goede bijstand vzw

“Patrimonium van vzw’s”: een onderzoek naar het potentieel van de professionalisering van het beheer.

49.035 euro                           

Agentschap Alter vzw

Revue Politique vzw, Revue Nouvelle vzw                        

"MAG-Ximize": het project beoogt het poolen van hulpbronnen, middelen, doelstellingen en werk die niet behoren tot de editoriale kerntaken van de spelers, namelijk inhoud creëren.               

49.035 euro

Agentschap Alter vzw  

Unipso vzw

"Schaalverhoging en sociale vernieuwing": het project beoogt het gewicht van de sociale economie te verhogen wat banen betreft en massaal te reageren op de maatschappelijke behoeften.   

41.035 euro       

FECOOPEM vzw              

"Brucoop": oprichting van een Brusselse coöperatieve vereniging van geassocieerde en solidaire zelfstandigen.

42.215 euro

Réseau Financité vzw  

"Volksleningen": het project streeft ernaar de toegang tot financiering voor sociale ondernemingen en Brusselse sociale ondernemers te optimaliseren via volksleningen.

40.000 euro         

Groupe One vzw            

Oxymore vzw, Vesco Bel BVBA, instellingen voor opleiding en socioprofessionele inschakeling in Sint-Gillis

"Sociaal kringlooppark in Sint-Gillis": in Sint-Gillis een kringlooppark aanleggen en ontwikkelen door moeilijk verwerkbaar afval in te zamelen, te herwaarderen en te verkopen, en zo de bewustmaking, opleiding, socioprofessionele inschakeling en tewerkstelling te bevorderen.

31.680 euro     

BAH VOYONS! vzw       

SMartBE

"Kilti, ontwikkelen als coöperatie": project voor een alternatief verspreidingsplatform: driemaandelijkse cultuuraanbod dat plaatselijke kunst en cultuur in allerlei formaten en voor een divers publiek bijeenbrengt.

20.000 euro                           

Déclic en PerspectivES vzw       

"Déclic Tour": het gaat om een pedagogisch programma dat de deelnemers wil inspireren en begeleiden naar het ontdekken van een sociaal ondernemingsproject door de aanzet te geven om tot de actie over te gaan.

15.000 euro

Casanovo CVBASO

Casablanco vzw

"Casanovo": bouwen aan sociale meerwaarde.

53.676 euro                      

BEES coop CVBA-SO

Open Architects Consulting bvba, BEES & Co vzw           

"EasyMyCoop": ontwikkeling van vernieuwende computertools op basis van opensourcesoftware te ontwikkelen voor het beheer van coöperaties en bedrijven uit de sociale economie.               

49.451 euro

Velofabrik cvba-so

Travie vzw, Ateliers Vélo de la Rue vzw, Philippe Goffeau SNP, Georges Van Damme SNP (Vélos Pipette)       

"Velofabrik³": project dat als doel heeft Velofabrik in staat te stellen zijn productie van fietsen "Handmade in Brussels" op te schroeven en daarbij zijn model veilig te stellen en zijn verkoopnetwerk uit te breiden door bevoorrechte partners te betrekken.

46.873 euro

Theodore cvba

La Tricoterie vzw, La Régie pour la Culture vzw

"La Tricoterie mobile": project dat beoogt buitenshuis de basisactiviteiten te ontwikkelen. Deze "mobiele" diensten betreffen drie krachtlijnen:

  • Mobiele duurzame traiteur
  • Technische/audiovisuele diensten
  • Decorontwerp/installatie en mobiele artistieke prestaties

40.000 euro

COBEA COOP cvba

Coopcity (SAW-B) vzw 

Proefopleiding "Mijn website als spiegel van mijn project": project om Brusselse/Belgische ondernemers en freelancers te verbinden in een webcoöperatie.         

5.000 euro

PermaFungi cvba-so     

"Le retour du chicon de Bruxelles” (De terugkeer van het Brusselse witloof): ontwikkeling van een techniek om witloof te telen en daarbij overtollig koffiedik te gebruiken en de invoering van een oplossing om de wortels om te zetten in energie voor de teelt via een biogaseenheid.   

20.000 euro

2) Andere begunstigden van facultatieve subsidies

Tewerkstelling

Sinds 2016 worden er kredieten uitgetrokken om projecten te ondersteunen die voldoen aan de prioriteiten 2016-2017 van de Strategie 2025 voor Brussel, die opgestart werd tijdens de Sociale Top in oktober 2014. De projecten gedragen door de hieronder vermelde begunstigden betreffen respectievelijk doelstelling 4 - Versterking van het gekruiste beleid tewerkstelling-opleiding en doelstelling 1 - Uitvoering van de Jeugdgarantie van krachtlijn 2.

Begunstigden

Espace Formation PME INFAC-INFOBO, Grande Ecole des Indépendants et des PME de la Région de Bruxelloise, Centre de Formation Permanente pour les Classes Moyennes             

350.000 euro

Service Citoyen vzw 

400.000 euro

Activiteitencoöperaties

In afwachting dat de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen uitgevoerd wordt, ontvangen de vier Brusselse activiteitencoöperaties jaarlijks financiële steun om hun activiteiten ter begeleiding van kandidaat-ondernemers met als doel hun eigen tewerkstelling te creëren tot een goed einde te brengen.

Begunstigden

Backstage cvba-so     

76.750 euro

Baticrea cvba-so         

90.000 euro

Debuut cvba-so                          

229.650 euro

BXL Emergences cvba-so        

241.000 euro

Sociale uitzendbureaus

De erkende sociale uitzendbureaus hebben als opdracht jongeren tussen 18 en 30 jaar te begeleiden die hun secundair niet hebben afgemaakt, die als werkzoekenden zijn ingeschreven bij Actiris en die gedomicilieerd zijn in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De twee Brusselse bureaus krijgen steun om gedeeltelijk hun werkingskosten te dekken.

Begunstigden

Mission Locale pour l’emploi de Bruxelles-ville vzw – Potentia +     

225.000 euro

Exaris Intérim cvba-so             

250.000 euro

Sociale economie

Tracé en FeBISP krijgen een jaarlijkse subsidie om gedeeltelijk de kosten te dekken van hun functie als adviesagentschap inzake sociale economie. Deze functie houdt het volgende in:

  • De dossiers steunen van verenigingen en/of ondernemingen die hun kandidatuur willen indienen als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) of als inschakelingsonderneming (IO);
  • Het overleg bevorderen met de al erkende PIOW's en/of IO's om tot voorstellen te komen die schaalvoordelen en een beter gebruik van de middelen beogen;
  • De PIOW's en/of IO's opvolgen waarvan het kandidatuurdossier is ondersteund.

Begunstigden  

Tracé

50.000 euro

FeBISP             

72.000 euro

Brusoc

Brusoc NV maakt deel uit van Finance.Brussels (groep GIMB).

De eerste subsidie die ze jaarlijks krijgt, is bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de kosten verbonden aan de acties verwezenlijkt in het kader van de EFRO-programmering.

130.000 euro

De tweede subsidie is bestemd om gedeeltelijk de werkingskosten te dekken van haar project ter ondersteuning van sociale bedrijven en de sociale economie in het algemeen en de initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) en de inschakelingsondernemingen in het bijzonder (toekenning van achtergestelde leningen).

796.000 euro

 


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel