Facultatieve subsidies 2018 - Stadslandbouw

Hieronder kan u de laureaten van een facultatieve landbouwsubsidie in 2018 ontdekken. 

Projectoproep ‘Duurzame professionele stadslandbouw’ 2018

Bedoeld om projecten op het gebied van duurzame landbouwproductie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen met een focus op korte keten initiatieven. Wat de professionele landbouw betreft, is het de bedoeling dat het Brussels Gewest naar zelfvoorziening op het vlak van voedselvoorziening toewerkt via een innovatieve, duurzame en efficiënte stadsproductie die werkgelegenheid schept in Brussel.

Laureaten

La coopérative du Chant des Cailles
De "kwartel-aanhangwagen" – Ontwikkelen van een verkoopsysteem om deel te nemen aan de Brusselse markten.
25.000 EUR

Le Champignon de Bruxelles
ECLO : oprichting van een boerderij voor micro-scheuten.
25.000 EUR

Commune Racine
Het Ketelveld – Het terrein van de Ferme du Chaudron op een ecologische manier cultiveren.
25.000 EUR

D’Hondt David
De Brusselse schapen – stedelijk schapenhouderijproject.
14.800 EUR

Urban Harvest
Verticale productie-eenheid 4 Bruxsel (VPU4BRUX)
25.000 EUR

Cycle Farm
Investeringen in productie-uitrusting – Groententeelt op een zeer klein oppervlak.
20.000 EUR

Terre-en-vue
Vergemakkelijken van de toegang tot land in het BHG en de directe omgeving ervan.
20.000 EUR

BIGH Anderlecht
Buitentuinen - Inrichting van 3 buitentuinen op het dak van de slachthuizen.
20.000 EUR

Akebia
Productief bos-ecosysteem.
13.300 EUR

Fresh Trade Belgium
Prijsnoteringen 3de landen-EU forfaitaire invoerwaarden.
5.000 EUR

Mission locale d’Ixelles pour l’Emploi
Let’s meet witloof – Evenement dat producenten, distributeurs en restaurants van duurzaam voedsel samenbrengt om nieuwe dynamieken te creëren.
2.000 EUR

Space Pilot
Experimentele bakkerijwerkplaats op de Ferme du Chaudron.
10.000 EUR

Fruit Time
Boring en installatie van een waterput.
5.000 EUR

Steunpunt Korte Keten
BruFERMe – Samenwerking met de periferie.
16.680 EUR


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel