Facultatieve subsidies 2018 - Werkgelegenheid

Dit zijn de verenigingen die in 2017 een facultatieve subsidie hebben gekregen voor een tewerkstellingsproject.

1) Laureaten van projectoproepen

2) Andere begunstigden van facultatieve subsidies

1) Laureaten van projectoproepen

Discriminatie en anti-discriminatie

Amazone vzw  

« DiversityWorks’ Webinars » : Project rond afstandsonderwijs voor de HR-diensten van kmo's rond gender en diversiteit bij rekrutering.

12.835 EUR

Atis vzw
« #Job4her » Project voor de erkenning van competenties dat zich richt tot werkzoekende vrouwen, jonger dan 30 en "van vreemde origine" die uit achtergestelde wijken komen.

65.000 EUR

Be Face vzw 
« Bright Future» Verlenging van het project 2017 dat is bedoeld om studenten uit achtergestelde wijken tijdens hun studies een begeleiding te bieden door een ondernemingskader, hoe dan ook in een professioneel milieu, voor een periode van 12 tot 18 maanden om hun inzetbaarheid te vergemakkelijken dankzij een netwerk.

26.736 EUR

Be Pax vzw
« Formation en diversité pour managers et RH » Het project streeft ernaar de expertise van Be Pax intern te ontwikkelen en ze om te zetten in een opleiding van een of twee dagen voor ondernemingen die bestaat uit het analyseren van praktische cases die eigen zijn aan de onderneming.

29.563,39 EUR

De Overmolen vzw
"JOB-UBUNTU: Verbetering van de toeleiding tot de arbeidsmarkt van Afrikaanse werkzoekenden" Verlenging van het project 2017 dat erin bestaat de professionals uit de SPI te sensibiliseren voor de werkloosheidsproblematiek bij personen van Afrikaanse herkomst.

51.700 EUR

Divers-City vzw
« Diwan Awards : Un autre image des talents de la diversité auprès des employeurs bruxellois » Het project wil diversiteit promoten en de perceptie van jongeren uit de diversiteit verbeteren via de valorisatie van rolmodellen. Daarbij komt nog een coachingplatform en een herwerking van "Away magazine"

25.000 EUR

Duo For a Job vzw
“DUO’Elles 2” Verlenging van het project 2017 bestemd voor jonge Brusselse migrantenvrouwen tussen 18 en 30 jaar die op zoek zijn naar werk.

40.000 EUR

FUP Fondation I See
"Favoriser l’accès à un emploi durable et de qualité pour des personnes déficientes visuelles" Sensibiliseringsproject voor de werkgevers

41.900 EUR

Groupe One vzw
« Parcours Entrepreneurial pour Primo Arrivants» Specifiek begeleidingsproject voor migranten in Brussel dat ernaar streeft hen in staat te stellen een job uit te oefenen, onder meer als zelfstandige.

20.500 EUR

Centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles-Ouest (INFOR JEUNES LAEKEN) vzw
« Les aménagements raisonnables, de la formation à la mise à l’emploi » Project voor informatieontwikkeling, door tools te ontwikkelen om werkgevers te informeren en te sensibiliseren.

34.300 EUR

Interface 3 vzw
« Coaching et meetings de la diversité » Project om ondernemingen te sensibiliseren voor de stereotypes die kunnen optreden wanneer ze laaggeschoolde vrouwen van vreemde origine rekruteren en om stagiaires van Interface 3 aan het werk te stellen die moeilijkheden ondervinden om zich op de arbeidsmarkt te integreren door de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd kunnen worden.

31.514 EUR

JUMP vzw
« Formations pour libérer les entreprises du sexisme » Het project wil ondernemingen sensibiliseren voor seksisme en hen opleiden en informeren over de beschikbare middelen om dit te bestrijden. Steunt op de gebruiksklare "kit" die werd verwezenlijkt in het kader van de projectoproep 2017.

25.500 EUR

Pour la Solidarité vzw
« Hackathon Diversité » Collectief evenement waarbij spelers uit het HR- en diversiteitsbeleid (diversiteitsmanagers, DHR,...) en experten inzake diversiteit betrokken zijn bij een evenement, meer bepaald een dag gewijd aan het samen uitdenken van innoverende antwoorden op de uitdagingen van de diversiteit in ondernemingen. 

15.000 EUR

Randstad Belgium nv
"BXL Talent For Diversity" Verlenging van het deelproject 2017 voor kennis en uitwisseling tussen ondernemingen van goede praktijken die al bestaan bij ondernemingen: "succes stories". Er werd een communicatieluik aan toegevoegd om de bestaande praktijken en maatregelen zichtbaarder te maken.

15.088 EUR

Unizo Vlaams Brabant & Brussel
« Cartoontentoonstelling tegen discriminatie op de  Brusselse arbeidsmarkt » Realisatie en verspreiding van cartoons gewijd aan het thema van de niet-discriminatie in papieren en digitale versie.

15.000 EUR

Brusselse vernieuwende sociale ondernemingen en deelplatformen

Community Land Trust Brussels VZW 
Het project "House-Lab" bestaat uit de oprichting van een structuur die een beroep doet op privaat spaargeld en de krachten benut van de twee dragers (Community Land Trust Brussels en CREDAL) om toegang tot grond te vergemakkelijken en duurzaam toegankelijke woningen te bouwen.
 
60.000 EUR
 
Neibo CVBA
Neibo is de eerste Belgische coöperatie met de ambitie mobiele telefoniediensten (gsm-abonnementen / prepaid kaarten) aan te bieden aan privépersonen en professionals.
 
80.000 EUR
 
Rcoop CVBA-SO
RCOOP stelt een vernieuwende oplossing voor om een wettelijke economische activiteit te legaliseren en te ontwikkelen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en beoogt in het bijzonder kappers en kapsters uit de Matongéwijk.
 
78.743,34 EUR
 
Handyfriend VZW 
Handyfriend is een collaboratief platform met als doel gezinnen te helpen waarvan een meerderjarig of minderjarig lid een fysieke of mentale handicap heeft, door hen de mogelijkheid te bieden "helpers" in te schakelen voor de duur van een boodschap, een avond of een weekend.
 
80.000 EUR
 
Open Knowledge Belgium VZW
Het project HackYourFuture Belgium is een programmeerschool voor vluchtelingen in België, die in mei 2018 werd opgestart. HackYourFuture is erg gesensibiliseerd voor de verbetering van de vertegenwoordiging van vrouwen in de ICT-sector. Het initiatief besteedt bijzondere aandacht aan deze problematiek via de organisatie van gerichte campagnes of initiatiesessies programmeren die enkel voor vrouwelijke vluchtelingen bestemd zijn. 
 
65.000 EUR
 
Coopains VZW 
De vzw Coopains en haar leden dragen een artisanaal bakkerijproject, als coöperatie met sociaal oogmerk.
 
5.000 EUR
 
Great VZW
EAT vzw, GREAT vzw en Atelier Groot Eiland vzw, PIOW's die erkend zijn in het kader van de ordonnantie van 18 maart 2004, zijn allemaal actief in de horecasector: voedingsmiddelenproductie, uitbating van bars en restaurants, uitbating van een bedrijfsrestaurant en traiteurdienst.
Het project houdt de verdieping in van het samenwerkingsverband tussen de drie vzw's en het creëren van schaalvoordelen om hun activiteiten verder te ontwikkelen.   
 
41.262,37 EUR
 
Pwiic  CVBA
PWIIC is een coöperatieve vereniging die haar gebruikers een collaboratief economieplatform ter beschikking stelt. Het platform laat toe diensten en voorwerpen tussen particulieren onderling uit te wisselen, kosten te delen (carpooling) of plaatselijke professionals in te schakelen.
 
25.000 EUR
 
Cinécité CVBA SO
Het CinéCité-project beoogt een vernieuwend buurtbioscoopaanbod te ontwikkelen in Brussel, geïnspireerd op initiatieven die in andere Europese steden uit de grond rijzen. CinéCité profileert zich als de eerste coöperatieve bioscoop in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beoogt de uitbating van een blijvende vestiging met twee projectiezalen op mensenmaat, aangevuld met een gezellige ruimte (uitgerust met horecavoorzieningen) voor uitwisselingen en debatten over filmkwesties.
 
51.125 EUR
 
FitMyNest CVBA
FitMyNest is een bedrijf uit de sociale economie die gegroepeerde en modulaire woonomgevingen bouwt. Het bedrijf heeft als doel de toegang tot gegroepeerde woonomgevingen te vergemakkelijken en gezinnen leefruimtes te bieden die aangepast kunnen worden aan hun levensfasen. 
 
40.000 EUR 
 
Ateliers Orybany VZW 
Orybany vzw heeft sinds 2015 als hoofdactiviteit een ethische en duurzame modeboetiek in de Ateliers des Tanneurs in Brussel. De boetiek is een polyvalente ruimte gewijd aan "slow fashion", die een breed gamma aan producten voor iedereen aanbiedt (mannen, vrouwen en kinderen).  Het project van Orybany bestaat erin de vereniging om te vormen tot een coöperatieve vereniging, ten dienste van ambachtslieden uit de sector van slow fashion & design om de verkopen van de gemeenschap nieuw leven in te blazen en om ze meer zichtbaarheid te verschaffen. 
 
25.000 EUR
 
Comedien.be VZW
De activiteit van deze vzw bestaat uit een website met als doel een uitwisselingsruimte en een doorgeefluik voor informatie te creëren ten dienste van professionals uit de wereld van de podiumkunsten en hun publiek. 
 
Het project bestaat erin een Belgisch crowdfundingplatform te ontwikkelen dat voorbehouden is voor de audiovisuele en podiumkunstensector, een Belgische participatief financieringsplatform voor alle audiovisuele en podiumkunstensectoren. (Zonder het inhouden van een commissie.) 
 
69.000 EUR
 
Fruitcollect VZW
Het project is een samenwerkingsverband met sociaal oogmerk tussen Five Stars Food BVBA en FruitCollect vzw.
Enerzijds zal Five Stars Food de rol van maakloonwerker spelen en verantwoordelijk zijn voor de productie, en anderzijds zal FruitCollect fruit inzamelen en herverdelen over de handelspartners. Hun vernieuwende collectieve ondernemersproject bestaat erin de biologische voedseloogst te verwerken tot verhandelbare producten die het hele jaar door gegeten kunnen worden, waarbij 10% van de oogst aangeboden wordt aan de sociale partners (Dynaco, L'Eglantier, Fedasil, Solidarcité). 
 
46.987,61 EUR
 
Robots in Love BVBA
Robots in Love BVBA is een microfactory met als doel ondernemers bijeen te brengen om hen tools ter beschikking te stellen, een ruimte om kennis te delen, een beperkte productie te ontwikkelen, ...
De microfactory wordt gebruikt door tal van Brusselse initiatieven, bijvoorbeeld Permafungi, AquaponieBxl, ..., en heeft zijn succes al bewezen tijdens zijn zevenjarige bestaan.
 
Het project "De cofabrikanten" heeft als doel de firma Robots in Love BVBA te doen groeien en om te vormen in een coöperatie om de ontwikkeling en bestendiging ervan te verzekeren.
 
25.000 EUR

 

2) Andere begunstigden van facultatieve subsidies

Werkgelegenheid

Espace Formation PME INFAC-INFOBO, Grande Ecole des Indépendants et des PME de la Région de Bruxelloise, Centre de Formation Permanente pour les Classes Moyennes
Ontwikkeling van het opleidingsaanbod 2018-2019

250.000 EUR

Plateforme pour le Service Citoyen vzw
Opzetten van de burgerschapsdienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

400.000 EUR

Bruxelles-J
Trec-One

199.756 EUR

Consortium de Validation des Compétences
Ontwikkelen van projecten voor competentie-erkenning

130.000 EUR

Mission Locale van Etterbeek
Begeleiding bij de erkenning van competenties

37.500 EUR

Mission Locale van Elsene
Begeleiding bij de erkenning van competenties

22.900 EUR

Mission Locale van Sint-Jans-Molenbeek
Begeleiding bij de erkenning van competenties

50.000 EUR

Mission Locale van Schaarbeek
Begeleiding bij de erkenning van competenties

10.500 EUR

OCMW Anderlecht
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

120.000 EUR

OCMW Ouderghem
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Sint-Agatha-Berchem
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Brussel
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Etterbeek
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Evere
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

120.000 EUR

OCMW Vorst
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

90.000 EUR

OCMW Ganshoren
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Elsene
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

120.000 EUR

OCMW Jette
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Koekelberg
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

120.000 EUR

OCMW Sint-Gillis
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Sint-Joost-Ten-Node
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

90.000 EUR

OCMW Schaarbeek
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

120.000 EUR

OCMW Ukkel
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

60.000 EUR

OCMW Watermaal-Bosvoord
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

90.000 EUR

OCMW Sint-Pieters-Woluwe
Specifieke financiering betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt “artikel 60, §7”

30.000 EUR

Activiteitencoöperaties

In afwachting dat de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen uitgevoerd wordt, ontvangen de vier Brusselse activiteitencoöperaties jaarlijks financiële steun om hun activiteiten ter begeleiding van kandidaat-ondernemers met als doel hun eigen tewerkstelling te creëren tot een goed einde te brengen.
 
Backstage cvba-so
126.750 euro
 
BATICREA cvba-so
71.250 euro
 
JobYourself Coop cvba-so
537.750 euro

Sociale uitzendkantoren

De erkende sociale uitzendbureaus hebben als opdracht jongeren tussen 18 en 30 jaar te begeleiden die hun secundair niet hebben afgemaakt, die als werkzoekenden zijn ingeschreven bij Actiris en die gedomicilieerd zijn in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De twee Brusselse bureaus krijgen steun om gedeeltelijk hun werkingskosten te dekken.
 
Exaris Intérim cvba-so
350.000 euro

Sociale economie

Tracé en FeBISP krijgen een jaarlijkse subsidie om gedeeltelijk de kosten te dekken van hun functie als adviesagentschap inzake sociale economie. Deze functie houdt het volgende in:
  • De dossiers steunen van verenigingen en/of ondernemingen die hun kandidatuur willen indienen als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) of als inschakelingsonderneming (IO); 
  • Het overleg bevorderen met de al erkende PIOW's en/of IO's om tot voorstellen te komen die schaalvoordelen en een beter gebruik van de middelen beogen;
  • De PIOW's en/of IO's opvolgen waarvan het kandidatuurdossier is ondersteund.
 
Tracé
50.000 euro
 
FeBISP
72.000 euro

Brusoc

Brusoc nv maakt deel uit van Finance.Brussels (groep GIMB).
 
De eerste subsidie die ze jaarlijks krijgt, is bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de kosten verbonden aan de acties verwezenlijkt in de Prioritaire interventiezone, tegen de achtergrond van de EFRO-programmering 2007-2013 – Doelstelling II, namelijk voor kredietverstrekking aan lokale ondernemingen (microkredieten).
 
De tweede subsidie is bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de investerings- en werkingskosten in verband met: 
  1. het onderzoek naar de financiële en economische haalbaarheid van de projecten van de ondernemingen of de rechtspersonen die in het kader van de ordonnantie van 18 maart 2004 een erkenningsaanvraag hebben ingediend;
  2. leningen aan erkende instellingen; 
  3. het ondersteunen van het sociale ondernemerschap in Brussel; 
  4. deelnemingen in sociale ondernemingen (coöperatieve vennootschappen) door de oprichting van het Fonds voor een Sociaal Ondernemerschap (COOP us).
Brusoc nv
130.000 euro
 
Brusoc nv
796.000 euro

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel