Facultatieve subsidies 2018 - Werkgelegenheid

Dit zijn de verenigingen die in 2017 een facultatieve subsidie hebben gekregen voor een tewerkstellingsproject.

1) Laureaten van projectoproepen

2) Andere begunstigden van facultatieve subsidies

1) Laureaten van projectoproepen

Discriminatie en anti-discriminatie

... bekendmaking begin 2019

Brusselse vernieuwende sociale ondernemingen en deelplatformen

Community Land Trust Brussels VZW 
Het project "House-Lab" bestaat uit de oprichting van een structuur die een beroep doet op privaat spaargeld en de krachten benut van de twee dragers (Community Land Trust Brussels en CREDAL) om toegang tot grond te vergemakkelijken en duurzaam toegankelijke woningen te bouwen.
 
60.000,00 EUR
 
Neibo CVBA
Neibo is de eerste Belgische coöperatie met de ambitie mobiele telefoniediensten (gsm-abonnementen / prepaid kaarten) aan te bieden aan privépersonen en professionals.
 
80.000,00 EUR
 
Rcoop CVBA-SO
RCOOP stelt een vernieuwende oplossing voor om een wettelijke economische activiteit te legaliseren en te ontwikkelen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en beoogt in het bijzonder kappers en kapsters uit de Matongéwijk.
 
78.743,34 EUR
 
Handyfriend VZW 
Handyfriend is een collaboratief platform met als doel gezinnen te helpen waarvan een meerderjarig of minderjarig lid een fysieke of mentale handicap heeft, door hen de mogelijkheid te bieden "helpers" in te schakelen voor de duur van een boodschap, een avond of een weekend.
 
80.000,00 EUR
 
Open Knowledge Belgium VZW
Het project HackYourFuture Belgium is een programmeerschool voor vluchtelingen in België, die in mei 2018 werd opgestart. HackYourFuture is erg gesensibiliseerd voor de verbetering van de vertegenwoordiging van vrouwen in de ICT-sector. Het initiatief besteedt bijzondere aandacht aan deze problematiek via de organisatie van gerichte campagnes of initiatiesessies programmeren die enkel voor vrouwelijke vluchtelingen bestemd zijn. 
 
65.000,00 EUR
 
Coopains VZW 
De vzw Coopains en haar leden dragen een artisanaal bakkerijproject, als coöperatie met sociaal oogmerk.
 
5.000,00 EUR
 
Great VZW
EAT vzw, GREAT vzw en Atelier Groot Eiland vzw, PIOW's die erkend zijn in het kader van de ordonnantie van 18 maart 2004, zijn allemaal actief in de horecasector: voedingsmiddelenproductie, uitbating van bars en restaurants, uitbating van een bedrijfsrestaurant en traiteurdienst.
Het project houdt de verdieping in van het samenwerkingsverband tussen de drie vzw's en het creëren van schaalvoordelen om hun activiteiten verder te ontwikkelen.   
 
41.262,37 EUR
 
Pwiic  CVBA
PWIIC is een coöperatieve vereniging die haar gebruikers een collaboratief economieplatform ter beschikking stelt. Het platform laat toe diensten en voorwerpen tussen particulieren onderling uit te wisselen, kosten te delen (carpooling) of plaatselijke professionals in te schakelen.
 
25.000 EUR
 
Cinécité CVBA SO
Het CinéCité-project beoogt een vernieuwend buurtbioscoopaanbod te ontwikkelen in Brussel, geïnspireerd op initiatieven die in andere Europese steden uit de grond rijzen. CinéCité profileert zich als de eerste coöperatieve bioscoop in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beoogt de uitbating van een blijvende vestiging met twee projectiezalen op mensenmaat, aangevuld met een gezellige ruimte (uitgerust met horecavoorzieningen) voor uitwisselingen en debatten over filmkwesties.
 
51.125,00 EUR
 
FitMyNest CVBA
FitMyNest is een bedrijf uit de sociale economie die gegroepeerde en modulaire woonomgevingen bouwt. Het bedrijf heeft als doel de toegang tot gegroepeerde woonomgevingen te vergemakkelijken en gezinnen leefruimtes te bieden die aangepast kunnen worden aan hun levensfasen. 
 
40.000 EUR 
 
Ateliers Orybany VZW 
Orybany vzw heeft sinds 2015 als hoofdactiviteit een ethische en duurzame modeboetiek in de Ateliers des Tanneurs in Brussel. De boetiek is een polyvalente ruimte gewijd aan "slow fashion", die een breed gamma aan producten voor iedereen aanbiedt (mannen, vrouwen en kinderen).  Het project van Orybany bestaat erin de vereniging om te vormen tot een coöperatieve vereniging, ten dienste van ambachtslieden uit de sector van slow fashion & design om de verkopen van de gemeenschap nieuw leven in te blazen en om ze meer zichtbaarheid te verschaffen. 
 
25.000 EUR
 
Comedien.be VZW
De activiteit van deze vzw bestaat uit een website met als doel een uitwisselingsruimte en een doorgeefluik voor informatie te creëren ten dienste van professionals uit de wereld van de podiumkunsten en hun publiek. 
 
Het project bestaat erin een Belgisch crowdfundingplatform te ontwikkelen dat voorbehouden is voor de audiovisuele en podiumkunstensector, een Belgische participatief financieringsplatform voor alle audiovisuele en podiumkunstensectoren. (Zonder het inhouden van een commissie.) 
 
69.000,00 EUR
 
Fruitcollect VZW
Het project is een samenwerkingsverband met sociaal oogmerk tussen Five Stars Food BVBA en FruitCollect vzw.
Enerzijds zal Five Stars Food de rol van maakloonwerker spelen en verantwoordelijk zijn voor de productie, en anderzijds zal FruitCollect fruit inzamelen en herverdelen over de handelspartners. Hun vernieuwende collectieve ondernemersproject bestaat erin de biologische voedseloogst te verwerken tot verhandelbare producten die het hele jaar door gegeten kunnen worden, waarbij 10% van de oogst aangeboden wordt aan de sociale partners (Dynaco, L'Eglantier, Fedasil, Solidarcité). 
 
46.987,61 EUR
 
Robots in Love BVBA
Robots in Love BVBA is een microfactory met als doel ondernemers bijeen te brengen om hen tools ter beschikking te stellen, een ruimte om kennis te delen, een beperkte productie te ontwikkelen, ...
De microfactory wordt gebruikt door tal van Brusselse initiatieven, bijvoorbeeld Permafungi, AquaponieBxl, ..., en heeft zijn succes al bewezen tijdens zijn zevenjarige bestaan.
 
Het project "De cofabrikanten" heeft als doel de firma Robots in Love BVBA te doen groeien en om te vormen in een coöperatie om de ontwikkeling en bestendiging ervan te verzekeren.
 
25.000 EUR

 

2) Andere begunstigden van facultatieve subsidies

... bekendmaking begin 2019

Tewerkstelling

 

Activiteitencoöperaties

 

Sociale uitzendbureaus

         

Sociale economie

 

 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel