Loondrempels na te leven

Om een arbeidskaart te kunnen krijgen, moet het loon een bepaald bedrag bereiken.
Hier leest u waarmee u rekening moet houden.
 1. De tewerkstellingsvoorwaarden van werknemers worden geregeld door het belgisch recht. De wettelijke minima van kracht voor het bevoegde Paritair comité of voor enige ander bevoegde instelling zijn van toepassing inzake verloning.
   
 2. Het loon mag in elk geval niet lager zijn dan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen vastgesteld door de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad en dit ongeacht de werktijdregeling (de bedragen zijn terug te vinden op de site van de Nationale Arbeidsraad).
  Sinds 1/09/2018 is het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen vastgesteld op 1593,81 €.
 3. Bovendien zijn er voor bepaalde categorieën van werknemers minimumloondrempels die moeten nageleefd worden om een arbeidskaart toe te kennen:
   
    Maandelijks Jaarlijks  
  Leidinggevende functies

  /12 (gedetacheerd) : 5.696,33 €
  /13,92 (RSZ) : 4.910,63 €

  /12 (gedetacheerd) : 5.803,08 €
  /13,92 (RSZ) : 5.002,66 €

  68.356 €

   

  69.637 €

  vanaf 01/01/2018

   

  vanaf 01/01/2019

  Hooggeschoolden

  /12 (gedetacheerd) : 3.414,33 
  /13,92 (RSZ) : 2.943,39 

  /12 (gedetacheerd : 3.478,25 €
  /13,92 (RSZ) : 2.998,49 €

  40.972 €

   

  41.739 €

  vanaf 01/01/2018

   

  vanaf 01/01/2019

  Beroepssportbeoefenaars
  /12,85 (RSZ) : 6.350 €
  81.600
  vanaf 01/07/2018
  Schouwspelartiesten

  /12 (gedetacheerd) : 2.848,25 €
  /13,92 (RSZ) : 2.455,39 €

  /12 (gedetacheerd) : 2.901,58 € 
  /13,92 (RSZ) : 2.501,36 €

  34.179 €

   

  34.819 €

  vanaf 01/01/2018

   

  vanaf 01/01/2019

  Blauwe kaart

  /13,92 (RSZ) : 3.805,89 €

  /13,92 (RSZ) : 3.877,23 €

  52.978 €

  53.971 €

  vanaf 01/01/2018

  vanaf 01/01/2019

 

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 
Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving