Oproep voor vernieuwende projecten ter bestrijding van discriminatie

De minister van Werkgelegenheid heeft een oproep uitgeschreven voor "vernieuwende projecten ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van diversiteit en gelijkheid bij de tewerkstelling". Meer dan 40 projectdragers hebben een kandidatuur ingediend. De dossiers werden geanalyseerd en de jury heeft er 12 gekozen. De minister van Economie en Tewerkstelling zal een subsidie aan deze 12 initiatieven toekennen. Het budget van € 745.000 zal worden verdeeld op basis van de behoeften van elk project. De projecten moeten zich afspelen tussen mei 2016 en eind 2017.
 

De gesteunde projecten

Twaalf initiatieven werden weerhouden en zullen een subsidie ontvangen.

 1. #OPENJOBTESTING (Collectif contre l’islamophobie en Belgique/MRAX)
  Studie en brochure over praktijktesten, een van de middelen die kunnen helpen bij het begrijpen van bepaalde discriminatiemechanismen bij de selectie- en rekruteringsprocedure.
  www.islamophobia.be
 2. “Job Coaching UCM” (UCM national)
  Coaching van zelfstandigen en ZKO’s om zonder CV of motivatiebrief te solliciteren en zich uitsluitend op de competenties te concentreren.
  www.ucm.be
 3. « Brux’Elles » (Pour la Solidarité)
  Deconstructie van foute veralgemeningen over migrantenvrouwen en als zodanig gepercipieerde vrouwen: ondernemingen bewust maken van het fenomeen van de verinnerlijking van discriminatie, een instrument uitwerken in de strijd tegen dit fenomeen, een testing van het instrument bij migrantenvrouwen en bij als zodanig gepercipieerde vrouwen, …
  www.pourlasolidarite.eu
 4. BXL Diversity Booster (PAX Christi Wallonie-Bruxelles)
  Conferentie, brochure, handleiding, documentaire over de mechanismen die de
  toegang tot werk en de ondernemersgeest belemmeren voor de Brusselse jongeren van buitenlandse afkomst; organisatie van een traject voor jonge ondernemers van allochtone origine, dat toegespitst is op drie knelpuntberoepen, …
  www.paxchristiwb.be
 5. “Diwan Awards” (Divers-City)
  Wedstrijd en prijsuitreiking waarbij rolmodellen inzake diversiteit op de voorgrond treden met het oog op de strijd tegen discriminatie en zelfdiscriminatie.
  www.diwanawards.org
 6. “Werving op basis van competenties" (gemeentebestuur Koekelberg)
  Drie opleidingsmodules i.v.m. de strijd tegen stereotypering en vooroordelen bij de werving bij het gemeentebestuur van Koekelberg.
 7. “Brugcoach voor vormingscentrum Molenbeek” (Groep Intro vzw)
  Coaching en financiering van een coachingbetrekking, strijd tegen (zelf)discriminatie, opleiding en sensibilisering van jonge Roma.
 8. Réseau Employeurs Travailleurs (Mission locale pour l’emploi de Forest)
  Organisatie van rechtstreekse uitwisselingen tussen ondernemingen en werkzoekenden om het beeld dat ze van elkaar hebben bij te stellen.
 9. “Inclusief werken in de praktijk” (ELLA)
  Opleiding over discriminatie voor HR-professionals, vakbonden, preventieadviseurs en opleiding over discriminatie bij de aanwerving voor HR-professionals.
 10. “Coaching des chercheurs d’emploi handicapés” (Diversicom)
  Begeleiding van personen met een handicap betreffende hun kandidaturen en hun sollicitatiegesprekken, advies aan ondernemingen en het smeden van banden tussen de twee.
 11. “PACTE” (ULB/Metices)
  Analyse, valorisatie en verbetering van de instrumenten en praktijken inzake de strijd tegen discriminatie in de ondernemingen.
 12. “Coach’Me” (CGSLB)

  Coaching van werkzoekenden door de werknemersorganisaties, doorheen een programma van uitwisselingen, kennisoverdracht en opleidingen.

Informatie voor de gesteunde projectdragers

Wanneer wordt de subsidie gestort?

De gekozen projecten zullen 80% van de subsidie krijgen eind mei op basis van een schuldvordering. De overgebleven 20%  zal eind 2017 worden uitbetaald na de uitvoering van de projecten.
 

Wat zijn uw verplichtingen?

Op te sturen documenten

In de loop van het project moet u de volgende documenten terugsturen aan het bestuur:

Gebruiksregels van de subsidie

U mag alleen de subsidie gebruiken voor de werkingskosten van het gekozen project te dekken: loonkosten, vergoeding van derden en van onderaannemers, huurkosten, communicatiekosten, administratieve kosten, verplaatsingskosten.
De subsidie is bovendien bedoeld om een project te kunnen ontwikkelen (niet om het bestaan van een vereniging mogelijk te maken). De facultatieve subsidie mag verder ook geen aanleiding geven tot een zelfverrijking van de projectdrager.

Regelgevingen

U moet:
 • de reglementering betreffende de overheidsopdrachten naleven als u daaraan onderworpen bent;
 • de regels inzake cumulatie  van  taatssteun naleven, meerdere subsidies vragen voor een uitgave wordt verboden.

Communicatie

U moet ook:
 • zorgen voor tweetalige externe communicatie (website, promotiedocumenten, enz.) in het Nederlands en in het Frans;
 • de strategie inzake "antidiscriminatie en diversiteit bij de tewerkstelling" vermelden;
 • het logo van het Gewest afbeelden, met de vermelding "Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale".

De te gebruiken logo downloaden

Tweetalig logo
download de tweetalig logo van het Gewest - vierhoekdownload de tweetalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Nederlands
download Nederlandstalig logo van het Gewest - vierhoekdownload Nederlandstalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Frans
download Franstalig logo van het Gewest - vierhoekdownload Franstalig logo van het Gewest - rechthoekig

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie werkgelegeheidsbeleid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T     02 204 17 40