Uw onderneming wil haar installaties of werkterreinen ter beschikking stellen van een school?

Weet u dat u per dag een subsidie kan krijgen die overeenkomt met de werkelijke kost van het uitlenen?
U hebt gecontroleerd of uw activiteitensector tot de ondersteunde sectoren behoort?1 Uw onderneming voldoet aan alle andere voorwaarden om steun te verkrijgen?
Maak gebruik van de steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Uw onderneming heeft de intentie werkterreinen, installaties of werkmiddelen ter beschikking te stellen van een onderwijsinstelling? Dan kan u een subsidie per dag krijgen, die overeenkomt met de werkelijke directe kosten van de ter beschikkingstelling. De school in kwestie mag van elk type onderwijs zijn: technisch, beroepsonderwijs, gewoon of bijzonder, secundair of hoger. De school moet wel erkend zijn door de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap.

Steun voor het ter beschikking stellen van installaties en werktuigen
Bedrag van de steun Dagelijkse subsidie die overeenkomt met de werkelijke kost van het ter beschikking stellen
Maximale subsidie per dag 500 € / dag
Maximumbedrag van de steun 25.000 € / jaar
 

De begunstigde vraagt de betaling van de premie na de periode van de terbeschikkingstelling.

Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie:

  • een eindrapport opgesteld door de begunstigde met vermelding van de lokalen/apparatuur die ter beschikking worden gesteld, en de data en het aantal dagen van de terbeschikkingstelling;
  • een evaluatierapport van de instelling met vermelding van het belang van de operatie;
  • de berekening van de dagelijkse rechtstreekse reële kost.
De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, aan de beheerder van uw dossier.

 

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Als u installaties of gereedschap ter beschikking stelt, moet uw steunaanvraag vóór de terbeschikkingstelling ingediend worden.
Als u bouwplaatsen ter beschikking stelt, moet uw steunaanvraag ten laatste 200 dagen na het begin van de terbeschikkingstelling ingediend worden.

De aanvraag omvat:

  • het aanvraagformulier;
  • een kopie van de overeenkomst tussen uw onderneming en de onderwijsinstelling;
  • een document dat alle steun vermeldt die u in de laatste drie belastingsjaren ontving [1].

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie te downloaden, klik hier.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier (PDF - 545.5 ko)
 

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen