De gezinsleden van een Europese blauwe kaarthouder

De gezinsleden van een Europese blauwe kaarthouder kunnen in België tewerkgesteld worden als die tewerkstelling gedekt is door een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B.
 
Tijdens de geldigheidsduur van de voorlopige arbeidsvergunning hebben de echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende en de kinderen van de werknemer geen recht op een arbeidskaart B (uitgezonderd op basis van andere wettelijke bepalingen).
 
Het is pas wanneer de betrokken werknemer in het bezit is van een geldige Europese blauwe kaart dat zijn (haar) echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende en zijn (haar) kinderen in aanmerking komen voor een eventuele tewerkstelling in België.
 
De kandidaat-werkgever van een gezinslid van een Europese blauwe kaarthouder moet, voorafgaand aan de  tewerkstelling, een arbeidsvergunning verkrijgen [1]. Die vergunning zal niet onderworpen worden aan een voorafgaand onderzoek van de arbeidsmarkt.

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië