Wijziging van uw registratie

Nadat uw toeristisch logies geregistreerd is, kan het gebeuren dat deze registratie om de ene of andere reden moet gewijzigd worden.
 
U moet de registratie van uw toeristisch logies laten wijzigen als:
 • bepaalde gegevens of inlichtingen die in uw voorafgaande aangifte en/of in een bijlage werden aangepast (bijvoorbeeld: schrapping of toevoeging van bepaalde geleverde diensten, verhoging van de basiscapaciteit, …);
 • u brengt wijzigingen aan uw logies aan die de vernieuwing van het brandveiligheidsattest of van het vereenvoudigde controleattest noodzaken.

Hoe een wijziging van uw registratie aanvragen?

PDF Gebruik het formulier voor de aanvraag van een wijziging van de registratie van een toeristisch logies en dien uw aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid:
 • via elektronische post aan:
   ;
 • of met aangetekend schrijven naar:
  Brussel Economie en Werkgelegenheid – Dienst Economie
  Kruidtuinlaan, 20
  1035 Brussel
Zorg er voor dat u goed alle gegevens vermeldt die wijzigingen ondergingen en voeg, in voorkomend geval, de conformiteitsattesten betreffende de gewijzigde of geïnstalleerde installaties en uitrusting bij uw formulier.
Na ontvangst van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u meedelen welke documenten u moet indienen. U hebt dan dertig dagen om de gevraagde elementen op te sturen, ofwel elektronisch ofwel per aangetekend schrijven.
 
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier

Gelieve ons te contacteren via email. We antwoorden u zo snel mogelijk.