Projectoproep "Be Circular - Be Brussels"

Na het succes van de verschillende projectoproepen in 2016, zal er ook dit jaar weer een nieuwe reeks oproepen om voorstellen in te dienen, verschijnen. De eerste werd zonet gelanceerd.

De projectoproep "Be circular - Be Brussels" is een initiatief van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de creativiteit van Brusselse zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Het is de bedoeling om op die manier - in een perspectief van circulaire economie - de ontwikkeling van economische activiteiten te bevorderen die ten goede komen aan het milieu en de lokale werkgelegenheid in het Brussels Gewest.

Om op al uw vragen over deze projectoproep en over het opstellen van een kandidatuursdossier, te kunnen antwoorden, zullen twee infosessies worden gehouden op dinsdag 7 maart 2017 in BEL en woensdag 19 april 2017 bij Impulse-UNO.

U kunt zich nu reeds inschrijven voor de infosessie op 7 maart.

Meer informatie over deze projectoproep.

 


Exaris wordt 10 jaar!

Exaris Interim werd in 2007 opgericht door 3 partners, Actiris, Daoust en P&V als coöperatieve vennootschap voor sociale uitzendarbeid. Inschakeling is het belangrijkste doel van het allereerste sociale interimkantoor in het Brussels Gewest. Dit unieke initiatief beoogt de integratie van jonge, laaggeschoolde Brusselaars door hen interimopdrachten aan te bieden gevolgd door een arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur. Uitzendwerk als springplank naar een vaste job dus.

14 februari vierde Exaris Interim zijn 10-jarig bestaan. In die 10 jaar kregen meer dan 3.650 jonge, laaggeschoolde werkzoekenden – met de steun van het Brussels Gewest - een interimcontract waarbij ze konden genieten van persoonlijke jobcoaching, omkadering en advies. Als gevolg hebben   576 jongeren een vast contract kunnen afsluiten bij klanten van Exaris. In 2016 bijvoorbeeld kregen 988 mensen coaching en 560 van hen kregen een interimopdracht aangeboden. 

Meer weten…  


Dienstencheques: deze activiteit beginnen uitoefenen?

Elk bedrijf dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest activiteiten wil uitoefenen die betaald worden met dienstencheques moet een erkenning aanvragen bij het Gewest. Daartoe moet de gerant of een medewerker van het bedrijf een opleiding van een dag volgen. Die opleiding betreft het dienstenchequesysteem: de regelgeving, de werking van het systeem, het opleidingsfonds, enz. De opleiding wordt georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid, in aanwezigheid van Sodexo en van het Sectorale Fonds voor Dienstencheques.
Hebt u interesse?
Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken opleidingsessie te zijn bezorgd aan de cel DC
Meer informatie en data van de opleiding.
 

Het Gewest steunt de sociale economie

Start u een activiteit op in de sociale economie? Als uw bedrijf of vzw actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u een erkenning aanvragen om financiering te verkrijgen.
De wetgeving bepaalt specifieke periodes waarin deze erkenning aangevraagd kan worden. De eerstvolgende periode start 1 januari 2017 en eindigt 15 februari 2017.
Meer informatie over de erkenningsaanvraag en de subsidies.


Projectoproep stadslandbouw 2017

De minister van Landbouw heeft opnieuw een oproep uitgeschreven voor professionele landbouwprojecten die bijdragen aan de Brusselse stadslandbouw. U kan tot 17 februari 2017 een subsidie aanvragen.
De oproep kadert in de gewestelijke Good Food-strategie waarbij facultatieve subsidies toegekend kunnen worden aan verenigingen en bedrijven actief in de voedingsmiddelensector waarvan het project een meerwaarde biedt voor de Brusselse stadslandbouw.

Meer informatie over deze projectoproep.


Brussel wint Regional Innovation Award

Het Brusselse Gewestelijk  Programma voor Circulaire Economie (GPCE), heeft zopas de “Regional Innovation Award 2016” ontvangen. Met deze onderscheiding komt Brussel aan de top van het Europese beleid inzake kringloopeconomie.

Deze prijs voor de regionale innovatie wordt georganiseerd door de Vergadering van Europese Regio's (AER) en onderscheidt de Europese regionale overheden en hun partners die innovatie stimuleren, bevorderen en implementeren. De award moedigt best practices aan door te tonen hoe de regio's een bijdrage kunnen leveren aan de regionale economische welvaart.

De circulaire economie beoogt een drastische vermindering van verspilling van hulpbronnen en tegelijkertijd een vermindering van de impact op het milieu én toenemende welvaart. 

Ons Gewest heeft zijn troef uitgespeeld door reeds in maart 2016 zijn Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie goed te keuren. Dit programma bestaat uit 111 maatregelen die Brussel en de Brusselaars de nodige middelen geven om de overgang te versnellen van “ontginnen-produceren-verbruiken-weggooien” naar "herstellen-produceren-consumeren-hergebruiken". 


Gelukkig nieuwjaar

 

Brussel Economie en Werkgelegenheid wenst u een uiterst succesvol jaar! 


Laureaten projectoproep tegen discriminatie

Begin dit jaar schreef de minister van Werkgelegenheid een oproep uit voor "vernieuwende projecten ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van diversiteit en gelijkheid bij de tewerkstelling". Meer dan 40 projectdragers dienden hun kandidatuur in.

De dossiers werden intussen geanalyseerd en de jury heeft er 12 verkozen. Het subsidiebudget van € 745.000 zal tussen de laureaten worden verdeeld op basis van de behoeften van elk project.

De 12 initiatieven die werden weerhouden, zijn:

#OPENJOBTESTING (Collectif contre l’islamophobie en Belgique/MRAX), “Job Coaching UCM” (UCM national), « Brux’Elles » (Pour la Solidarité), BXL Diversity Booster (PAX Christi Wallonie-Bruxelles), “Diwan Awards” (Divers-City), “Werving op basis van competenties" (gemeentebestuur Koekelberg), “Brugcoach voor vormingscentrum Molenbeek” (Groep Intro vzw), Réseau Employeurs Travailleurs (Mission locale pour l’emploi de Forest), “Inclusief werken in de praktijk” (ELLA), “Coaching des chercheurs d’emploi handicapés” (Diversicom), “PACTE” (ULB/Metices), “Coach’Me” (CGSLB).

Meer details over deze projectoproep en over de laureaten vindt u op onze website.

Deze projectoproep zal in 2017 worden herhaald. 


Responsive websites

Sinds kort zijn de websites van Brussel Economie Werkgelegenheid en Brussel Invest & Export volledig responsive. Het maakt dus niet langer uit of u surft met een PC, laptop of smartphone: de nieuwe websites passen zich automatisch aan aan de schermgrootte van het toestel dat u gebruikt.

Tweede grote verandering is de nieuwe URL van de websites. De extensie ".irisnet.be" is verdwenen en werd vervangen door ".brussels". De te onthouden URL’s zijn voortaan dus: www.economie-werk.brussels en www.invest-export.brussels.

 


Nieuws over de dienstencheques

Voor erkende dienstenchequebedrijven en hun werknemers: nieuwe app om prestaties te registreren!
 
Job Tracker is een (mobiele) applicatie voor elektronische dienstenchequewerknemers. Met deze app kunnen werknemers in enkele eenvoudige stappen hun prestaties invoeren. Zo volstaat het om de app te downloaden op hun smartphone, de naam van hun klant in te geven en de gepresteerde uren in te voeren.
 
U vindt alle informatie over deze app op site van Sodexo.
 
Voor alle gebruikers van dienstencheques : nieuw rekeningnummer!
 
Sinds de regionalisering van de dienstencheques op 1 januari 2016 werd een nieuw bankrekeningnummer  in gebruik genomen voor het bestellen van dienstencheques : BE28 0017 7246 3620 - www.dienstencheque.brussels
 
Opgelet : De oude bankrekening is niet meer actief!
 

Ontdek "Brussels Young Exporters Program" en “Import-Export Assistenten”

Brussel Invest & Export en zijn partners hebben het genoegen u uit  te nodigen voor de uitreiking van de getuigschriften aan de laureaten (2016) van het "Brussels Young Exporters Program" en het programma "Import-Export Assistenten". Meteen een ideale gelegenheid om onze opleidingen voor te stellen aan de hand van getuigenissen door stagiairs en deelnemende ondernemingen.
 
Het bijwonen van deze ceremonie stelt u in staat inlichtingen in te winnen over voordelige formules en dat in een aangename, ongedwongen sfeer. Wenst uw onderneming haar internationale activiteiten te ontwikkelen ? Deze opleidingen die bedoeld zijn om u de technieken van de internationale handel bij te brengen, bieden u tevens de mogelijkheid om gratis op gekwalificeerde stagiairs beroep te doen en gebruik te maken van hun exportcompetenties. Zo ontstaat de mogelijkheid u, in de toekomst, eventueel te omringen met kwaliteitsvolle  medewerkers via een gedeelde terreinervaring.
 
De kandidaten worden door ons gevormd en omkaderd en beantwoorden aan twee profielen:
  • De Import-Export Assistenten. Zij voeren voornamelijk administratieve taken uit waarbij zij de technieken voor de internationale handelsactiviteiten aanwenden,
  • De stagiairs van het Brussels Young Exporters Program. Hun opleiding is meer toegespitst op de internationale handel waarbij de prospectieopdracht de grote uitdaging vormt.
De uitreiking van de getuigschriften gaat door in aanwezigheid van onze voogdijministers en hun vertegenwoordigers. Deze samenkomst wordt afgesloten met een receptie die u de gelegenheid biedt om mensen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
 

Praktische informatie:

Wanneer? op 28 september 2015 vanaf 11u30
Waar? In het Brussels Parlement (Spiegelzaal) Lombardstraat 69 te 1000 Brussel
Openbaar vervoer Bus 48 et 95. Afstappen in de Lombardstraat aan de halte "Grote Markt", recht tegenover het Brussels Parlement
Dichtst bijzijnde parkeermogelijkheid Parking Albertina-Square, Gerechtsplein 16, 1000 Brussel
 

Inschrijving:

Gratis deelname mits voorafgaande inschrijving (wegens beperkt aantal plaatsen).
Schrijf u nu reeds in via het online formulier.
 

Een hackaton organiseren?

Heeft u er al eens over gedacht een app te (laten) ontwikkelen die Brusselaars in hun dagelijkse leven kan helpen? Als u wil kan u een hackathon organiseren door voor 15/09/2016 in te gaan op de projectoproep van de staatssecretaris voor Informatica en Digitalisering en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
 
Een hackathon is een evenement waarin actoren met verschillende achtergronden (programmeurs, developers, projectleiders, grafisch designers, ergonomen) intensief samenwerken om een prototype van een software of een applicatie te ontwikkelen.
 
De projectoproep richt zich op vzw's en feitelijke verenigingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd en die actief zijn op het vlak van digitalisering.
 
 

Small Business Act: 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen

De Brusselse regering heeft de zogenaamde 'Small Business Act' of SBA goedgekeurd, een plan om kmo's en het ondernemerschap te ondersteunen. Concreet zullen tussen 2016 en 2025 zo'n 77 maatregelen worden doorgevoerd, specifiek gericht op kmo's en zelfstandigen.
 
De Small Business Act heeft tot doel een ondernemersvriendelijke omgeving te creëren, de toegang tot financiering te verbeteren, in te zetten op de diversiteit, de relaties tussen kmo's en het Gewest te verbeteren en de Brusselse ondernemingen te ondersteunen doorheen maatschappelijke evoluties. Het plan is de vrucht van maandenlang overleg met de verschillende economische actoren en de publieke diensten die op dat domein actief zijn.
 
 

Gezond eten: jong geleerd is oud gedaan!

Vandaar dat de Europese Unie het programma ‘groenten en fruit op school' lanceerde. De Europese Unie wil de kinderen op die manier ook kennis laten maken met verschillende landbouwproducten.
Uiterste inschrijvingsdatum 15 oktober 2016.
Meer informatie op de subsidiepagina's van de Vlaamse Overheid en op de Tutti Frutti-campagnewebsite: www.fruit-op-school.be.

Brusselse toeristische logies: Limietdatum 23/07/2016

Sinds 24/04/2016 zijn alle toeristische logies die in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, onderworpen aan een specifieke regelgeving. Deze regelgeving omvat een aantal voorwaarden en onder meer ook de verplichting om een aangiftedossier in te dienen met het oog op de registratie van het logies in kwestie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 
Een gastenkamer, een studio, een toerismeverblijf, een gemeubileerde vakantiewoning, een jeugdherberg, een kampeerterrein, een hotel of gelijk welk ander type toeristisch logies moet voldoen aan een aantal verplichtingen alvorens het betrokken logies mag uitgebaat worden. Wel zijn  er overgangsmaatregelen bepaald voor wie zijn of haar zaak al uitbaatte vóór de invoegetreding van de regelgeving.
 
Wat betekent dit concreet? De exploitanten die vóór 24/04/2016 een logies uitbaatten dat niet erkend is door de Vlaamse Gemeenschap of door de Franse Gemeenschapscommissie, hebben nog tijd tot 23/07/2016 om te bewijzen dat hun zaak bestaat.
Daarvoor moeten ze het volgende sturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:
  • een bewijs van de activiteit,
  • een uittreksel uit het strafregister,
  • een bewijs van de aangifte van de exploitatie-inkomsten en
  • een veiligheidsattest.
Zo kunnen ze een overgangsperiode van een jaar krijgen om zich naar de regelgeving te schikken en een volledig dossier van voorafgaande aangifte in te dienen.
Na 23/07/2016 zullen de betrokken exploitanten niet meer in orde zijn en kunnen ze een sanctie opgelegd krijgen.
 
 

Toeristisch logies: van kracht sinds 24/04/2016

Gastenkamer, studio, toerismeverblijf, jeugdherberg, kampeerterrein, hotel … Alle toeristische logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, moeten voortaan beantwoorden aan een regelgeving. Elke persoon die dergelijk logies uitbaat of graag wil uitbaten, moet aan een aantal algemene en specifieke voorwaarden voldoen. De persoon in kwestie moet bijvoorbeeld een dossier van voorafgaande aangifte indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om het logies te laten registreren in één van de vastgelegde categorieën. Personen die hun inrichting al vóór 24/04/2016 uitbaatten, genieten overgangsmaatregelen om zich in orde te stellen. Alle andere moeten zich schikken naar de regelgeving om hun uitbatingsactiviteit te mogen starten.

Netwerk van Bruxelles Invest & Export ten dienst van uw bedrijf

Nood aan exportadvies? Tal van economische en handelsattachés zullen op 23 juni, 24 juni of van 27 tot 30 juni in Brussel zijn.

Deze contactdagen bieden u een gelegenheid bij uitstek om een exportproject op te starten of te verfijnen met de attaché die in het beoogde land is gevestigd : hij of zij beschikt over de expertise om u te adviseren en uw exportactiviteiten te vergemakkelijken.

Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hebt u nood aan financiering? U kunt een facultatieve subsidie krijgen, die toegekend wordt door de bevoegde minister. Er lopen momenteel vijf projectoproepen. Als uw project aan de criteria voldoet, stel u dan kandidaat!

Binnenkort worden er nog projectoproepen uitgeschreven.
Bekijk de lijst met alle projectoproepen.

Infosessie over de toeristische logies

Sommige federaties organiseren infosessies over de nieuwe regelgeving betreffende het toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om eraan deel te nemen moet u zich inschrijven.
 

Gratis info-avonden georganiseerd door Bed and Brussels

  • Exploitanten en toekomstige exploitanten van gastenkamers: 20 april 2016: volzet
  • Eigenaars van toerismeverblijven /gemeubileerde toerismeverblijven: 11 mei 2016
  • Exploitanten en toekomstige exploitanten van gastenkamers: 30 mei 2016
  • Eigenaars van toerismeverblijven /gemeubileerde toerismeverblijven: 9 juni 2016
Sessies in het Frans - vragen-antwoorden in het Frans / Nederlands

Toeristische logies

Op 24 maart 2016 heeft de Brusselse regering het besluit goedgekeurd houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies. Zodra deze regelgeving definitief van kracht wordt, zullen de duizenden gastenkamers, toeristische verblijven, hotels en andere types toeristisch logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, een reeks verplichtingen moeten nakomen, waaronder de indiening van een voorafgaande aangifte.
 
Wil u nu al meer weten over deze regelgeving, dan kunt u terecht op de pagina van de toeristische logies.