Nieuwe premies voor Brusselse KMO’s!

Sinds 15 mei kunnen Brusselse ondernemingen genieten van een nieuw gamma premies om hun activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen.

Mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen zelfstandigen, ondernemingen en particulieren die een nieuwe zaak willen opstarten profiteren van nieuwe premies voor de uitwerking van hun projecten. Nieuwigheden zijn bijvoorbeeld de uitgebreidere ondersteuning voor starters, de bonusmogelijkheden en nieuwe modaliteiten.

Ontdek nu de nieuwigheden en ontwikkel uw activiteit!


Jaarverslag 2018 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

activiteitenverslag

Het activiteitenverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst (GOB) geeft een mooi beeld van het dagelijkse werk in de administratie en maakt tegelijkertijd de belangrijkste bevoegdheden van het Brussels Gewest tastbaar.

Onze acties voor een kwaliteitshuisvesting voor iedereen, betere mobiliteit, plaatselijke besturen, duurzame economie en tewerkstelling en internationaal vlak: dat zijn de thema’s waarrond het rapport is opgebouwd. Het rijk geïllustreerde en geanimeerde verslag benadrukt de belangrijkste projecten die in 2018 door de Brusselse administratie werden uitgevoerd.

Ontdek de voornaamste acties van Brussel Economie en Werkgelegenheid in het activiteitenverslag 2018.


Projectoproep "Opensoon" 2019

De nieuwe editie van de “Opensoon” projectoproep is gelanceerd.

Deze wedstrijdformule richt zich tot toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De steun die aan de geselecteerde winnaars wordt aangeboden, zal zich vertalen in gratis begeleiding gecombineerd met een subsidie (tot maximum €15.000) voor projecten die voldoen aan de criteria van degelijkheid, originaliteit, kwaliteit en van kringloopeconomie.

Meer informatie


Nieuwe erkenning ondernemingen met sociaal oogmerk

Bent u zaakvoerder van een publiek- of privaatrechtelijke onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Als uw onderneming of vzw een sociaal doel nastreeft, denk er dan eens over na om u bij Brussel Economie en Werkgelegenheid te laten erkennen. 
 
Deze erkenning geeft u immers het recht op financiële ondersteuning van het Gewest.
 • Erkende sociale ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden hogere premies krijgen.  
 • Erkende sociale ondernemingen die de herinschakeling op de arbeidsmarkt beogen zullen zich kunnen laten mandateren opdat zij in 2020 een financiering ontvangen.
Om ervoor te zorgen dat uw initiatief als sociale onderneming wordt erkend, moet u een economisch project uitvoeren, een sociaal doel hebben en een democratisch bestuur voeren.  
In de praktijk betekent dit dus dat u de herverdeling van de winsten moet beperken en bepaalde principes moet naleven. Uw statuten moeten ook een bepaald aantal vermeldingen omvatten.
 
Opmerking: Ondernemingen die in 2018 in het oude systeem werden erkend moeten een nieuwe erkenning aanvragen vóór 31.12.2019.
 
 
We nodigen u uit voor een infosessie op 7 juni om 10u - 3de verdieping City Center, Kruidtuinlaan 20, Brussel. 
 

EU awards voor ondernemerschapsbevordering

Met deze wedstrijd vestigt de Europese Commissie de aandacht op voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken, creëert ze een beter besef van de meerwaarde van ondernemerschap en wil ze potentiële ondernemers aanmoedigen en inspireren.

Wie kan deelnemen? 

Als u een nationale, regionale of lokale overheidsinstantie of partner in een publiek-privaat sa-menwerkingsverband bent en hebt meegewerkt aan een succesvol initiatief dat de afgelopen twee jaar de economie in uw regio op nationaal, regionaal of lokaal niveau heeft gestimuleerd, dan moet u zeker deelnemen! 

Hoe deelnemen? 

Downloadt uw deelnameformulier vanop de website van de FOD Economie. U kunt dit tot uiterlijk donderdag 9 mei 2019 indienen. 

Meer info? 

 


Geef uw mening

Barometer Brusselse zelfstandigen en KMO’s

De Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richt opnieuw een oproep aan alle Brusselse zelfstandigen, ondernemers, handelaars en vrije beroepers om hun stem te laten horen. 

De nieuwe barometer biedt u de kans uw mening te geven over de Brusselse economische situatie, te delen wat uw visie op de toekomst is en hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bedrijf. 

In deze editie van de halfjaarlijkse enquête wordt specifiek ingezoomd op cybersecurity en mobiliteit.

Neem voor 22 maart deel aan de barometer!
 


Lancering beCircular 2019

Ook in 2019 zal Brussel Economie en Werkgelegenheid projecten, bedrijven en ondernemers ondersteunen die hun activiteiten durven verduurzamen en transformeren met een focus op kringloopeconomie. 
 

U kan projecten indienen in 3 categorieën: 

 • Lancering of ontwikkeling: richt zich tot de Brusselse ondernemingen voor elk project van lancering of ontwikkeling van een economische activiteit op het vlak van de circulaire economie.
 • Circulaire werven: betreft elke project van een bouwonderneming dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het geproduceerde afval zelf en daarbij de human resources die aan de werken deelnemen valoriseert.
 • Impact +: richt zich tot Brusselse ondernemingen voor projecten rond de circulaire economie van gewestelijke omvang, met een grote ambitie op het gebied van impact op het leefmilieu, de tewerkstelling en de ontwikkeling van economische activiteiten.

Projecten kunnen tot de middag van 15 mei 2019 ingediend worden.

beCircular organiseert informatiesessies :

 • 19 maart van 17u30 tot 21u in BEL op de site vanTour et Taxis (Havenlaan 86C, 1000 Brussel)
 • 2 april van 17u30 tot 21u in hub.brussels (Charleroisesteenweg 110 ,1060 Brussel)

Schrijf u in

Interesse? U vindt hier alle informatie.


Nieuwe projectoproep stadslandbouw 2019

Wilt u graag een project opzetten rond professionele stadslandbouw en bent u nog op zoek naar financiële steun? Dien dan uw kandidatuurdossier in voor 24 april 2019!

Het voornaamste doel van deze projectoproep is om de zelfredzaamheid van de stad qua voedselvoorziening aanzienlijk te verhogen via innovatieve, duurzame productie die goed presteert op milieu- en economisch vlak én ook jobs creëert. Deze projectoproep kadert bovendien in de ruimere Good Food Strategie

Interesse? U vindt hier alle informatie.

 


Premies KMO's: de nieuwigheden

In 2019 zullen de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen profiteren van een nieuw gamma premies om hun activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. Het leeuwendeel zal tegen de lente van 2019 bijgewerkt en beschikbaar zijn, maar voor twee premies kan er vanaf nu al een aanvraag worden ingediend:

De BRUCEFO expertise tot uw dienst!

Streeft uw bedrijf ernaar de kwaliteit van zijn producten te handhaven en te verbeteren?

Brucefo biedt u een aangepaste begeleiding en voert analyses uit op een breed scala aan voedingsmiddelen.

Wist je dat?

 • Er gebeuren jaarlijks 14 500 analyses op meer dan 4000 stalen van ongeveer 300 klanten.
 • De expertise van BRUCEFO gaat al tot 1930 terug.
 • Sigaretten en exoten zoals insecten worden ook genanalyseerd.

Ontdek meer over BRUCEFO!


Betaald educatief verlof

Ter herinnering, uw bedrijf heeft tot 31 december 2018 om de aangifte van schuldvordering in te dienen voor de terugbetaling van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018.

Meer weten


BeCircular Annual Meeting 2018

Als voortrekker op vlak van de circulaire economie organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit jaar de “#beCircular Annual Meeting” op 24 oktober in BEL op de site van Tour & Taxis. 

Op het programma staat een inhoudelijke conferentie voor alle actoren uit de kringloopeconomie maar ook verschillende projectbezoeken die focussen op domeinen als de bouw, nieuwe economische modellen, duurzame voeding (Good Food), grond- en afvalstoffen (zero waste), stedelijke logistiek, handel en design. 

De circulaire economie biedt kansen die veel ondernemers vandaag al met beide handen grijpen. Laat u dus inspireren door innovatieve bedrijven en voorbeelden uit de praktijk en ontdek nieuwe markten. 

Raadpleeg het programma en schrijf u in.


Beurs Ondernemen 2.0

ondernemen 2.0

Op woensdag 17 en donderdag 18 oktober ontvangt “Ondernemen 2.0” voor de 15e keer de Belgische ondernemerswereld in Tour & Taxis.

Op deze beurs - die zich aansluit bij de digitale happening “Digital First” - krijgt u een antwoord van ruim 200 partners op al uw ondernemersvragen. Twee dagen lang kunt u er ook deelnemen aan 140 conferenties en workshops. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal met de “Directie Steun aan Ondernemingen” aanwezig zijn op de collectieve stand "Ondernemen in Brussel" (Shed 2-3 – stand nr 87) om u er wegwijs maken in het ruime aanbod van premies. 

Raadpleeg het programma en schrijf u gratis in met code "HUB18free".


Stadslandbouw en de Brusselse rand

good food

De vraag naar lokale en biologische voeding neemt elk jaar toe maar de huidige productie in het Brussels gewest zelf is onvoldoende om eraan tegemoet te komen. Daarom richt de Good Food strategie zich ook op land- en tuinbouwers uit de rand met het doel hen  te stimuleren om hun producten af te zetten op de Brusselse markt. 

Het landbouwteam van Brussel Economie en Werkgelegenheid werkt o.a. samen met het Steunpunt Korte Keten dat dezelfde doelstelling beoogt. Een eerste concreet resultaat van die samenwerking is een netwerkmoment / speed-dating voor boeren uit de rand, Brusselse boeren én potentiële Brusselse afnemers.

Ontmoet agrarische Korte Keten ondernemers en proef de unieke smaak van hun duurzame boerderijproducten tijdens de ‘Smaakbeurs Duurzame Korte Keten Producten: Brussel Lust’ op 15 oktober in Schaarbeek en op 22 oktober in Vorst

Na inschrijving wordt u in contact gebracht met de producenten van de types producten van uw voorkeur. Schrijf u in voor eind september via steunpuntkorteketen@ons.be.


Economische vooruitzichten 2018-2023

Het Federaal Planbureau heeft in samenwerking met het BISA en de statistische instellingen van de twee andere gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten 2018-2023 gepubliceerd.

Hoe zullen de economie en de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de komende jaren evolueren? Welke trends tekenen zich af op de arbeidsmarkt, op het gebied van de huishoudens of binnen de overheidsfinanciën?

Alle gedetailleerde resultaten van deze projecties vind je in het rapport op de website van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). U kan er ook het persbericht met de voornaamste conclusies downloaden.
 


Brussels Gewest op landbouwbeurs Libramont

Zaterdag 28 juli stond Brussel Economie en Werkgelegenheid met een eigen stand op de landbouwbeurs van Libramont en zorgde zo voor de allereerste deelname van het Gewest. Het thema “Wie zal onze steden morgen voeden?” vormde de ideale aanleiding om de Brusselse stadslandbouw, de Good Food Strategie én de landbouwproducenten zelf in de kijker te zetten.

De ‘show cooking corner’, waar een chef-kok verrassende maaltijden bereidde met producten uit Brusselse stadslandbouw was een schot in de roos. Het publiek kon meteen proeven en vond duidelijk dat het smaakte naar meer. 

Maar de echte sterren waren Ferme Nos Pilifs, BIGH, Les Champignons de Bxl, Eclo en Urban Harvest die zelf aanwezig waren om hun passie voor landbouw in een stedelijke context uit te dragen én om hun producten voor te stellen aan het grote publiek. Deze 5 door het Gewest ondersteunde producenten doen aan stedelijke landbouw in volle grond, in kelders en op daken, met technieken als hydroponie, insectenkweek, verticale landbouw…

De stand liet toe om de Brusselse GoodFood-strategie grondig te promoten. Dat is het ambitieuze doel van het Gewest om 30% van ons fruit en onze groenten lokaal te produceren tegen 2035.

De deelname van Brussel Economie en Werkgelegenheid aan de landbouwbeurs van Libramont was een succes. Het bezoek van drie ministers én de talrijke persartikels die erover verschenen, bewijzen dat. 


Toeristenverblijven : verplichte registratie

Wil u een toeristenverblijf via Airbnb of een andere boekingsite aanbieden? Sinds april 2016 bestaat er een wetgeving voor het verhuren van een toeristenverblijf, gaande van één nacht tot negentig dagen per klant.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient men een toeristisch logies eerst te registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid vooraleer men het als toeristenverblijf mag uitbaten.

Ontdek de te volgen procedure vooraleer u gemeubileerde toeristenkamers aanbiedt, voor korte tijd een kamer in uw eigen woning verhuurt of een hotel of enig ander soort toeristenverblijf opent.


4 nieuwe projectoproepen

In mei werden er vier nieuwe projectoproepen gelanceerd.

Be Digital

Dit is een gloednieuwe projectoproep met als doel antwoorden te bieden op een aantal uitdagingen waarmee de digitale omschakeling gepaard gaat, en tevens het digitale ondernemerschap in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen.

De uitdagingen waarvan sprake zijn o.a.:

 • de bewustmaking van jongeren voor wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (STEAM).
 • de ontwikkeling van digitale tools die verband houden met de uitdagingen van: de digitale omschakeling van de culturele en creatieve industrie, de veroudering van de bevolking, de opwaardering van de STEAM-beroepen en -afzetmogelijkheden.

U kunt het volgende ontvangen: Specifieke financiële steun van het Gewest, (op verzoek) hulp van alle diensten die steun aan ondernemingen bieden, en het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet.

De projectdragers kunnen tot 13 juli 2018 hun project indienen.

Meer weten? Op 14 juni 2018 om 15 uur vindt in Coop.brussels een infosessie plaats. Inschrijven is verplicht via mail naar projecteconomie@gob.brussels.

U vindt alle nodige info en documenten op deze webpagina.

 

Sociale Economie

De projectoproep "Brusselse vernieuwende sociale ondernemingen en deelplatformen" is bestemd voor alle ondernemingen, zelfstandigen en vzw's die activiteiten in de sociale economie ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een voorstel willen doen dat beantwoordt aan één van de vijf projecttypes:

 • Starters: vernieuwende projecten
 • Scaling up: opschaling
 • Krachtenbundeling tussen ondernemingen
 • De grijze of zwarte economie witten
 • Deelplatformen

U kan een specifieke financiering ontvangen die kan oplopen tot 80.000€.

Afsluitingsdatum projectoproep: 25/07/2018 voor middernacht.

Infosessies: Op 31 mei 2018 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en op 11 juni 2018 bij COOPCITY. Verplichte inschrijving via werkgelegenheid@gob.brussels.

U vindt alle nodige info en documenten op deze webpagina.

 

Brusselse Small Business Act

De oproep is bestemd voor alle economische actoren (nv, cvba, vof, vzw, zelfstandigen, enz.) gevestigd in het Brussels Gewest die een project voorstellen dat betrekking heeft op maatregelen uit de Small Business Act in verband met volgende 5 uitdagingen:

 • Sensibilisering voor de overdracht of de overname van ondernemingen
 • Ondernemerscoöperatieven en gedeelde ondernemingen
 • Begeleiding en steun aan sociaal ondernemerschap
 • Actieve preventie van ondernemingen in moeilijkheden
 • Informatie en ondersteuning voor ondernemers met een diverse achtergrond

De 4 selectiecriteria voor beoordeling zijn : de kwaliteit en relevantie van het project, de deskundigheid en ervaring van de projectdrager, het bereik, de verwachte resultaten en kosten van het project. U kunt specifieke financiële steun ontvangen en bovendien wordt het welslagen van uw project in de kijker gezet. Deze projectoproep loopt af op 6 juli 2018.

Interesse? Op 13 juni 2018 is er om 14u een infosessie op het Kabinet van Minister Gosuin : verplichte inschrijving via projecteconomie@gob.brussels.

U vindt alle nodige info en documenten op deze webpagina.

 

Diversiteit en anti-discriminatie

Deze projectoproep beoogt concrete acties ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze is gericht tot alle private verenigingen en plaatselijke besturen die projecten in die zin willen ontwikkelen.

De beloning is een financiële ondersteuning van minstens 5000€ voor uw project.

De wedstrijdjury zal een rangschikking opstellen van de projecten die het best beantwoorden aan volgende 6 criteria: De overeenstemming met de gewestelijke doelstellingen inzake diversiteit, de technisch-budgettaire geloofwaardigheid van het project, het vernieuwende karakter ervan, de impact op de tewerkstelling van de doelgroepen in het Brussels Gewest, de bestrijding van meervoudige en overlappende vormen van discriminatie, en de kwaliteit van eventuele partnerships.

Hoe deelnemen? De projecten moeten uiterlijk op 1 juli 2018 vóór middernacht worden ingediend via het adres werkgelegenheid@gob.brussels. Een infosessie met Brussel Economie en Werkgelegenheid wordt georganiseerd op 30 mei 2018 om 10 uur (Atomiumzaal - Vooruitgangstraat 80/1). Schrijf u in via mail naar werkgelegenheid@gob.brussels.

U vindt alle nodige info en documenten op deze webpagina


Lancering projectoproep "Open Soon 2018"

open soon

De editie 2018 van de projectoproep “Opensoon” werd op 2 mei gelanceerd. Deze oproep beoogt het aantal nieuwe, originele, kwaliteitsvolle handelszaken in Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhogen om op die manier te zorgen voor goed ontwikkelde handelswijken.

Deze projectoproep betreft een samenwerking van Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels en is gericht op toekomstige handelaars die een commerciële activiteit willen starten in het Brussels gewest.

Het gaat om een wedstrijdformule waarbij een multidisciplinair adviescomité de projecten zal beoordelen op 3 selectiecriteria: financiële leefbaarheid, originaliteit en kwaliteit. Goed om weten: een kringloopgericht, duurzaam project zal aanleiding geven tot een hogere subsidie!

Wat kunt u precies ontvangen? 

 • Begeleiding die bestaat uit:
  • een coachingfase om tot uw beste project te komen en dit commercieel te positioneren; 
  • een consultancyfase om de meest geschikte plaats te vinden voor de uitoefening van uw activiteit;
 • Een financiële steun van maximaal €15.000

Hoe reageren op de projectoproep?

Raadpleeg alle info en het reglement op onze website

Nog Vragen? Contacteer hub.brussels via opensoon@hub.brussels.


Next Tech 2018

Ook dit jaar lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe editie van de projectoproep NextTech.brussels. Het opzet? De verdere uitvoering van enkele maatregelen uit het Next Tech Plan dat als doel heeft om een gunstig klimaat te creëren om bedrijven die actief zijn in informatie- en communicatietechnologieën (ICT) te boosten.

De officiële start van de projectoproep werd intussen gegeven. U kan uw kandidatuur indienen tot en met 30 mei 2018 om 10u.

Bekijk onze inspirerende video met projecten en laureaten van de voorbije editie.

Interesse? Nood aan financiële steun voor uw innoverend project?
Noteer dan zeker de datum van de infosessie in uw agenda: 26 april 2018 om 18u in de gebouwen van Hub.brussels (Charleroisesteenweg 110,1060 Brussel) en schrijf u in via een mailtje naar projecteconomie@gob.brussels.

U vindt alle info op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.