Premies: twee nieuwigheden

Vanaf 16 september kunnen de micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen profiteren van twee nieuwe premies om hun activiteit te ontwikkelen. 

Neem deel aan het programma “Fruit, groenten en melk op school”!

Het programma “Fruit, groenten en melkproducten op school” gaat weer van start! Vergeet dus niet uw inschrijvingsformulier voor het schooljaar 2019-2020 in te dienen vóór 30 september.

Dit Europese programma richt zich tot de Brusselse lagere scholen en tot de middelbare scholen van het bijzonder onderwijs. Het doel is om - door gratis fruit, groenten en melkproducten uit te delen aan scholieren - de jongste generatie op een positieve manier te sensibiliseren rond het belang van evenwichtige voeding met de klemtoon op seizoensgebonden en gezonde producten.

Een ander deel van het programma richt zich tot de leveranciers van vers fruit, groenten of natuurlijke melkproducten.

U vindt alle nodige info op www.fruit-school.brussels


Betaald verlof krijgen om een opleiding te volgen? Dat kan!

Werkt u in de privésector? Wist u dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u de mogelijkheid biedt om verlof te nemen voor opleidingen? Onder bepaalde voorwaarden kan uw werkgever hiervoor terugbetaling verkrijgen.
 
Vind het antwoord op al uw vragen:
 • Wie kan educatief verlof genieten?
 • Welke opleidingen komen ervoor in aanmerking?
 • Hoe lang duurt het educatief verlof?
 • Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?
 • Hoe kan de werkgever terugbetaling verkrijgen?
Klik hier om er meer over te weten: het betaald educatief verlof.
 

Nieuwe brochure beschikbaar!

We hebben zopas onze gloednieuwe brochure over de steun aan ondernemingen gepubliceerd. Ze werd volledige geactualiseerd na de recente herziening van de steunmaatregelen.

U vindt er alle nieuwe premies in terug om uw activiteiten in het Brussels Gewest een boost te geven.

De nieuwe brochure ontdekken

Wenst u een gedrukte versie te ontvangen? Gelieve dit formulier in te vullen.


Nieuwe premies voor Brusselse KMO’s!

Sinds 15 mei kunnen Brusselse ondernemingen genieten van een nieuw gamma premies om hun activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen.

Mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen zelfstandigen, ondernemingen en particulieren die een nieuwe zaak willen opstarten profiteren van nieuwe premies voor de uitwerking van hun projecten. Nieuwigheden zijn bijvoorbeeld de uitgebreidere ondersteuning voor starters, de bonusmogelijkheden en nieuwe modaliteiten.

Ontdek nu de nieuwigheden en ontwikkel uw activiteit!


Uw mening telt!

rapport d'activités

Om onze website te verbeteren, voeren we een korte enquête uit om de verwachtingen van onze surfers te kennen.

Uw mening telt! Zo kunnen we een site maken die het beste aansluit op uw behoeften.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Deelnemen aan onze korte enquête


Start met exporteren !

rapport d'activités

Word je als ondernemer verleid door export? Ben je een ervaren exporteur op zoek naar nieuwe markten?

1819.brussels, de dienst Internationalisering van hub.brussels en BECI bundelen hun expertise en openen van 12 tot 20 juni voor jou de deuren van de wereld tijdens een themaweek gewijd aan de export.

Tijdens die week zal een uitgelezen selectie van internationale experts aanwezig zijn; de economische en commerciële attachés en een panel van deskundigen zullen elkaar afwisselen, je inspireren en informeren. Een unieke kans om het hele exportgebeuren te leren kennen, zowel op financieel, juridisch, douane, digitaal en cultureel vlak.

Ontdek het programma van de "Export" themaweek


Jaarverslag 2018 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

activiteitenverslag

Het activiteitenverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst (GOB) geeft een mooi beeld van het dagelijkse werk in de administratie en maakt tegelijkertijd de belangrijkste bevoegdheden van het Brussels Gewest tastbaar.

Onze acties voor een kwaliteitshuisvesting voor iedereen, betere mobiliteit, plaatselijke besturen, duurzame economie en tewerkstelling en internationaal vlak: dat zijn de thema’s waarrond het rapport is opgebouwd. Het rijk geïllustreerde en geanimeerde verslag benadrukt de belangrijkste projecten die in 2018 door de Brusselse administratie werden uitgevoerd.

Ontdek de voornaamste acties van Brussel Economie en Werkgelegenheid in het activiteitenverslag 2018.


Projectoproep "Opensoon" 2019

De nieuwe editie van de “Opensoon” projectoproep is gelanceerd.

Deze wedstrijdformule richt zich tot toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De steun die aan de geselecteerde winnaars wordt aangeboden, zal zich vertalen in gratis begeleiding gecombineerd met een subsidie (tot maximum €15.000) voor projecten die voldoen aan de criteria van degelijkheid, originaliteit, kwaliteit en van kringloopeconomie.

Meer informatie


Nieuwe erkenning ondernemingen met sociaal oogmerk

Bent u zaakvoerder van een publiek- of privaatrechtelijke onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Als uw onderneming of vzw een sociaal doel nastreeft, denk er dan eens over na om u bij Brussel Economie en Werkgelegenheid te laten erkennen. 
 
Deze erkenning geeft u immers het recht op financiële ondersteuning van het Gewest.
 • Erkende sociale ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden hogere premies krijgen.  
 • Erkende sociale ondernemingen die de herinschakeling op de arbeidsmarkt beogen zullen zich kunnen laten mandateren opdat zij in 2020 een financiering ontvangen.
Om ervoor te zorgen dat uw initiatief als sociale onderneming wordt erkend, moet u een economisch project uitvoeren, een sociaal doel hebben en een democratisch bestuur voeren.  
In de praktijk betekent dit dus dat u de herverdeling van de winsten moet beperken en bepaalde principes moet naleven. Uw statuten moeten ook een bepaald aantal vermeldingen omvatten.
 
Opmerking: Ondernemingen die in 2018 in het oude systeem werden erkend moeten een nieuwe erkenning aanvragen vóór 31.12.2019.
 
 
We nodigen u uit voor een infosessie op 7 juni om 10u - 3de verdieping City Center, Kruidtuinlaan 20, Brussel. 
 

EU awards voor ondernemerschapsbevordering

Met deze wedstrijd vestigt de Europese Commissie de aandacht op voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken, creëert ze een beter besef van de meerwaarde van ondernemerschap en wil ze potentiële ondernemers aanmoedigen en inspireren.

Wie kan deelnemen? 

Als u een nationale, regionale of lokale overheidsinstantie of partner in een publiek-privaat sa-menwerkingsverband bent en hebt meegewerkt aan een succesvol initiatief dat de afgelopen twee jaar de economie in uw regio op nationaal, regionaal of lokaal niveau heeft gestimuleerd, dan moet u zeker deelnemen! 

Hoe deelnemen? 

Downloadt uw deelnameformulier vanop de website van de FOD Economie. U kunt dit tot uiterlijk donderdag 9 mei 2019 indienen. 

Meer info? 

 


Geef uw mening

Barometer Brusselse zelfstandigen en KMO’s

De Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richt opnieuw een oproep aan alle Brusselse zelfstandigen, ondernemers, handelaars en vrije beroepers om hun stem te laten horen. 

De nieuwe barometer biedt u de kans uw mening te geven over de Brusselse economische situatie, te delen wat uw visie op de toekomst is en hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bedrijf. 

In deze editie van de halfjaarlijkse enquête wordt specifiek ingezoomd op cybersecurity en mobiliteit.

Neem voor 22 maart deel aan de barometer!
 


Lancering beCircular 2019

Ook in 2019 zal Brussel Economie en Werkgelegenheid projecten, bedrijven en ondernemers ondersteunen die hun activiteiten durven verduurzamen en transformeren met een focus op kringloopeconomie. 
 

U kan projecten indienen in 3 categorieën: 

 • Lancering of ontwikkeling: richt zich tot de Brusselse ondernemingen voor elk project van lancering of ontwikkeling van een economische activiteit op het vlak van de circulaire economie.
 • Circulaire werven: betreft elke project van een bouwonderneming dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het geproduceerde afval zelf en daarbij de human resources die aan de werken deelnemen valoriseert.
 • Impact +: richt zich tot Brusselse ondernemingen voor projecten rond de circulaire economie van gewestelijke omvang, met een grote ambitie op het gebied van impact op het leefmilieu, de tewerkstelling en de ontwikkeling van economische activiteiten.

Projecten kunnen tot de middag van 15 mei 2019 ingediend worden.

beCircular organiseert informatiesessies :

 • 19 maart van 17u30 tot 21u in BEL op de site vanTour et Taxis (Havenlaan 86C, 1000 Brussel)
 • 2 april van 17u30 tot 21u in hub.brussels (Charleroisesteenweg 110 ,1060 Brussel)

Schrijf u in

Interesse? U vindt hier alle informatie.


Nieuwe projectoproep stadslandbouw 2019

Wilt u graag een project opzetten rond professionele stadslandbouw en bent u nog op zoek naar financiële steun? Dien dan uw kandidatuurdossier in voor 24 april 2019!

Het voornaamste doel van deze projectoproep is om de zelfredzaamheid van de stad qua voedselvoorziening aanzienlijk te verhogen via innovatieve, duurzame productie die goed presteert op milieu- en economisch vlak én ook jobs creëert. Deze projectoproep kadert bovendien in de ruimere Good Food Strategie

Interesse? U vindt hier alle informatie.

 


Premies KMO's: de nieuwigheden

In 2019 zullen de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen profiteren van een nieuw gamma premies om hun activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. Het leeuwendeel zal tegen de lente van 2019 bijgewerkt en beschikbaar zijn, maar voor twee premies kan er vanaf nu al een aanvraag worden ingediend:

De BRUCEFO expertise tot uw dienst!

Streeft uw bedrijf ernaar de kwaliteit van zijn producten te handhaven en te verbeteren?

Brucefo biedt u een aangepaste begeleiding en voert analyses uit op een breed scala aan voedingsmiddelen.

Wist je dat?

 • Er gebeuren jaarlijks 14 500 analyses op meer dan 4000 stalen van ongeveer 300 klanten.
 • De expertise van BRUCEFO gaat al tot 1930 terug.
 • Sigaretten en exoten zoals insecten worden ook genanalyseerd.

Ontdek meer over BRUCEFO!


Betaald educatief verlof

Ter herinnering, uw bedrijf heeft tot 31 december 2018 om de aangifte van schuldvordering in te dienen voor de terugbetaling van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018.

Meer weten


BeCircular Annual Meeting 2018

Als voortrekker op vlak van de circulaire economie organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit jaar de “#beCircular Annual Meeting” op 24 oktober in BEL op de site van Tour & Taxis. 

Op het programma staat een inhoudelijke conferentie voor alle actoren uit de kringloopeconomie maar ook verschillende projectbezoeken die focussen op domeinen als de bouw, nieuwe economische modellen, duurzame voeding (Good Food), grond- en afvalstoffen (zero waste), stedelijke logistiek, handel en design. 

De circulaire economie biedt kansen die veel ondernemers vandaag al met beide handen grijpen. Laat u dus inspireren door innovatieve bedrijven en voorbeelden uit de praktijk en ontdek nieuwe markten. 

Raadpleeg het programma en schrijf u in.


Beurs Ondernemen 2.0

ondernemen 2.0

Op woensdag 17 en donderdag 18 oktober ontvangt “Ondernemen 2.0” voor de 15e keer de Belgische ondernemerswereld in Tour & Taxis.

Op deze beurs - die zich aansluit bij de digitale happening “Digital First” - krijgt u een antwoord van ruim 200 partners op al uw ondernemersvragen. Twee dagen lang kunt u er ook deelnemen aan 140 conferenties en workshops. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal met de “Directie Steun aan Ondernemingen” aanwezig zijn op de collectieve stand "Ondernemen in Brussel" (Shed 2-3 – stand nr 87) om u er wegwijs maken in het ruime aanbod van premies. 

Raadpleeg het programma en schrijf u gratis in met code "HUB18free".


Stadslandbouw en de Brusselse rand

good food

De vraag naar lokale en biologische voeding neemt elk jaar toe maar de huidige productie in het Brussels gewest zelf is onvoldoende om eraan tegemoet te komen. Daarom richt de Good Food strategie zich ook op land- en tuinbouwers uit de rand met het doel hen  te stimuleren om hun producten af te zetten op de Brusselse markt. 

Het landbouwteam van Brussel Economie en Werkgelegenheid werkt o.a. samen met het Steunpunt Korte Keten dat dezelfde doelstelling beoogt. Een eerste concreet resultaat van die samenwerking is een netwerkmoment / speed-dating voor boeren uit de rand, Brusselse boeren én potentiële Brusselse afnemers.

Ontmoet agrarische Korte Keten ondernemers en proef de unieke smaak van hun duurzame boerderijproducten tijdens de ‘Smaakbeurs Duurzame Korte Keten Producten: Brussel Lust’ op 15 oktober in Schaarbeek en op 22 oktober in Vorst

Na inschrijving wordt u in contact gebracht met de producenten van de types producten van uw voorkeur. Schrijf u in voor eind september via steunpuntkorteketen@ons.be.