Voedingsmiddelenanalyses

BRUCEFO is voortaan BELAC-geaccrediteerd voor de analyse van 14 parameters in alle voedingsmiddelen.
 
Sinds 2 juni 2015 is de accreditatiescope van SCOPE immers uitgebreid met 6 parameters, namelijk: het gehalte aan totale voedingsvezels, het vetzuurprofiel en het suikerprofiel, alsook de telling van gisten, schimmels en coagulase-positieve staphylococcen.
Voor meer info en om de volledige lijst van geaccrediteerde analyses te raadplegen, ga naar de pagina "Accreditatie BELAC".
 
 

Zie ook Zie ook