BRUCEFO

Analyse
Sinds de laatste audit door BELAC is het laboratorium BRUCEFO geaccrediteerd voor een groter aantal analyses. De certificering van BRUCEFO voor de analyses van 4 scheikundige parameters (vochtgehalte -  methode afgeleid van ISO 1442 ; totaal asgehalte  -  methode afgeleid van ISO 936 ; totaal vetgehalte  -  methode afgeleid van ISO 1443 en stikstof en eiwitgehalte - methode afgeleid van ISO 937) in de vleesproducten en de producten op basis van vlees geldt voortaan voor alle voedingswaren.

Het toepassingsgebied van de accreditering werd ook uitgebreid naar nieuwe microbiologische analyses, het opsporen van Salmonella  (Afnor BRD-07/11 – 12/05 - Kort protocol van Biorad) en van Listeria monocytogenes (Afnor BRD- 07/04 – 09/98 – onderzoeksmethologie) in alle levensmiddelen.

Brucefo was al geaccrediteerd voor de telling van E. coli bij 37°C (Afnor BRD-07/7- 12/04 en Rapid' E. Coli 2 van Biorad) en de telling van totaal kiemgetal bij 30°C (ISO 4833) in alle levensmiddelen.
 

Zie ook Zie ook