Coronavirus en ondernemingen: het Brussels Gewest helpt!

De economische impact van het Coronavirus is op dit moment moeilijk in te schatten. Niettemin hebben de Brusselse Regering en de gewestelijke bedrijfsbegeleidende diensten overleg gepleegd om de sectoren in moeilijkheden te hulp te komen. Een arsenaal van regionale maatregelen werd ingevoerd om de informatie, ondersteuning en monitoring omtrent het virus te centraliseren, de economische gevolgen voor het gewest te verzachten en de KMO’s en zelfstandigen door deze moeilijke periode te helpen.
 
De Brusselse regering en de belangrijkste overheidsorganisaties die ondernemingen begeleiden, kwamen op 4 maart ll. bijeen om antwoord te bieden aan de legitieme ongerustheid bij de ondernemingen over de mogelijke impact van deze crisis op de Brusselse economie en werkgelegenheid. Het doel ? De sociaaleconomische gevolgen van het COVID-19 evalueren, een regelmatige monitoring opzetten van de evolutie van die economische gevolgen en de hefbomen bepalen die de economische actoren in Brussel ondersteuning en begeleiding moeten bieden.
 
De maatregelen die op federaal niveau werden genomen, zoals de tijdelijke werkloosheid door overmacht of om economische redenen, de mogelijkheden tot betalingsuitstel en de steunmaatregelen voor zelfstandigen, komen voor een deel tegemoet aan de eisen die de economische actoren de voorbije dagen formuleerden. Toch besliste de Brusselse Regering om een set van specifieke maatregelen te voorzien voor de ondernemers in het Gewest.
 
Voor wat specifiek het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft :
 
  • centraliseert en verspreidt de 1819-dienst alle officiële informatie over de gevolgen van het Covid-19 virus die Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.brussels of rechtstreeks per telefoon op het nummer 1819;
  • wordt hub.brussels, in nauwe samenwerking met prive-partners, belast met de regelmatige opvolging van de gevolgen van het Covid-19 virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder de meest risicovolle sectoren;
  • wordt een taskforce opgericht die de voornaamste administraties en overheidsorganisaties omvat, uitgebreid met visit.brussels. Deze laatste kan een beroep doen op de deskundigheid van de verschillende economische sectoren om informatie in te winnen over de gevolgen op het terrein.
  • wordt een informatiepagina toegevoegd op de website van visit.brussels die doorklikt naar de verschillende informatiebronnen op federaal, Europees en internationaal vlak. Het Brussels Agentschap voor Toerisme blijft continu in contact met al zijn partners en de organisatoren van evenementen om hun vragen te beantwoorden en ze optimaal te begeleiden.
 
Er werden ook andere mogelijke steunmaatregelen besproken, Het Brussels Gewest :
 
  • zal voorzien in een gerichte begeleiding om financiële, juridische en administratieve oplossingen te vinden voor bedrijven die tijdelijk moeilijkheden ondervinden;
  • verbindt zich tot administratieve flexibiliteit ten aanzien van ondernemingen die partij zijn in administratieve en financiële procedures ten aanzien van de overheid;
  • heeft de uitgebreide Beleidsraad Economie belast met het uitwerken van een financieel steunmechanisme als antwoord op de door het Covid-19 veroorzaakte liquiditeitsproblemen voor de meest getroffen ondernemingen;
  • verbindt zich ertoe de sectoren die verband houden met toerisme en evenementen te steunen met maatregelen die zo goed als mogelijk hiervoor zijn aangepast.
 

Zie ook Zie ook