Naar aanleiding van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, worden de volgende maatregelen vanaf nu en tot nader order geïmplementeerd.

Laatste update: 3 april

Steun voor getroffen bedrijven

Maakt uw bedrijf deel uit van de sectoren waarvan de activiteit wordt opgeschort vanwege COVID-19? De komende weken wordt er een ondersteuningspremie beschikbaar gesteld.
We zullen u zo snel mogelijk informeren over de voorwaarden en modaliteiten om hiervan te kunnen genieten.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

 

Onze dienstverlening wordt aangepast

Centrale Examencommissie

Alle examens van de centrale examencommissie worden tot en met 30/04/2020 opgeschort.

  • De examens die waren gepland in deze periode, zullen uitgesteld worden tot een latere datum. 
  • Verdere informatie over het uitstel van examendata wordt u zo spoedig mogelijk gegeven.
  • We blijven tot uw beschikking per e-mail voor alle aanvullende info.
     

Arbeidsvergunningen

In het kader van de COVID-19 maatregelen nodigen wij U uit om uw vragen omtrent arbeidskaarten, gecombineerde vergunningen of beroepskaarten te bezorgen op volgend e-mailadresarbeid.eco@gob.brussels. Wij zorgen voor een snel antwoord, per mail of, zo nodig, telefonisch. 

Onze loketten zijn eveneens gesloten.

Let op: Uw aanvragen tot het verkrijgen van arbeidskaarten en gecombineerde vergunningen kunnen bij voorkeur digitaal ingediend worden op hogervermeld e-mailadres.

Alle informatie en formulieren evenals het antwoord op enkele veelgestelde vragen zijn beschikbaar op onze website www.economie-werk.brussels
 

Betaald educatief verlof

Raadpleeg hier de informatie in verband met het betaald educatief verlof.

 

Projectoproepen

De lopende projectoproepen worden behouden, de deadline voor enkele projectoproepen werd verlengd. Meer info.
 

Particuliere bureau's voor arbeidsbemiddeling

Verzending activiteitenverslagen voor het jaar 2019: deadline uitzonderlijk uitgesteld van 30/06/2020 tot 30/09/2020Meer info.

 

Sociale economie

Aanvraag mandaat erkende sociale ondernemingen: deadline uitgesteld tot 30/04. Meer info.
 

BRUCEFO

Het laboratorium blijft functioneren met minimale bezetting om de voedingssector in Brussel te kunnen ondersteunen. De normale snelheid voor de aflevering van testresultaten is niet gegarandeerd (voorrang dringende analyses).
We blijven beschikbaar voor al uw vragen.
 

Dienstenchequebedrijven

We vragen u om ons alle documenten enkel nog per mail toe te sturen. Meer info.

De geldigheidstermijn van dienstencheques wordt met 3 maanden verlengd. Meer info.

 

Toeristische logies en andere diensten

Gelieve ons te contacteren via het contactformulier. We antwoorden u zo snel mogelijk.

 

Dank u voor uw begrip.