Salon Horeca Brussels 2017 in de Beurs

Op 23 oktober van 10 tot 17 uur organiseert vzw Werkcentrale in samenwerking met Stad Brussel en de Brusselse Horecafederatie zijn tweede salon voor de horecasector (hotels, restaurants en cafés) in het Beursgebouw op de Anspachlaan. 

Het salon is bedoeld voor :
•Werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in een job of een opleiding in de horecasector; 
•Werkgevers/professionals die bekwame werknemers willen aanwerven; 
•Starters die meer informatie willen over financiële hulpmiddelen en advies voor de opstart van hun zaak.

Het evenement is gratis, maar op voorhand inschrijven is verplicht en kan online

Op het programma : Jobaanbiedingen, opleidingen, advies, getuigenissen van jonge starters,  degustaties, conferenties (steun, regelgeving, …) … er is voor elk wat wils!


Nieuw programma "Fruit, groenten en melkproducten op school"

Vanaf schooljaar 2017-2018 lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het eerst een eigen strategie die scholen toelaat om gratis fruit, groenten en/of melkproducten uit te delen aan hun leerlingen. 

Het programma "Fruit, groenten en melkproducten op school" kadert in de bredere “Good Food-strategie” en richt zich tot alle leerlingen van het Franstalige en Nederlandstalige basisonderwijs (kleuter- en lagere school) én van het buitengewoon secundair onderwijs in Brussel. Bedoeling is om de jongste generatie op een positieve manier te sensibiliseren rond het belang van evenwichtige voeding met de klemtoon op lokale, seizoensgebonden en vooral gezonde producten.

Vertegenwoordigt u een school? Schrijf u dan vóór 31 oktobber in via deze link

Meer info over het programma "Fruit, groenten en melkproducten op school".


Vind een particulier bureau voor arbeidsbemiddeling

Bent u op zoek naar een particulier bureau voor arbeidsbemiddeling dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is erkend? Ga dan naar onze nieuwe zoekmachine waarmee u in slechts enkele muisklikken zult vinden wat u zoekt.

Jaarverslag 2016 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Het activiteitenverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst (GOB) geeft een mooi beeld van het dagelijkse werk in de administratie en maakt tegelijkertijd de belangrijkste bevoegdheden van het Brussels Gewest tastbaar.

Vereenvoudigen, opwaarderen, samenwerken, vlottere verplaatsingen, delen, ondersteunen en begeleiden, gelijke kansen en diversiteit bevorderen, duurzaam handelen: dat zijn de acht thema’s waarrond het rapport is opgebouwd. Het rijk geïllustreerde verslag benadrukt zeventwintig projecten die in 2016 door de Brusselse administratie werden uitgevoerd.

Nieuw dit jaar is een interactieve kaart van het gewest, met daarop de besproken projecten. 

Ontdek het activiteitenverslag 2016.


Projectoproep « Next Tech »

Deze projectoproep loopt van 28 juni tot 01 september 2017.

Deze oproep is bestemd voor elk innoverend project dat bijdraagt tot het creëren van een omgeving die de ontwikkeling en de groei van ondernemingen actief op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën bevordert.

Op 05 juli 2017 wordt een infosessie georganiseerd met Brussel Economie en Werkgelegenheid om 17u.
Botanic Building - Salle de la rotonde (rez-de-chaussée) Boulevard Saint-Lazare 10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique
Inschrijving vereist via projecteconomie@gob.brussels.

Meer informatie


Dienstencheques

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevordert de werkgelegenheid, opleiding en diversiteit. Zo zullen de dienstenchequebedrijven vanaf 2018 nog meer steun krijgen indien ze voldoen aan twee voorwaarden. Namelijk indien binnen alle vestigingseenheden opleiding en diversiteit aangemoedigd wordt en indien 60% werkzoekenden worden aangeworven. Bovendien kunnen erkende ondernemingen onder bepaalde voorwaarden na vijf jaar ook hun borgsom terugkrijgen.

Wat is nieuw?

Drie voorwaarden om meer terugbetaald te krijgen

Bij een indexaanpassing krijgt de onderneming per dienstencheque meer terugbetaald als ze de volgende voorwaarden vervult.

 • Het personeel van elke vestigingseenheid van de erkende onderneming is voor 60% samengesteld uit aangeworven niet-werkende werkzoekenden, deeltijds werkende werkzoekenden of OCMW-steungerechtigden. Het percentage wordt berekend in verhouding tot de dienstenchequewerknemers die gedurende het jaar worden tewerkgesteld.
 • De erkende onderneming heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid een getekend “Brussels diversiteitscharter in de dienstenchequesector” bezorgd.
 • De onderneming beschikt over een door het Opleidingsfonds dienstencheques goedgekeurd, lopend opleidingsplan voor de dienstenchequewerknemers. Deze voorwaarde geldt enkel als de onderneming in 2017 minstens 2.000 dienstencheques indient bij het uitgiftebedrijf.

Wenst u een hogere terugbetaling te verkrijgen in 2018?

Wacht dan niet en ga als volgt te werk:

 1. Voor zover u dat nog niet hebt gedaan:
  Download het "Brusselse diversiteitscharter in de dienstenchequesector " en laat het ondertekenen door een persoon die de onderneming mag verbinden.
  Bezorg het document naar Brussel Economie en Werkgelegenheid, naar dc@gob.brussels, ten laatste op 15/09/2017.
 2. Als u denkt in 2017 minstens 2.000 dienstencheques in te dienen:
  Download het model van het opleidingsplan voor dienstencheque-ondernemingen
  Vul het opleidingsplan in voor de periode 2018-2020.
  Stuur het ter goedkeuring aan Brussel Economie en Werkgelegenheid, naar dc@gob.brussels, ten laatste op 15 september 2017.
 3. Vergeet niet dat voor elke vestigingseenheid ten minste 60% werkzoekenden of OCMW-steungerechtigden moeten zijn.
 4. Herinner uw vestigingseenheden eraan een attest te vragen aan de bevoegde instelling bij elke indienstneming van een werkzoekende of een leefloongerechtigde en die attesten te bewaren.

In 2018 kan u dan een aanvraagdossier indienen voor indexering aan 100%.
Meer informatie over de aanvraag voor indexering aan 100%

Neem deze voorwaarden in acht om een hogere terugbetaling per dienstencheque te verkrijgen vanaf 2018.

Bijkomende erkenningsvoorwaarden

Voortaan moet de onderneming twee bijkomende voorwaarden naleven om als dienstenchequebedrijf erkend te worden.

 • De onderneming verbindt zich ertoe elke vorm van discriminatie te weren en diversiteit te bevorderen. Om de vijf jaar bezorgt ze Brussel Economie en Werkgelegenheid een ondertekend exemplaar van het "Brusselse diversiteitscharter in de dienstenchequesector" .
 • De bestuurders van de onderneming moeten hun burgerlijke en politieke rechten genieten en mogen recent niet veroordeeld zijn wegens fiscale, sociale of dienstencheque-inbreuken. Evenmin mogen ze de voorbije drie jaar verwikkeld geweest zijn in een faillissement. Meer weten over de voorwaarden die gelden voor de bestuurders.
  Om de naleving van die voorwaarde aan te tonen – vooral bij controle – wordt elke persoon die de onderneming kan verbinden verzocht om een verklaring op erewoord te ondertekenen. De erkende onderneming heeft er dus alle belang bij om de verklaringen op erewoord van alle personen die de onderneming kunnen verbinden continu te bewaren. Het model van verklaring op erewoord downloaden.
Het "Brusselse diversiteitscharter in de dienstenchequesector " ondertekenen en een afschrift verzenden naar dc@gob.brussels. Verspreid dit charter onder uw uitbatingszetels!
Zorg ervoor dat alle personen die de onderneming kunnen verbinden een verklaring op erewoord ondertekenen en houd die verklaringen bij.

Teruggave van de borgsom

Onder bepaalde voorwaarden kan de erkende onderneming de borgsom na vijf jaar terugkrijgen. De eventuele schulden worden van de terug te betalen borgsom afgetrokken.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de borgsom in 2022 terugbetalen aan de betrokken ondernemingen.

Bedrijvendag Brussel Invest & Export

Op woensdag 28 juni biedt Brussel Invest & Export u de unieke gelegenheid om de 34 in het buitenland gevestigde economische en handelsattachés te ontmoeten.

Ongeacht of u van plan bent zich op een bepaalde markt te begeven, de follow-up van een zakelijke relatie te verzekeren of onze attachés op de hoogte wil brengen van uw problemen bij de toegang tot buitenlandse markten: om op dezelfde plaats en op één avond verschillende economische en handelsattachés van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen treffen, is een niet te versmaden kans die u moet grijpen!

Om uw ontmoetingen (+- 30 minuten) met onze attachés optimaal te kunnen plannen, vragen wij u om vóór 20 juni 2017 in te schrijven via het online formulier.

Meer informatie.

 


Projectoproep "Diversiteit en anti-discriminatie"

Deze projectoproep loopt van 19 mei tot 15 juli 2017.

De projectoproep « Diversiteit bevorderen en discriminatie bij tewerkstelling bestrijden » wil concrete en innoverende acties aanmoedigen die discriminatie bij tewerkstelling bestrijden of die de diversiteit in bedrijven, organisaties, privé- en overheidsinstellingen ondersteunen.

Op 31 mei 2017 wordt een infosessie georganiseerd met Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Verplichte inschrijving via werkgelegenheid@gob.brussels.

Meer informatie


Projectoproep "Opensoon" 2017

De nieuwe “Opensoon” projectoproep loopt van 15 mei tot 30 september 2017.
Deze wedstrijdformule richt zich tot toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De steun die aan de geselecteerde winnaars wordt aangeboden, zal zich vertalen in gratis begeleiding gecombineerd met een subsidie voor projecten die voldoen aan de criteria van degelijkheid, originaliteit, kwaliteit en van kringloopeconomie.

Meer informatie


Drie nieuwe projectoproepen

Projectoproep "Begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen van de Brusselse Small Business Act"

Er werd ook een nieuwe projectoproep gelanceerd voor de financiering van de uitvoering van een aantal maatregelen van de Brusselse Small Business Act (SBA). Deze oproep sluit aan bij de projectoproep "begeleiding" van 2016, die 21 begeleidingsstructuren financiert voor  Brusselse ondernemers tijdens de verschillende levensfasen van hun onderneming.

De projectoproep is open tot 15 juni en voorziet een budget van € 800.000.

Meer informatie

Projectoproep "Sensibilisering van jongeren voor het ondernemerschap"

De Brusselse Minister van Economie en Werkgelegenheid lanceerde in 2016 de eerste Brusselse strategie rond ondernemerschap bij jongeren, genaamd "Young Entrepreneurs of Tomorrow – YET". En dit om jonge inwoners van Brussel te helpen bij de ontwikkeling van een positieve toekomstvisie, om meer inzicht te krijgen in de ondernemerswereld of om een eigen activiteit te beginnen.

In het kader van deze strategie werd nu een tweede projectoproep gelanceerd om acties van uiteenlopende aard te financieren. Deze oproep is gericht op:

 • Bewustmaking van jongeren uit het beroepsonderwijs / leren en werken / buitenschools circuit en hun directe tussenpersonen
 • Concrete actie van studenten en werkzoekenden die zelf hun job willen creëren

De projectoproep wordt gezamenlijk beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) en de dienst 1819 die de YET-strategie coördineert. De oproep wordt afgesloten op 31 mei 2017.

Meer informatie

Projectoproep "Steun voor vernieuwende sociale ondernemingen"

Het Gewest wenst de ontwikkeling van sociale economiebedrijven verder te steunen om tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselaars en om economische kansen en lokaal verankerde banen en toegevoegde waarde te creëren. Die steun berust gedeeltelijk op een jaarlijkse projectoproep "sociale economie" voor het verkrijgen van een facultatieve subsidie.

U heeft nog tot 19 juni de tijd om een aanvraagformulier in te dienen.

Meer informatie


Irisfeest 2017

Vier op 6 en 7 mei mee de 28ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens het Irisfeest! Er zijn dat weekend in heel Brussel gratis concerten, straatanimatie en een uitgebreid aanbod aan activiteiten. 

Op zondag 7 mei wordt het Warandepark tussen 12 en 18u ingenomen door meer dan 100 Brusselse verenigingen die zichzelf op een interactieve, ludieke en originele manier voorstellen. Vergeet in de “Public Corner” zeker geen bezoekje te brengen aan de grote tent van de GOB waar ook Brussel Economie en Werkgelegenheid vertegenwoordigd zal zijn met een eigen stand. Kom mee quizzen met het gezin of maak een leuke foto in onze photobooth met allerlei objecten gelinkt aan ons bestuur.

Verder is er in het park een ruim aanbod aan sport, cultuur, erfgoed, straattheater, circus, workshops...  erna kan je ook volop proeven en genieten in de Iris Food Corner op het Konings- en Paleizenplein.

Tot zondag 7 mei! 

Meer info en programma 

 


Brussels Best Exporters 2017

Uw exporterende KMO bestaat meer dan drie jaar in Brussel? Uw goederen of diensten overschrijden onze grenzen met succes? Dan bent u waarschijnlijk één van de ‘Brussels Best Exporters 2017’!

Voor de vierde editie van de Brusselse exportprijs blijft Brussel Export & Invest haar roeping trouw: de mooiste Brusselse successen in het buitenland belonen en onder de aandacht brengen.

Zes Brusselse KMO's zullen worden genomineerd: Drie in de categorie goederen en drie in de categorie diensten.

Twee van de zes genomineerde KMO’s zullen tot laureaat binnen hun categorie bekroond worden en slepen de titel van ‘Brussels Best Exporter 2017’ in de wacht.

De ‘Brussels Best Exporters 2017’ prijs worden uitgereikt op woensdag 28 juni 2017 om 18.30 uur in het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel (Bozar) door de Brusselse staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, in aanwezigheid van ons internationaal netwerk van economische en handelsattachés, ons voltallige internationale ondernemersnetwerk en onze officiële partners.

Schijf u zeker in vóór 21 april – middernacht - voor de ‘Brussels Best Exporters 2017’ prijs! (verlengd tot 2 mei!)


Nieuw adres voor Brussel Invest & Export

Begin maart verlaat Brussel Invest & Export zijn kantoren aan de Louizalaan 500. De verhuis vormt een belangrijke stap in de toenadering tussen de diensten van Brussel Invest & Export, Atrium.brussels en Impulse.brussels. De bedoeling van deze nieuwe samenwerking is het optimaliseren van de dienstverlening aan de Brusselse ondernemingen.

De verschillende directies van Brussel Invest & Export zullen vanaf 6 maart 2017 bereikbaar zijn in de nieuwe kantoren. Alle telefoonnummers en mailadressen blijven onveranderd.

Nieuw adres:
Brussel Invest & Export
Charleroisesteenweg 112
1060 Brussel

 


Projectoproep "Be Circular - Be Brussels"

Na het succes van de verschillende projectoproepen in 2016, zal er ook dit jaar weer een nieuwe reeks oproepen om voorstellen in te dienen, verschijnen. De eerste werd zonet gelanceerd.

De projectoproep "Be circular - Be Brussels" is een initiatief van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de creativiteit van Brusselse zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Het is de bedoeling om op die manier - in een perspectief van circulaire economie - de ontwikkeling van economische activiteiten te bevorderen die ten goede komen aan het milieu en de lokale werkgelegenheid in het Brussels Gewest.

Om op al uw vragen over deze projectoproep en over het opstellen van een kandidatuursdossier, te kunnen antwoorden, zullen twee infosessies worden gehouden op dinsdag 7 maart 2017 in BEL en woensdag 19 april 2017 bij Impulse-UNO.

Meer informatie over deze projectoproep.

 


Exaris wordt 10 jaar!

Exaris Interim werd in 2007 opgericht door 3 partners, Actiris, Daoust en P&V als coöperatieve vennootschap voor sociale uitzendarbeid. Inschakeling is het belangrijkste doel van het allereerste sociale interimkantoor in het Brussels Gewest. Dit unieke initiatief beoogt de integratie van jonge, laaggeschoolde Brusselaars door hen interimopdrachten aan te bieden gevolgd door een arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur. Uitzendwerk als springplank naar een vaste job dus.

14 februari vierde Exaris Interim zijn 10-jarig bestaan. In die 10 jaar kregen meer dan 3.650 jonge, laaggeschoolde werkzoekenden – met de steun van het Brussels Gewest - een interimcontract waarbij ze konden genieten van persoonlijke jobcoaching, omkadering en advies. Als gevolg hebben   576 jongeren een vast contract kunnen afsluiten bij klanten van Exaris. In 2016 bijvoorbeeld kregen 988 mensen coaching en 560 van hen kregen een interimopdracht aangeboden. 

Meer weten…  


Beurs Ondernemen 2017

Op maandag 27 en dinsdag 28 maart ontvangt “Ondernemen” voor de 14e keer de Belgische ondernemerswereld in Tour & Taxis. Op deze beurs krijgt u een antwoord op al uw ondernemersvragen en twee dagen lang kunt u deelnemen aan talrijke conferenties en workshops.

Hebt u vragen over steun aan ondernemingen of over exporteren? Brussel Economie en Werkgelegenheid en Brussel Invest & Export zullen  aanwezig zijn in Hall 1 (stand A31). Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u er wegwijs maken in het ruime aanbod van steun aan ondernemingen. Brussel Invest & Export zal er zijn begeleiding bij de internationalisering van bedrijven uit de doeken doen.

Raadpleeg het volledige programma en de openingsuren.

Gratis inschrijven.

 


Dienstencheques: deze activiteit beginnen uitoefenen?

Elk bedrijf dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest activiteiten wil uitoefenen die betaald worden met dienstencheques moet een erkenning aanvragen bij het Gewest. Daartoe moet de gerant of een medewerker van het bedrijf een opleiding van een dag volgen. Die opleiding betreft het dienstenchequesysteem: de regelgeving, de werking van het systeem, het opleidingsfonds, enz. De opleiding wordt georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid, in aanwezigheid van Sodexo en van het Sectorale Fonds voor Dienstencheques.
Hebt u interesse?
Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken opleidingsessie te zijn bezorgd aan de cel DC
Meer informatie en data van de opleiding.
 

Het Gewest steunt de sociale economie

Start u een activiteit op in de sociale economie? Als uw bedrijf of vzw actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u een erkenning aanvragen om financiering te verkrijgen.
De wetgeving bepaalt specifieke periodes waarin deze erkenning aangevraagd kan worden. De eerstvolgende periode start 1 januari 2017 en eindigt 15 februari 2017.
Meer informatie over de erkenningsaanvraag en de subsidies.


Projectoproep stadslandbouw 2017

De minister van Landbouw heeft opnieuw een oproep uitgeschreven voor professionele landbouwprojecten die bijdragen aan de Brusselse stadslandbouw. U kan tot 17 februari 2017 een subsidie aanvragen.
De oproep kadert in de gewestelijke Good Food-strategie waarbij facultatieve subsidies toegekend kunnen worden aan verenigingen en bedrijven actief in de voedingsmiddelensector waarvan het project een meerwaarde biedt voor de Brusselse stadslandbouw.

Meer informatie over deze projectoproep.


Brussel wint Regional Innovation Award

Het Brusselse Gewestelijk  Programma voor Circulaire Economie (GPCE), heeft zopas de “Regional Innovation Award 2016” ontvangen. Met deze onderscheiding komt Brussel aan de top van het Europese beleid inzake kringloopeconomie.

Deze prijs voor de regionale innovatie wordt georganiseerd door de Vergadering van Europese Regio's (AER) en onderscheidt de Europese regionale overheden en hun partners die innovatie stimuleren, bevorderen en implementeren. De award moedigt best practices aan door te tonen hoe de regio's een bijdrage kunnen leveren aan de regionale economische welvaart.

De circulaire economie beoogt een drastische vermindering van verspilling van hulpbronnen en tegelijkertijd een vermindering van de impact op het milieu én toenemende welvaart. 

Ons Gewest heeft zijn troef uitgespeeld door reeds in maart 2016 zijn Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie goed te keuren. Dit programma bestaat uit 111 maatregelen die Brussel en de Brusselaars de nodige middelen geven om de overgang te versnellen van “ontginnen-produceren-verbruiken-weggooien” naar "herstellen-produceren-consumeren-hergebruiken". 


Gelukkig nieuwjaar

 

Brussel Economie en Werkgelegenheid wenst u een uiterst succesvol jaar! 


Laureaten projectoproep tegen discriminatie

Begin dit jaar schreef de minister van Werkgelegenheid een oproep uit voor "vernieuwende projecten ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van diversiteit en gelijkheid bij de tewerkstelling". Meer dan 40 projectdragers dienden hun kandidatuur in.

De dossiers werden intussen geanalyseerd en de jury heeft er 12 verkozen. Het subsidiebudget van € 745.000 zal tussen de laureaten worden verdeeld op basis van de behoeften van elk project.

De 12 initiatieven die werden weerhouden, zijn:

#OPENJOBTESTING (Collectif contre l’islamophobie en Belgique/MRAX), “Job Coaching UCM” (UCM national), « Brux’Elles » (Pour la Solidarité), BXL Diversity Booster (PAX Christi Wallonie-Bruxelles), “Diwan Awards” (Divers-City), “Werving op basis van competenties" (gemeentebestuur Koekelberg), “Brugcoach voor vormingscentrum Molenbeek” (Groep Intro vzw), Réseau Employeurs Travailleurs (Mission locale pour l’emploi de Forest), “Inclusief werken in de praktijk” (ELLA), “Coaching des chercheurs d’emploi handicapés” (Diversicom), “PACTE” (ULB/Metices), “Coach’Me” (CGSLB).

Meer details over deze projectoproep en over de laureaten vindt u op onze website.

Deze projectoproep zal in 2017 worden herhaald. 


Responsive websites

Sinds kort zijn de websites van Brussel Economie Werkgelegenheid en Brussel Invest & Export volledig responsive. Het maakt dus niet langer uit of u surft met een PC, laptop of smartphone: de nieuwe websites passen zich automatisch aan aan de schermgrootte van het toestel dat u gebruikt.

Tweede grote verandering is de nieuwe URL van de websites. De extensie ".irisnet.be" is verdwenen en werd vervangen door ".brussels". De te onthouden URL’s zijn voortaan dus: www.economie-werk.brussels en www.invest-export.brussels.

 


Nieuws over de dienstencheques

Voor erkende dienstenchequebedrijven en hun werknemers: nieuwe app om prestaties te registreren!
 
Job Tracker is een (mobiele) applicatie voor elektronische dienstenchequewerknemers. Met deze app kunnen werknemers in enkele eenvoudige stappen hun prestaties invoeren. Zo volstaat het om de app te downloaden op hun smartphone, de naam van hun klant in te geven en de gepresteerde uren in te voeren.
 
U vindt alle informatie over deze app op site van Sodexo.
 
Voor alle gebruikers van dienstencheques : nieuw rekeningnummer!
 
Sinds de regionalisering van de dienstencheques op 1 januari 2016 werd een nieuw bankrekeningnummer  in gebruik genomen voor het bestellen van dienstencheques : BE28 0017 7246 3620 - www.dienstencheque.brussels
 
Opgelet : De oude bankrekening is niet meer actief!
 

Ontdek "Brussels Young Exporters Program" en “Import-Export Assistenten”

Brussel Invest & Export en zijn partners hebben het genoegen u uit  te nodigen voor de uitreiking van de getuigschriften aan de laureaten (2016) van het "Brussels Young Exporters Program" en het programma "Import-Export Assistenten". Meteen een ideale gelegenheid om onze opleidingen voor te stellen aan de hand van getuigenissen door stagiairs en deelnemende ondernemingen.
 
Het bijwonen van deze ceremonie stelt u in staat inlichtingen in te winnen over voordelige formules en dat in een aangename, ongedwongen sfeer. Wenst uw onderneming haar internationale activiteiten te ontwikkelen ? Deze opleidingen die bedoeld zijn om u de technieken van de internationale handel bij te brengen, bieden u tevens de mogelijkheid om gratis op gekwalificeerde stagiairs beroep te doen en gebruik te maken van hun exportcompetenties. Zo ontstaat de mogelijkheid u, in de toekomst, eventueel te omringen met kwaliteitsvolle  medewerkers via een gedeelde terreinervaring.
 
De kandidaten worden door ons gevormd en omkaderd en beantwoorden aan twee profielen:
 • De Import-Export Assistenten. Zij voeren voornamelijk administratieve taken uit waarbij zij de technieken voor de internationale handelsactiviteiten aanwenden,
 • De stagiairs van het Brussels Young Exporters Program. Hun opleiding is meer toegespitst op de internationale handel waarbij de prospectieopdracht de grote uitdaging vormt.
De uitreiking van de getuigschriften gaat door in aanwezigheid van onze voogdijministers en hun vertegenwoordigers. Deze samenkomst wordt afgesloten met een receptie die u de gelegenheid biedt om mensen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
 

Praktische informatie:

Wanneer? op 28 september 2015 vanaf 11u30
Waar? In het Brussels Parlement (Spiegelzaal) Lombardstraat 69 te 1000 Brussel
Openbaar vervoer Bus 48 et 95. Afstappen in de Lombardstraat aan de halte "Grote Markt", recht tegenover het Brussels Parlement
Dichtst bijzijnde parkeermogelijkheid Parking Albertina-Square, Gerechtsplein 16, 1000 Brussel
 

Inschrijving:

Gratis deelname mits voorafgaande inschrijving (wegens beperkt aantal plaatsen).
Schrijf u nu reeds in via het online formulier.
 

Een hackaton organiseren?

Heeft u er al eens over gedacht een app te (laten) ontwikkelen die Brusselaars in hun dagelijkse leven kan helpen? Als u wil kan u een hackathon organiseren door voor 15/09/2016 in te gaan op de projectoproep van de staatssecretaris voor Informatica en Digitalisering en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
 
Een hackathon is een evenement waarin actoren met verschillende achtergronden (programmeurs, developers, projectleiders, grafisch designers, ergonomen) intensief samenwerken om een prototype van een software of een applicatie te ontwikkelen.
 
De projectoproep richt zich op vzw's en feitelijke verenigingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd en die actief zijn op het vlak van digitalisering.
 
 

Small Business Act: 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen

De Brusselse regering heeft de zogenaamde 'Small Business Act' of SBA goedgekeurd, een plan om kmo's en het ondernemerschap te ondersteunen. Concreet zullen tussen 2016 en 2025 zo'n 77 maatregelen worden doorgevoerd, specifiek gericht op kmo's en zelfstandigen.
 
De Small Business Act heeft tot doel een ondernemersvriendelijke omgeving te creëren, de toegang tot financiering te verbeteren, in te zetten op de diversiteit, de relaties tussen kmo's en het Gewest te verbeteren en de Brusselse ondernemingen te ondersteunen doorheen maatschappelijke evoluties. Het plan is de vrucht van maandenlang overleg met de verschillende economische actoren en de publieke diensten die op dat domein actief zijn.
 
 

Brusselse toeristische logies: Limietdatum 23/07/2016

Sinds 24/04/2016 zijn alle toeristische logies die in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, onderworpen aan een specifieke regelgeving. Deze regelgeving omvat een aantal voorwaarden en onder meer ook de verplichting om een aangiftedossier in te dienen met het oog op de registratie van het logies in kwestie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 
Een gastenkamer, een studio, een toerismeverblijf, een gemeubileerde vakantiewoning, een jeugdherberg, een kampeerterrein, een hotel of gelijk welk ander type toeristisch logies moet voldoen aan een aantal verplichtingen alvorens het betrokken logies mag uitgebaat worden. Wel zijn  er overgangsmaatregelen bepaald voor wie zijn of haar zaak al uitbaatte vóór de invoegetreding van de regelgeving.
 
Wat betekent dit concreet? De exploitanten die vóór 24/04/2016 een logies uitbaatten dat niet erkend is door de Vlaamse Gemeenschap of door de Franse Gemeenschapscommissie, hebben nog tijd tot 23/07/2016 om te bewijzen dat hun zaak bestaat.
Daarvoor moeten ze het volgende sturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:
 • een bewijs van de activiteit,
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • een bewijs van de aangifte van de exploitatie-inkomsten en
 • een veiligheidsattest.
Zo kunnen ze een overgangsperiode van een jaar krijgen om zich naar de regelgeving te schikken en een volledig dossier van voorafgaande aangifte in te dienen.
Na 23/07/2016 zullen de betrokken exploitanten niet meer in orde zijn en kunnen ze een sanctie opgelegd krijgen.
 
 

Toeristisch logies: van kracht sinds 24/04/2016

Gastenkamer, studio, toerismeverblijf, jeugdherberg, kampeerterrein, hotel … Alle toeristische logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, moeten voortaan beantwoorden aan een regelgeving. Elke persoon die dergelijk logies uitbaat of graag wil uitbaten, moet aan een aantal algemene en specifieke voorwaarden voldoen. De persoon in kwestie moet bijvoorbeeld een dossier van voorafgaande aangifte indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om het logies te laten registreren in één van de vastgelegde categorieën. Personen die hun inrichting al vóór 24/04/2016 uitbaatten, genieten overgangsmaatregelen om zich in orde te stellen. Alle andere moeten zich schikken naar de regelgeving om hun uitbatingsactiviteit te mogen starten.

Netwerk van Bruxelles Invest & Export ten dienst van uw bedrijf

Nood aan exportadvies? Tal van economische en handelsattachés zullen op 23 juni, 24 juni of van 27 tot 30 juni in Brussel zijn.

Deze contactdagen bieden u een gelegenheid bij uitstek om een exportproject op te starten of te verfijnen met de attaché die in het beoogde land is gevestigd : hij of zij beschikt over de expertise om u te adviseren en uw exportactiviteiten te vergemakkelijken.

Projectoproepen

Hebt u een project dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling of de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hebt u nood aan financiering? U kunt een facultatieve subsidie krijgen, die toegekend wordt door de bevoegde minister. Er lopen momenteel vijf projectoproepen. Als uw project aan de criteria voldoet, stel u dan kandidaat!

Binnenkort worden er nog projectoproepen uitgeschreven.
Bekijk de lijst met alle projectoproepen.

Infosessie over de toeristische logies

Sommige federaties organiseren infosessies over de nieuwe regelgeving betreffende het toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om eraan deel te nemen moet u zich inschrijven.
 

Gratis info-avonden georganiseerd door Bed and Brussels

 • Exploitanten en toekomstige exploitanten van gastenkamers: 20 april 2016: volzet
 • Eigenaars van toerismeverblijven /gemeubileerde toerismeverblijven: 11 mei 2016
 • Exploitanten en toekomstige exploitanten van gastenkamers: 30 mei 2016
 • Eigenaars van toerismeverblijven /gemeubileerde toerismeverblijven: 9 juni 2016
Sessies in het Frans - vragen-antwoorden in het Frans / Nederlands

Toeristische logies

Op 24 maart 2016 heeft de Brusselse regering het besluit goedgekeurd houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies. Zodra deze regelgeving definitief van kracht wordt, zullen de duizenden gastenkamers, toeristische verblijven, hotels en andere types toeristisch logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, een reeks verplichtingen moeten nakomen, waaronder de indiening van een voorafgaande aangifte.
 
Wil u nu al meer weten over deze regelgeving, dan kunt u terecht op de pagina van de toeristische logies.

Beurs Ondernemen 2016

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal tijdens de Beurs Ondernemen de ondernemers informeren over de gewestelijke steunmaatregelen en over de begeleiding die Brussel Invest & Export aanbiedt. Afspraak in Tour & Taxis op 16 en 17 maart (9.30-19.00 uur en 9.30-18.00 uur).
Schrijf u in om de Beurs gratis te bezoeken.
Meer info op www.entreprendreondernemen.be

Projectoproep "Sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap"

Acht thematische projectoproepen zullen worden uitgeschreven in 2016.

De toekenning van facultatieve subsidies zal in 2016 niet langer gestructureerd worden rond een algemene projectoproep die heel het jaar open staat, maar rond acht specifieke projectoproepen met elk hun eigen modaliteiten en timing en een specifiek reglement.
 
Lopende projectoproep :
De projectoproep "jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap" is uitgeschreven, van 2 maart tot 18 april 2016, voor projecten waarmee jongeren gesensibiliseerd kunnen worden voor ondernemerschap.
 
Er zal een infosessie plaatsvinden op woensdag 16 maart van 09u15 tot 11u30 in zaal Iris van het station Brussel-Noord (in het Communicatiecentrum Noord (CCN)), verdieping 1,5, Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel.
 
U kan zich inschrijven door een email te sturen naar projeteconomie@sprb.brussels met vermelding van volgende gegevens:
 • Naam van de organisatie
 • Naam van de vertegenwoordigers die deelnemen aan de infosessie
 • Uw vragen

Brussels Business Days : de ondernemers nemen het woord!

Brussels Business Days Logo
Begeleiding, financiering, economische geografie van bedrijven: neem deel aan de hervormingen, neem deel aan de Brussels Business Days van 14 tot 17 maart in Tour & Taxis.
 
De Regering wil de Brusselse bedrijven samenbrengen en raadplegen, vooral over de manier waarop de hervormingen uitgevoerd zullen worden en over de belangrijkste punten waar aan gewerkt moet worden.
Sinds begin februari vindt er op sociale media een dialoog plaats tussen Didier GOSUIN, Minister van Economie, en de Brusselse ondernemers.

Die uitwisseling zal dienen als input voor thematische workshops. Schrijf u nu in en laat ons meteen weten wat u nodig heeft om uw onderneming te doen groeien.

Raadpleeg onze website om het programma van het evenement te ontdekken.

Dienstencheques

Om diensten te verlenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet elk bedrijf dat vóór 1 januari 2016 niet erkend was, erkend worden door het Gewest. Daartoe moet een vertegenwoordiger van het bedrijf verschillende formaliteiten vervullen om erkend te worden als dienstenchequebedrijf door Brussel Economie en Werkgelegenheid. De bedrijven die vóór 2016 al erkend waren, worden automatisch erkend.
Overigens vragen we Brusselaars die in het kader van de dienstencheques willen werken om een dienstenchequebedrijf te contacteren.
 
Dienstencheques bestellen
Brusselaars moeten voortaan het bankrekeningnummer BE28 0017 7246 3620 gebruiken.
 
De Brusselse dienstencheques zijn in omloop sinds begin januari.
 
Meer informatie kunt u vinden op de Brusselse website van Sodexo.

Bedrijvendag 2015 en Brussels Best Exporters 2015

In enkele uren tijd en op een zelfde locatie enkele van de 34 economische en handelsattachés van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontmoeten is een niet te versmaden kans die u moet grijpen, ongeacht of u van plan bent u op een bepaalde markt te begeven, de follow-up van een zakelijke relatie te verzekeren of onze attachés op de hoogte te brengen van uw bekommernissen bij het betreden van buitenlandse markten.
 
Naargelang uw wensen zullen wij een programma samenstellen met individuele ontmoetingen.
 
Datum: donderdag 10 december van 9.00 tot 17.30 uur
Plaats: BIP, het huis van het Gewest - Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel
 
Inschrijvingen via het online formulier, vóór 1 december 2015
 
Voor de derde editie van de Brusselse exportprijs blijft Brussel Export & Invest zijn roeping trouw: de mooiste Brusselse successen in het buitenland belonen en deze onder de aandacht brengen.
 
De Brussels Best Exporters 2015 zullen op donderdag 10 december 2015 om 18u. door de Staatsecretaris voor Buitenlandse Handel uitgereikt worden, dit in aanwezigheid van ons netwerk van economische en handelsattachés in het buitenland, Brusselse bedrijven en onze partners.
 
Een unieke informele netwerkinggelegenheid in een feestelijke en gastvrije sfeer rond een buffet dat de plechtigheid zal afsluiten!
 
De uitreikingsceremonie zal in Bozar, Ravensteinstaat 23, 1000 Brussel plaatsvinden.
 

Voedingsmiddelenanalyses

BRUCEFO is voortaan BELAC-geaccrediteerd voor de analyse van 14 parameters in alle voedingsmiddelen.
 
Sinds 2 juni 2015 is de accreditatiescope van SCOPE immers uitgebreid met 6 parameters, namelijk: het gehalte aan totale voedingsvezels, het vetzuurprofiel en het suikerprofiel, alsook de telling van gisten, schimmels en coagulase-positieve staphylococcen.
Voor meer info en om de volledige lijst van geaccrediteerde analyses te raadplegen, ga naar de pagina "Accreditatie BELAC".
 
 

Nieuwe maatregel voor langdurig ingezetenen

Niet-Europese werknemers die het statuut van langdurig ingezetene hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie worden vrijgesteld van een arbeidskaart na 12 maanden effectieve en ononderbroken tewerkstelling vanaf 1 juli 2015.

Ontdek Brussel Economie en Werkgelegenheid op 4/10

Open bedrijvendag 2015 4 oktober 2015
Brussel Economie en Werkgelegenheid opent de deuren voor u op zondag 4 oktober, tijdens de Open Bedrijvendag. Kom het bestuur ontdekken en zijn medewerkers ontmoeten.
 
Van 10 tot 17 uur
In de Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.
 
Op het programma:
 • Klaar om een zelfstandige activiteit op te starten? Test uw kennis van bedrijfsbeheer via een examensimulatie.
 • Meer weten over landbouw in Brussel.
  Quiz over landbouw in Brussel, waarbij een mand met Brusselse producten te winnen valt, en degustatie van Brusselse krekels.
 • Interesse om deel te nemen aan een economische missie? Kom de medewerkers van Brussel Invest & Export ontmoeten.
Drie andere besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verwelkomen u in dit gebouw.
Brussel Gewestelijke Coördinatie: 
 • Ontdek de projecten die geselecteerd werden in het kader van de nieuwe EFRO-programmering 2014-2020 en die Europa en het Gewest samen financieren.
 • Kom alles te weten over de werkaanbiedingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, onze beroepen, het diversiteitsbeleid van de GOB en hoe u kunt solliciteren.
Brussel Fiscaliteit en Brussel Financiën en Begroting:
 • Hoe wordt de gewestbelasting geïnd en hoe wordt ze in de gewestbegroting aangewend? We nemen u mee op een interactieve en leerrijke tocht.
Afspraak op 4 oktober tussen 10 en 17 uur (u hoeft niet in te schrijven).
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Open Bedrijvendag

Brussels Best Exporters : oproep tot kandidaten

Brussels Best Exporters 2015
Voor de derde editie van de Brusselse exportprijs  blijft Brussel Export & Invest zijn roeping trouw : de mooiste Brusselse successen in het buitenland belonen en onder de aandacht brengen. Al meer dan drie jaar internationaal actief? Hebben uw producten of diensten onze grenzen met succes overschreden? U wilt uw medewerkers motiveren? Stel u dan meteen kandidaat voor de prestigieuze Brussels Best Exporters!

Er zullen drie Brusselse kmo's genomineerd worden in de categorie "goederen" en drie andere kmo's zullen genomineerd worden in de categorie "diensten". Voor elke categorie wordt de Brussels Best Exporter-prijs uitgereikt tijdens een plechtigheid op 10 december.
 
Wat winnen de laureaten?
Naast een getuigschrift en een trofee krijgt de KMO die de prijs wegkaapt in haar categorie € 5.000 terugbetaald van de kosten voor de ontwikkeling van haar exportgerichte activiteiten.
Wat winnen de genomineerden?
De zes genomineerden ontvangen de videoclip waarin hun activiteiten worden voorgesteld die tijdens de plechtigheid zal worden uitgezonden. Bovendien ontvangen ze, dankzij de sponsors van de Prijs, toegang tot een internationale database, een taalopleiding en twee vliegtuigbiljetten voor prospectiereizen.
 
Inschrijven
Voldoet u aan de voorwaarden? Wacht niet langer om het kandidatuurformulier in te vullen dat beschikbaar is op de website www.invest-export.irisnet.be/brussels-best-exporters.
Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 23 oktober 2015 om middernacht!

Kroaten worden vrijgesteld van de arbeidskaart B

Sinds 1 juli 2015 worden Kroaten voortaan vrijgesteld van een arbeidskaart. De overgangsperiode die van start ging op 1 juli 2013 loopt immers ten einde.

Investeringspremie

Ontwikkelingszone
Sinds 1 juni ontvangt u een hogere premie in de ontwikkelingszone.
U investeert? Brusselse zelfstandigen en kmo's kunnen steun aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid voor investeringen in onroerend goed, investeringen in materiaal of immateriële investeringen.
Als uw (toekomstige) onderneming in de ontwikkelingszone ligt, kunt u tot dubbel zoveel investeringssteun krijgen.
De ontwikkelingszone strekt zich uit over een deel van de gemeenten Vorst, Anderlecht, Molenbeek en Brussel-Stad. De zone wordt als prioritair beschouwd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Europa.
 
Ligt uw (toekomstige) vestiging in de ontwikkelingszone?
 

Betaald educatief verlof en dienstenchequebedrijven

Dien uw terugbetalingsaanvraag in

Betaald educatief verlof

Als sommige van uw medewerkers betaald educatief verlof hebben genoten om tijdens het schooljaar 2013-2014 een opleiding te volgen, hebt u nog tot 30 juni 2015 de tijd om uw terugbetalingsaanvraag in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Dit geldt voor werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid die zich bevindt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De werkgever betaalt de werknemer immers zijn/haar bezoldiging tijdens zijn/haar educatieve verlof. Na de opleiding kan de werkgever of het sociale secretariaat van de werkgever de terugbetaling hiervan aanvragen.
De terugbetaling van betaald educatief verlof aanvragen

Dienstenchequebedrijven

Elk dienstenchequebedrijf beschikt elk jaar over een opleidingsbudget voor zijn werknemers. De Brusselse dienstenchequebedrijven hebben nog tot 30 juni 2015 de tijd om Brussel Economie en Werkgelegenheid om financiële steun te vragen voor de opleiding gevolgd tijdens 2014.
Terugbetaling aanvragen voor uw dienstenchequeopleidingen

Privétewerkstellingsagentschappen en reisagentschappen

Dien uw activiteitsverslag of de vereiste cijfergegevens in

Privétewerkstellingsagentschappen

Brusselse uitzendkantoren en andere privétewerkstellingsagentschappen moeten vóór 30 juni hun activiteitsverslag 2014 indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Reisagentschappen

Tegen 1 juli moeten reisagentschappen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid meedelen hoeveel werknemers ze in dienst hebben in hun hoofdzetel en/of bijkantoren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Betaald verlof om opleiding te volgen

Werkt u in de privésector? Wist u dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u de mogelijkheid biedt om verlof te nemen voor opleidingen? Onder bepaalde voorwaarden kan uw werkgever hiervoor terugbetaling verkrijgen.
 
Vind het antwoord op al uw vragen:
 • Wie kan educatief verlof genieten?
 • Welke opleidingen komen ervoor in aanmerking?
 • Hoe lang duurt het educatief verlof?
 • Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?
 • Hoe kan de werkgever terugbetaling verkrijgen?
Klik hier om er meer over te weten: het betaald educatief verlof.
 

Twee beroepsfondsen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert twee ondersteuningsfondsen voor ondernemingen. Het Ervaringsfonds beoogt het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de 45-plussers. Een tweede fonds is gewijd aan de opleiding van werknemers in de dienstenchequesector.
 
Het Ervaringsfonds ondersteunt werkgevers die initiatieven nemen om de tewerkstelling van 45-plussers te vergemakkelijken. Dat gaat van een diagnose van de effecten van veroudering binnen een gegeven arbeidssituatie tot het aanbrengen van concrete verbeteringen zoals het investeren in een meer ergonomische werkomgeving of opleidingen over nieuwe technologieën.
 
Het Opleidingsfonds dienstencheques ondersteunt, zoals zijn naam aangeeft, opleidingen van dienstenchequewerknemers. Jaarlijks wordt een opleidingsbudget toegekend aan erkende dienstencheque-ondernemingen die hun personeel opleiden. De lijst van erkende opleidingen bevat zowel opleidingen over technische competenties (schoonmaken, hygiëne, enz.) als relationele (contact met klanten, communicatie).
 
Meer weten:
 

Economische activiteit in Brussel

Focus 8
Hoe gaat de Brusselse economische activiteit en arbeidsmarkt tegen 2019 evolueren?

Toegang tot het beroep

Centrale Examencommissie

U wenst uw eigen activiteit op te starten? 
Voor alle vragen en om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kunt u een ondernemingsloket contacteren.
U beschikt niet over het geschikte diploma of voldoende beroepservaring om uw basiskennis bedrijfsbeheer of uw beroepsbekwaamheid aan te tonen? In dat geval moet u slagen voor een examen alvorens uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Om in te schrijven voor de examens raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Beenhouwer-spekslager

Wilt u een beenhouwerij-spekslagerij uitbaten?
Raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een vergunning aan te vragen.

Niet-Europese ondernemers

U hebt een niet-Europese nationaliteit en u wenst een activiteit op te starten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Raadpleeg de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een beroepskaart aan te vragen.
 
Deze bevoegdheden zijn geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Beurs Ondernemen

Stand van Brussel Economie en Werkgelegenheid op de beur Ondernemen 2014014
Niet te missen afspraak voor iedereen die een bedrijf wil oprichten of verder uitbouwen!Brussel Economie en Werkgelegenheid zal er de ondernemers en toekomstige ondernemers inlichten over de gewestelijke steunmaatregelen. De stand zal zich bevinden in de ruimte van "Ondernemen in Brussel".
 
Gratis toegang tot de beurs en de verschillende conferenties indien u zich vooraf online inschrijft.
Meer informatie: www.entreprendreondernemen.be

Steun aan ondernemingen op Metrotime

 

Werken die voor uw handelszaak plaatsvinden

Bouwuitrustingen
U bent verplicht uw zaak te sluiten wegens werken die voor uw handelszaak plaatsvinden?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u steun krijgen ten belope van € 76,30 per dag sluiting - vanaf de 8ste dag die volgt op de sluitingsdatum van de gehinderde handelszaak.
Meer info over de inkomenscompensatievergoeding.
 
Deze bevoegdheid is geregionaliseerd naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Aanwerving niet-Europese werknemer

Voor de toekenning van een arbeidskaart moet het loon voldoende hoog zijn.
Het minimumloon voor hooggekwalificeerde werknemers werd op 1 januari opgetrokken.
Raadpleeg de loonvoorwaarden die sinds 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Bio in Brussel

Krant ‘Metro' belicht bio in Brussel
Lees de artikels in de onlineversie van de Metrokrant:

Gidsen voor arbeidskaarten

Loketten Arbeidskaarten
Over welk type arbeidskaart moet een buitenlandse staatsburger beschikken? Mag een werknemer die al over een arbeidskaart beschikt werken voor een nieuwe werkgever met deze arbeidskaart?
Om buitenlandse staatsburgers en Brusselse werkgevers die werknemers van buiten Europa aanwerven te helpen, heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid twee tools ontwikkelt. Daarmee kunt u in enkele muisklikken achterhalen welke stappen u moet ondernemen als de werknemer niet vrijgesteld is van een arbeidskaart:

Het Gewest steunt de sociale economie

wasserij
Vertegenwoordigt u een non-profitbedrijf of -initiatief dat bepaalde categorieën werkzoekenden wil inschakelen? Hangt u de beginselen van de sociale economie aan? Als uw bedrijf of vzw actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u erkenning aanvragen om financiering te verkrijgen.
De wetgeving bepaalt specifieke periodes waarin deze erkenning aangevraagd kan worden. De komende periode start op 1 januari.
Erkenning en financiering vragen als bedrijf uit de sociale economie

Website toegankelijker

Anysurfer Label
De website van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft het toegankelijkheidslabel Anysurfer behaald. Brussel Economie en Werkgelegenheid ziet erop toe dat zijn site ruim toegankelijk is, ook voor personen met een handicap. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat de site geschikt is voor kleine tabletschermen. De site is geleidelijk verbeterd en we blijven letten op de toegankelijkheid ervan.

Symposium voor voedingsbedrijven - 20/11/2014

Verpakking van etenswaren
We worden dagelijks geconfronteerd met "materialen in contact met voedingswaren": de verpakking van etenswaren, keukengerei, maar evengoed de leidingen van uw koffiemachine, ... Brucefo en zijn partners nodigen voedingsbedrijven uit voor een seminar over materialen die in contact komen met voedingswaren. Bij een verkeerd gebruik van die materialen of het gebruik van ongeschikte materialen bij de productie kunnen er immers deeltjes van het materiaal in de voeding terechtkomen.
Het seminar zal de nadruk leggen op de goede praktijken, de wetgeving, de controleprocedures en de risico's op de overdracht van deeltjes.
Bekijk het programma van het seminar (in het Engels).

Bijwerking van de opleidingssteun

Een ondernemer die een opleiding geeft
Voor de steunaanvragen voor opleiding, omkadering en kennisoverdracht ontvangen vanaf 1 juni, zijn er wijzigingen van kracht geworden. Zo kunnen er veel meer activiteitssectoren de peterschapssteun en de steun voor de terbeschikkingstelling van werkterreinen, lokalen en gereedschap genieten.
Meer weten over de steun om een opleiding te volgen of aan te moedigen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid op LinkedIn

Logo Linkedin
Klik zeker op "Volgen" om op de hoogte gehouden te worden van het nieuws of om commentaar te geven op de meest recente informatie.
https://www.linkedin.com/company/bruxelles-economie-et-emploi

Uw mening

Logo peiling
Wat vindt u van deze website? Neemt u even drie minuten de tijd om enkele vragen te beantwoorden. Dank u.
Deelnemen aan de peiling.

Gids voor steun aan ondernemingen

logo van de wizard
Investeren, een opleiding volgen of aanmoedigen, advies inwinnen, exporteren, ... Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt ondernemingen een reeks financiële steunmaatregelen aan om hun activiteiten te ontplooien. Bepaalde steunmaatregelen zijn enkel bedoeld voor kmo's (of zelfs voor micro-ondernemingen). Bovendien hangt het van het type steun af welke sectoren er ondersteund worden. Om dit alles te vereenvoudigen heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid voor u de tool "Onze steun voor uw onderneming" uitgewerkt. Geef uw ondernemingsnummer in en enkele klikken later weet u welke steun u kunt aanvragen. Doe de test!

Toeristische logies

Hotelkamer
Het Brusselse parlement heeft op 25 april de ordonnantie over het toeristische logies goedgekeurd. Deze ordonnantie is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de betrokken ministers, Brussel Economie en Werkgelegenheid en de sector. Ze maakt registratie en een controle achteraf verplicht voor alle exploitaties van toeristisch logies, om zo aan de consument te garanderen dat elk hotel, appartementenhotel, toeristisch verblijf of onderkomen bij een bewoner of op een camping conform is met de normen die de regering voorschrijft, onder andere op het vlak van veiligheid (brand, minimumruimte). Het regeringsbesluit wordt momenteel opgesteld.

Stadslandbouw

Stadsweide met koeien
230 personen hebben op 26 maart het Symposium over stadslandbouw bijgewoond: projectdragers, leden van verenigingen die al in de sector actief zijn, gemeentepersoneel, … Stadslandbouw kan een antwoord bieden op talrijke uitdagingen die verband houden met duurzame voeding, de economische evolutie van de steden en andere typische stadsuitdagingen (bevolkingsgroei, vervuiling, sociale ongelijkheid, …). Dit symposium, georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid (cel Landbouw) en Leefmilieu Brussel, was bedoeld om enerzijds de stadslandbouw beter bekend te maken door veel voorbeelden te geven en anderzijds de vragen van projectdragers en administraties te beantwoorden. Welke projecten werden tijdens het symposium voorgesteld? Welke ideeën zijn er ter sprake gekomen?
Bekijk de beelden!
Raadpleeg de akten van het symposium.

Voedingsanalyses

Laborante analiseert voedingswaren
Ons laboratorium Brucefo ondersteunt voedingsbedrijven door analyses uit te voeren en hen advies te geven om hun producten te verbeteren. De afgelopen maanden heeft het labo ook het grote publiek geholpen om een duidelijker beeld te krijgen van voeding, door bij te dragen aan twee reportages: een voor het VTM-nieuws en een voor dat van de RTBF.
Brucefo heeft meegewerkt aan een reportage over het toevoegen van water aan diepvriesvis (VTM). Op basis van het vochtgehalte en het eiwitgehalte in de vis zou het mogelijk moeten zijn na te gaan of er water aan werd toegevoegd.
Daarnaast droeg Brucefo bij aan een reportage over de uiterste verbruiksdatum van voedingswaren (op La deux). De experts van Brucefo legden uit hoe die datum wordt bepaald. In het kader van de nieuwe Europese regelgeving ter versterking van de voedingsinformatie voert Brucefo immers dagelijks dergelijke analyses uit.

Steun voor handelaars

Verkoopster
U bent handelaar in Brussel? Ontdek de steun die u kunt krijgen van Brussel Economie en Werkgelegenheid. U vindt een overzicht in de nieuwe folder over steun voor Brusselse handelaars (pdf).
Raadpleeg de folder online.
Raadpleeg alle steunmaatregelen voor kmo's.

Beurs Ondernemen 2014

Stand van Brussel Economie en Werkgelegenheid op de Beurs ondernemen 2014
Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft op 19 en 20 maart deelgenomen aan de Beurs Ondernemen. Onze adviseurs hebben vele ondernemers wegwijs gemaakt in de financiële steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen en de diensten aangeboden door Brussel Invest & Export.

Brussels Best Exporters 2013

Brussels Best Exporters 2013
De "Bedrijvendag" van Brussel Invest & Export" op 18 februari was een groot succes. Op enkele uren tijd en op één plaats verschillende van de 34 economische en handelsattachés ten dienste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen ontmoeten was een kans die exportbedrijven niet konden laten liggen. 150 bedrijven woonden het evenement bij. Er vonden 540 ontmoetingen tussen bedrijven en economische en handelsattachés plaats.

De dag werd afgesloten met de overhandigingsceremonie van de Brussels Best Exporters, in aanwezigheid van meer dan 400 genodigden. Brussels Invest & Export en BECI hebben deze prijs uitgereikt, die bestemd is voor de meest performante en dynamische Brusselse kmo's die op de buitenlandse markt actief zijn. De twee laureaten zijn Numeca International NV, in de categorie "Goederen", en Telelingua International NV, in de categorie "Diensten". 40 Brusselse bedrijven hadden hun kandidatuur ingediend.
Ontdek de genomineerden en de video's van de laureaten.

Symposium over stadslandbouw

Een informatiedag over stadslandbouw zal plaatsvinden op 26 maart 2014.

BRUCEFO

Analyse
Sinds de laatste audit door BELAC is het laboratorium BRUCEFO geaccrediteerd voor een groter aantal analyses. De certificering van BRUCEFO voor de analyses van 4 scheikundige parameters (vochtgehalte -  methode afgeleid van ISO 1442 ; totaal asgehalte  -  methode afgeleid van ISO 936 ; totaal vetgehalte  -  methode afgeleid van ISO 1443 en stikstof en eiwitgehalte - methode afgeleid van ISO 937) in de vleesproducten en de producten op basis van vlees geldt voortaan voor alle voedingswaren.

Het toepassingsgebied van de accreditering werd ook uitgebreid naar nieuwe microbiologische analyses, het opsporen van Salmonella  (Afnor BRD-07/11 – 12/05 - Kort protocol van Biorad) en van Listeria monocytogenes (Afnor BRD- 07/04 – 09/98 – onderzoeksmethologie) in alle levensmiddelen.

Brucefo was al geaccrediteerd voor de telling van E. coli bij 37°C (Afnor BRD-07/7- 12/04 en Rapid' E. Coli 2 van Biorad) en de telling van totaal kiemgetal bij 30°C (ISO 4833) in alle levensmiddelen.
 

Toezicht op de reisagentschappen

Reisagentschappen die hun activiteiten verrichten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden voortaan strenger gecontroleerd. De controles zullen onder andere worden verricht tijdens het vakantiesalon.
Volgens de regelgeving die sinds oktober 2012 van kracht is, moet een reisagentschap dat deelneemt aan het vakantiesalon erkend zijn door Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Prix Atomia - Brussels' Women for Science

Op initiatief van Minister Céline Fremault, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de eerste editie van "Atomia". Deze prijs zal twee wetenschapsvrouwen belonen: een junior en een senior.
De Atomiaprijs bevordert de positie van de vrouw in het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt jonge Brusselse meisjes in hun roeping. Via "Atomia" wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wetenschappelijke vaardigheden van vrouwelijke Brusselaars verzilveren.
Wie komt in aanmerking? Hoe neemt u deel aan de wedstrijd? Meer info op de website van Innoviris.

Vrijstelling van de arbeidskaart B

Loketten arbeidskaarten
Sinds 1 januari 2014 zijn Roemenen en Bulgaren vrijgesteld van een arbeidskaart. De overgangsperiode blijft evenwel van toepassing voor de Kroaten. Zij moeten  nog steeds een arbeidskaart aanvragen.

Arbeidskaarten B

arbeider bouw
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft in het Staatsblad van 25 oktober 2013 de nieuwe loonbedragen gepubliceerd die vanaf 1 januari 2014 van toepassing zijn op de arbeidskaarten B. Ze betreffen de hooggeschoolde werknemers, de leidinggevende functies en de schouwspelartiesten.

Reisagentschappen

een schild in de vorm van een zelfklever
Sinds 18 april 2012 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het beheer van de vergunningen voor het uitoefenen van de activiteit van reisagentschap. Deze materie werd voordien beheerd door de Franse Gemeenschapscommissie. De overgangsperiode die gold om de vergunningsdossiers aan te passen aan de nieuwe regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is inmiddels verstreken. 259 reisagentschappen hebben een vergunning om de activiteit van reisagentschap uit te oefenen.
De vergunde reisagentschappen ontvangen een schild in de vorm van een zelfklever die op het uitstalraam van hun vestiging aangebracht moet worden.

Prijs "Brussels Beste Eporters 2013"

Brussels Best Exporters 2013
Brussel Invest et Export organiseert in samenwerking met BECI een uitreiking van exportprijzen die Brusselse bedrijven belonen voor hun sterke prestatie op de buitenlandse markten.
De kandidatenoproep werd gelanceerd  op 17 oktober. De prijs zal op 18 februari 2014 worden uitgereikt in aanwezigheid van alle economische en handelsattachés.

Steun voor de landbouw- en voedingsmiddelensector

Bio markt
Brussel Economie en Werkgelegenheid geeft vorm aan  het landbouwbeleid, door het voorbereiden en het uitvoeren van de wetgeving met betrekking tot de agrarische en voe­dingssector, o.a. voor de bio-landbouw. Dit laat toe de bio-operatoren daarover te sensibiliseren.
Om de belangen van deze sector te verdedigen neemt Brussel Economie en Werkgelegenheid ook deel aan het overleg met de twee andere gewesten en de federale overheid. Daarnaast is Brussel Economie en Werkgelegenheid ook partner in de Europese programma's "Fruit, groenten en melkproducten op school", het betreft een subsidie die medegefinancierd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Projectoproep voor de uitrusting van technische scholen

technische uitrusting
42 technische en beroepsscholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die opleidingen organiseren in het domein van de technologische industrie, de creatieve industrie en van de bouw/renovatie, werden uitgenodigd om hun projecten in te dienen met als doel spitstechnologisch materiaal te verwerven. Door dit kwaliteitsmateriaal zullen de scholen hun leerlingen een betere opleiding kunnen bieden, zodat ze met sterkere troeven op de arbeidsmarkt komen. De scholen hadden tot 30 september de tijd om hun dossiers in te dienen, met de mogelijkheid tot volledige financiering voor een project tussen 30.000 en 100.000€.
Voor deze actie werden 54 projecten ingediend voor een totaalbedrag van 2.800.000€. Een jury van experts heeft daaruit een selectie gemaakt , voor een bedrag van 800.000€. De uitgekozen dossiers zullen in de loop van november 2013 worden goedgekeurd door de Brusselse Regering.

B.Y.E.P. & I.E.A. : Opleidingen over internationale handel

presentatie van certificaten
Via de opleidingen Brussels Young Exporters Program (B.Y.E.P.) en Import Export Assistent (I.E.A.) kunnen internationaal actieve Brusselse ondernemingen beschikken over een stagiair met een opleiding in de specifieke technieken van de internationale handel. Een presentatie van de opleidingsprogramma's gevolgd door de uitreiking van de getuigschriften van de laureaten van de editie 2013 zal plaatsvinden op dinsdag 24 september van 12 tot 14u30 bij Brussels Info Place (Koningsplein). Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven bij Juliette HANNICK - jhannick@mrbc.irisnet.be

Brussel Invest & Export

Containers geëxporteerd via de Haven van Brussel
Brussel Invest & Export biedt als dienst van het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid (B.E.W.) aan de Brusselse ondernemingen ondersteuning bij de internationalisering. Brussel Invest & Export organiseert diverse acties (economische zendingen, collectieve stands op beurzen, uitnodigingen van aankopers, contactdagen, enz.), geeft exportadvies, trekt buitenlandse investeerders aan en stelt een netwerk van economische attachés ter beschikking. Brussel Invest & Export spoort ook beloftevolle ondernemingen op en beloont de meest succesvolle met een prijs.

Arbeidskaarten : Bulgaarse en Roemeense werknemers

Loket arbeidskaarten
Ondanks de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie, moeten Kroatische werknemers in principe altijd over een arbeidskaart beschikken om in België te mogen werken. Sinds 1 juli 2013 is er een overgangsstelsel van toepassing, in afwachting van een vrijstelling. Voor Bulgaarse en Roemeense werknemers daarentegen, loopt het overgangsstelsel af op 1 januari 2014. Zij zullen vanaf dan in België mogen werken zonder arbeidskaart. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Directie Werkgelegenheidsbeleid & Meerwaardeneconomie.

Arbeidskaarten : Kroatische werknemers

Kroatische werknemers moeten in principe altijd over een arbeidskaart beschikken om in België in dienst genomen te kunnen worden. Sinds 1 juli 2013 genieten ze van een overgangsstelsel.
Ook voor Bulgaarse en Roemeense werknemers geldt het overgangsstelsel tot 31 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 mogen Bulgaren en Roemenen in België werken zonder arbeidskaart.

Steun aan ondernemingen : aanpassingen

Vanaf 1 juni zijn de wijzigingen aan de premiestelsels voor investeringen met het oog op de verbetering van het leefmilieu en de aanpassing aan normen in werking getreden. De installatie van een alarmsysteem kan voortaan ook gesubsidieerd worden.
Lees meer over investeringen om het leefmilieu te verbeteren.
Lees meer over investeringen om installaties aan te passen aan de Europese normen.

Biologische producten

Winkel met biologische producten
Geïnteresseerd in bio ?
Je kan de lijst van operatoren met een biocertificaat raadplegen. U vindt de lijst van spelers op de Brusselse biomarkt in de rubriek registraties en erkenningen, handelaars in bioproducten.
Deze rubriek informeert u ook over de verplichtingen van de Brusselse "bio"-verwerkers, verdelers, verkooppunten en andere operatoren.
 

Ondernemingen landbouw-voeding

Laboratorium analyse
Het laboratorium Brucefo biedt de ondernemingen in de landbouw- en voedingssector analyses aan om de kwaliteit van hun producten te verifiëren of te verbeteren. Behalve microbiologische analyses, wordt ook een breed gamma chemische analyses uitgevoerd. In 2012 heeft Brucefo meer dan 5.500 chemische parameters bepaald, 1.200 meer dan in 2011. Ontdek dit uitgebreid aanbod aan analyses op deze website in de rubriek voedingsmiddelenanalyses.

Werknemers “niet-Europeanen”

Buitenlandse werknemer
Buitenlandse werknemers mogen enkel in België werken als ze over een geldige arbeidsvergunning  beschikken. De werkgever of de buitenlandse werknemer moet de relevante arbeidsvergunning aanvragen. In 2012 werden bijna 16.000 aanvraagdossiers voor een arbeidskaart ingediend bij het bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer informatie over de regelgeving en het indienen van aanvragen

Uitzendbureaus

Interimkantoor - interview
Uitzendbureaus en andere particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling moeten hun activiteitenverslag vóór 30 juni indienen. Lees meer en download het formulier.

Bouwsector

Een metser meet de muur op.
Is uw bedrijf actief in de bouwsector? Op welke subsidies die het Bestuur Economie en Werkgelegenheid toekent, hebt u recht? Een nieuwe brochure vertelt u welke steunmaatregelen er beschikbaar zijn voor uw sector, met concrete voorbeelden ter ondersteuning. Bekijk alle beschikbare brochures.

Voedingsmiddelensector

Laboratorium analyse
Produceert u voedingsmiddelen? Garandeer de samenstelling van uw producten door een beroep te doen op het gewestelijke laboratorium Brucefo. In 2012 heeft Brucefo meer dan 4.160 stalen geanalyseerd. Het laboratorium heeft onder andere meer dan 7.600 microbiologische parameters bepaald.

Beurs Ondernemen 2013

Beurs ondernemen 2012: stand Economie en werkgelegenheid
Het bestuur Economie en Werkgelegenheid heeft op 20 en 21 maart deelgenomen aan de Beurs Ondernemen. Onze adviseurs hebben vele ondernemers wegwijs gemaakt in de financiële steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen en de diensten aangeboden door Brussel Invest & Export.

Steun voor taalopleidingen

Opleiding talen
Een taalopleiding kan de werking en het concurrentievermogen van uw onderneming bevorderen. U kunt steun aanvragen voor uzelf of voor uw personeel, op voorwaarde dat de opleiding minstens 1.000 € kost. De opleiding moet ook een uitzonderlijk of dringend karakter hebben.
 

Reisagentschappen

Vlieghaven
Vooraleer het zijn activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan starten, moet een reisagentschap hetzij een vergunning bekomen, hetzij een verklaring indienen. 
 
De nieuwe reglementering vereenvoudigt de procedure en brengt enkele wijzigingen aan, onder andere voor de reisagentschappen die al over een vergunning beschikken op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied.

Loketten "Arbeidskaarten"

Loketten "Arbeidskaarten"

De loketten "arbeidskaarten" zijn open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.


Nog interessantere steunmaatregelen

Onderneemster en ondernemer in gesprek

Meer geaccrediteerde analyses

Plakjes hesp

Het laboratorium BRUCEFO beschikt voortaan over de BELAC-accreditatie voor microbiologische analyses (26 juni 2012), behalve een accreditatie voor analyses van vleesproducten.