Toeristisch logies: van kracht sinds 24/04/2016

Gastenkamer, studio, toerismeverblijf, jeugdherberg, kampeerterrein, hotel … Alle toeristische logies die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, moeten voortaan beantwoorden aan een regelgeving. Elke persoon die dergelijk logies uitbaat of graag wil uitbaten, moet aan een aantal algemene en specifieke voorwaarden voldoen. De persoon in kwestie moet bijvoorbeeld een dossier van voorafgaande aangifte indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om het logies te laten registreren in één van de vastgelegde categorieën. Personen die hun inrichting al vóór 24/04/2016 uitbaatten, genieten overgangsmaatregelen om zich in orde te stellen. Alle andere moeten zich schikken naar de regelgeving om hun uitbatingsactiviteit te mogen starten.

Zie ook Zie ook