Aanwerving niet-Europese werknemer

Voor de toekenning van een arbeidskaart moet het loon voldoende hoog zijn.
Het minimumloon voor hooggekwalificeerde werknemers werd op 1 januari opgetrokken.
Raadpleeg de loonvoorwaarden die sinds 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Zie ook Zie ook