Projectoproep "Sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap"

Acht thematische projectoproepen zullen worden uitgeschreven in 2016.

De toekenning van facultatieve subsidies zal in 2016 niet langer gestructureerd worden rond een algemene projectoproep die heel het jaar open staat, maar rond acht specifieke projectoproepen met elk hun eigen modaliteiten en timing en een specifiek reglement.
 
Lopende projectoproep :
De projectoproep "jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap" is uitgeschreven, van 2 maart tot 18 april 2016, voor projecten waarmee jongeren gesensibiliseerd kunnen worden voor ondernemerschap.
 
Er zal een infosessie plaatsvinden op woensdag 16 maart van 09u15 tot 11u30 in zaal Iris van het station Brussel-Noord (in het Communicatiecentrum Noord (CCN)), verdieping 1,5, Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel.
 
U kan zich inschrijven door een email te sturen naar projeteconomie@sprb.brussels met vermelding van volgende gegevens:
  • Naam van de organisatie
  • Naam van de vertegenwoordigers die deelnemen aan de infosessie
  • Uw vragen

Zie ook Zie ook