Steun voor "Melk op school"

Het Europese programma "Melk op school" bevordert de consumptie van melkproducten. Hiertoe kunnen de scholen een subsidie aanvragen voor bepaalde melkproducten.
Dankzij de cofinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de Europese steun verdubbeld.
Sinds 1 september 2013 bestaat er bijkomende steun voor bioproducten.
Dit jaar hebben 146 scholen zich via Brussel Economie en Werkgelegenheid ingeschreven.